Gå direkte til sidens indhold

Sortering af affald og ordningerne for affald

Sortering af affald og ordningerne for affald

Herunder er vores affaldsordninger beskrevet. Under hver ordning kan du finde eksempler på, hvilke typer affald, du kan aflevere. Det er ikke sikkert, at alle ordningerne er lige, hvor du bor, og hvis ikke, så skal du selv køre på genbrugsstationen. Brug selvbetjeningen til at se, hvilke ordninger der er, der hvor du bor.

Sådan kan du aflevere dit affald (alfabetisk listet)

 • Batterier  

  ALLE batterier skal afleveres til særbehandling i batteribeholdere eller på genbrugsstationen.

  Mange steder, hvor du køber batterier, kan du også aflevere brugte batterier: Se hvor du kan aflevere batterier i butikker (link til a-r-c.dk)

  Hvad sker der med batterierne?

  Det er producenternes ansvar, at batterier bliver særbehandlet. Det betyder, at vi samler batterierne ind, men det er producenterne, som sørger for at batterierne bliver behandlet forsvarligt. Metallerne i batterierne genanvendes, og de farlige stoffer bliver deponeret eller destrueret, så de ikke skader miljøet.

 • Bioaffald - madaffald og grønt haveaffald - forsøg 2015  

  Beboere i villaer og rækkehuse deltager i et forsøg i 2015 med sortering af madaffald og grønt haveaffald som bioaffald.

  Madaffald

  • Madrester - rå og tilberedte
  • Kød, kylling, fisk - råt og tilberedt
  • Ris, pasta, kartofler
  • Grøntsager, frugt og skræller
  • Fedt
  • Ost
  • Brød og kager
  • Pålæg
  • Æg og æggeskaller
  • Nødder og nøddeskaller
  • Krydderier og krydderurter uden jord

  Grønt haveaffald

  • Græs
  • Blade og afklip fra hække og buske
  • Nedfaldsfrugt
  • Planter, løg og frø - uden jord (ryst mest muligt af)
  • Blomster og ukrudt - uden jord (ryst mest muligt af)
  • Kviste - under 1 cm i diameter
  • Tykke stængler fra for eksempel rosenplanter, brombær, fennikler, høstanemoner, jordskokker (ikke længere end at låget på beholderen kan lukkes, eller til den stiplede linje på papirsækken).

  Læs mere om bioaffald i villaer og rækkehuse

 • Elektronik [storskrald]  

  I kan aflevere elektronik som storskrald eller på genbrugsstationen. Boligforeninger med mere end 20 husstande kan få en genbrugsbeholder til elektronik, der bliver tømt hver 4. uge. Kontakt os gennem selvbetjeningen, hvis I er interesseret.

  Elektronik er alt det, der kan lyse, blinke og sige lyde:

  • Mobiltelefoner, trådløse telefoner og andre telefoner
  • Computere, skærme og radio og tv
  • Hårde hvidevarer, rengjorte Lamper
  • Eltandbørster, elkøkkengrej, elektrisk legetøj
  • LED-pærer (fx cykellygter og lysdioder)

  Vær opmærksom på at sparepærer, glødepærer og halogenpærer skal afleveres som farligt affald.

  Hvad sker der med elektronik?

  Elektronik bliver hakket i stykker så metallerne og plasten kan bruges igen. Der sker en forbehandling i Danmark, hvorefter plasten og metallerne bliver solgt til genanvendelse over hele verden.

 • Farligt affald  

  I skal aflevere farligt affald i skabet til farligt affald (større boligforeninger), eller i den røde boks (villaer og rækkehuse, mindre boligforeninger) eller på genbrugsstationen. 

  Farligt affald er blandt andet:

  • Lyspærer
  • Maling
  • Kemikalier og gift
  • Batterier

  Farligt affald er ofte mærket med faresymboler. Det er kun symbolet ! eller X, som når det står alene, ikke er farligt affald.

  Læs mere om ordningerne for farligt affald

  Hvad sker der med farligt affald?

  Vi kører dit farlige affald til SMOKA (Storkøbehavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald), der pakker det farlige affald forsvarligt og transporterer det til behandling på forskellige behandlingsanlæg, der brænder, deponerer eller genanvender de farlige stoffer.

 • Genbrugsstationen  

  I kan selv køre jeres affald på genbrugsstationen.

  • Beton, tegl, jord, sanitet
  • Affald fra håndværkere
  • Affald fra gør-det-selv-arbejde
  • Alle typer genanvendeligt affald
  • Alle typer farligt affald

  Se adresse og åbningstider for Bispeengen Genbrugsstationen

  Affald du IKKE må aflevere på genbrugsstationen

  • Dagrenovation, madaffald

  Obs: Nærgenbrugsstationerne i Københavns Kommune tager ikke imod byggeaffald og sanitet, og der er ikke adgang for biler.

  Byttecenter på Bispeengen Genbrugsstation

  Giv affaldet nyt liv ved at stille det i byttecenteret på Bispeengen Genbrugsstation. Stil møbler, lamper, tallerkner og andet som andre kan få glæde af - og måske finder du selv en skjult skat!

  ARC driver genbrugsstationerne

  Du kan benytte alle genbrugsstationer i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør og nærgenbrugsstationerne (ikke adgang for biler) i København.

  Læs mere om genbrugsstationerne på ARCs hjemmeside (a-r-c.dk)

 • I skal aflevere glas og flasker i beholderne til glas eller på genbrugsstationen.

  • Flasker fra drikkevarer
  • Glasemballage fra madvarer, gerne med låg
  • Drikkeglas og skår (fra drikkeglas)

  Keramik, porcelæn, vinduesglas og spejle skal du selv køre på genbrugsstationen.
  Elpærer, elsparepærer, lysstofrør er Farligt affald.
  LED-pærer er Elektronik.

  Aflever glas og flasker i byen

  Du kan aflevere glas og flasker i containerne, der står rundt omkring i byen. Brug bykortet til at finde containerne nærmest dig.

  Bykort over glascontainere (åbner i et nyt vindue)

  Hvad sker der med glas og flasker?

  Hele flasker bliver skyllet og sendt til direkte genbrug. Glas og skår bliver sendt til omsmeltning til nyt glas.

  Læs mere om genbrug af glas og flasker (link til flaskegenbrug.dk)

 • Haveaffald  

  Haveaffald er blandt andet:

  • Nedfalden frugt
  • Ukrudt og græs
  • Blomsteraffald, pottemuld og jord fra potteplanter
  • Kun for boligforeninger: Grene og rødder op til 120 cm i længden, maksimalt 10 cm tykke - bundet med snor i bundter af 120x50cm.

  Sådan afleverer du haveaffald i boligforeninger

  Du kan få hentet 10 m3 per afhentning ved etageejendom og 5 m3 per afhentning ved villa og rækkehuse. Du skal sætte haveaffaldet ud til skel til afhentning. Du kan sætte haveaffald klar til afhentning på følgende måder:

  • I beholderen til haveaffald.
   Beholderen skal køres ud til skel ved tømning, låget på beholderen skal være lukket.
  • I papirsække, der er sat ud til skel.
   Sækkene skal være åbne, og må ikke være overfyldte.
  • I bundter bundet med papirsnor eller sejlgarn, der er lagt ud til skel.
   Bundterne må maksimalt være 120 cm lange og 50 cm i diameter.

  Sådan afleverer du grønt haveaffald i villaer og rækkehuse

  Grønt haveaffald er en del af forsøget med bioaffald, der løber i hele 2015. Grønt haveaffald og madaffald i bioposer skal afleveres i samme affaldsbeholder til bioaffald. Du får hentet grønt haveaffald:

  • I beholderen til bioaffald
   Beholderen skal køres ud til skel ved tømning, låget på beholderen skal være lukket.
  • I papirsække, der er sat ud til skel.
   Sækkene skal være åbne, og må kun være fyldt til stregen.

  Vær opmærksom på at grene (mere end 1 cm i diameter) bliver hentet som restaffald. Put dem i beholderen til restaffald eller bind dem med snor og læg dem ud til vejen.

  Læs mere om forsøget med bioaffald

  Du kan også selv køre dit haveaffald på genbrugsstationen.

  Læs mere om Bispeengen Genbrugsstation

  Find genbrugsstationer og åbningstider på ARCs hjemmeside (link til a-r-c.dk)

  Du kan mod betaling leje en stor container til haveaffald.

  Se hvordan du lejer en container i selvbetjeningen for affald

  Hvad sker der med haveaffaldet?

  Haveaffald bliver fliset og sten sies fra inden det lægges i bjerge til kompost. Du kan hente gratis kompost på Borgervænget Genbrugsstation året rundt. Grønt haveaffald fra villaer og rækkehus bliver blandet med madaffald og husdyrgødning inden det bliver til biogas og kompost til landbrugsjord.

 • Hård plast  

  I skal aflevere hård plast i beholderen til hård plast eller på genbrugsstationen.

  • Plastflasker fra drikkevarer
  • Plastflasker fra milde rengøringsmidler
  • Plastbøtter fra sæbe og shampoo
  • Rengjorte plastbakker fra kød, frugt og grøntsager
  • CD-hylstre og anden hård og ren plast
  • Rengjort emballage fra yoghurtbægre og lignende

  Sorterings tip til hård plast: kan plasten tromme på beholderen, er det hård plast.

  Sorterings tip til blød plast: kan du binde knude på plasten, er det blød plast. Blød plast skal i beholderen til restaffald eller afleveres på genbrugsstationen.

  Hvad sker der med plasten?

  Plast er lavet af olie og kan genbruges til ny plast, fleecetrøjer og lignende. Vi samler hård plast ind og sælger plasten til plastindustrien, der genbruger den.

 • Imprægneret træ [storskrald]  

  I kan aflevere imprægneret træ som storskrald eller på genbrugsstationen.

  • Træ behandlet med træbeskyttelse
  • Træ fra vådrum og plankeværk
  • Træ fra gyngestativer

  Imprægneret træ er træ, som er behandlet med kemikalier, så det er holdbart i vådrum eller udendørs. Imprægneret træ skal sorteres fra til særbehandling eller deponi.

 • Kompost og organisk affald  

  Du er velkommen til at kompostere derhjemme i haven.

  • Frugt og grøntsager
  • Kartoffelskræller
  • Mel og gryn
  • Afskårne blomster og potteplanter med eller uden muld
  • Urter og krydderier
  • Æggeskaller – knuste
  • Strøelse fra mindre kæledyr
  • Kaffegrums – også filtre
  • Teblade – også filtre og teposer
  • Køkkenrulle, servietter – brugt/vådt i små stykker
  • Brød- og kagerester – men ikke i store mængder

  Du kan også vælge at kompostere:

  • Smågrene
  • Hækafklip
  • Ukrudt uden jord
  • Græsafklip – skal tørres først og ikke for store mængder ad gangen 

  Se sorteringsvejledning for kompost (pdf)

  Du behandler selv din kompost

  Du skal selv bruge din kompost i din egen have: se vejledning for, hvordan du holder liv i din kompost (link til humus.dk) 

  Hent kompost på genbrugsstationen

  Du kan hente gratis kompost på genbrugsstationen.

  Læs mere om kompost på genbrugsstationerne

 • Det meste maling er farligt affald. Du kan få hentet farligt affald, hvor du bor og køre farligt affald på genbrugsstationen. Læs mere under Farligt affald og Genbrugsstationen.

  Hos de fleste farvehandlere på Frederiksberg kan du aflevere malingrester og lignende retur. 
  Lav eventuelt en aftale, når du køber varer hos farvehandlerne på Frederiksberg.

  Brug bykortet til at finde den nærmeste farvehandler

 • Du skal aflevere medicinrester tilbage til apoteket. Medicinen skal helst være i den originale indpakning. Har du ikke indpakningen, så læg medicinen i en klar plastpose og fortæl apotekeren, hvilken medicin det er.
  Tom emballage fra medicin kan du aflevere som restaffald.

  Læs mere om medicinrester (link til apotek.dk)

  Brug bykortet til at finde det nærmeste apotek

 • I skal aflevere jern og metal i beholderen til metal eller på genbrugsstationen.

  • Rengjorte dåser fra madvarer
  • Rengjorte foliebakker fra madvarer
  • Køkkengrej af metal
  • Små ting af metal, fx skruer og søm, ledningsstumper

  Alt metal og jern skal i beholderen til metal - det er kun størrelsen, der sætter grænsen.

  Se hvordan I afleverer jern og metal over 1 meter under Stort jern og metal.

  Hvad sker der med metallet?

  Vi sælger metallet til metalindustrien. Metallet bliver skåret i stykker og sorteret og solgt til fabrikker, der smelter metallet om til nye produkter.

 • I skal aflevere pap i beholderen til pap eller på genbrugsstationen. Beboere i villa eller rækkehus kan få hentet pap sammen med deres storskrald.

  Klap pappet sammen, så det ikke fylder så meget, og fjern flamingo og plast.

  • Papkasser og bølgepap uden flamingo og plast.
  • Karton og papemballage fra legetøj, tandpasta, morgenmad og lignende

  Vådt pap og pap med madrester som pizzabakker og frostæsker er restaffald.

  Hvad sker der med pap og karton?

  Pap og karton bliver solgt til et firma, der laver æggebakker, bakker til hospitalsudstyr og lignende.

 • I skal aflevere papir i beholderen til papir eller på genbrugsstationen.

  • Aviser, reklamer og ugeblade
  • Kuverter, rudekuverter
  • Alt papir og bøger

  Hvad sker der med papir?

  Papir bliver solgt til en papirfabrik, der laver avispapir.

 • PVC [storskrald]  

  I kan aflevere PVC som storskrald eller på genbrugsstationen.

  • Badebolde, badedyr, soppebassiner
  • Gummistøvler, regnjakker
  • Elektrikerrør
  • Persienner
  • Produkter mærket PVC

  PVC er plast, der indeholder klor. PVC er skadeligt for miljøet og skal særbehandles eller deponeres.

 • Restaffald - dagrenovation og småt brændbart  

  Restaffald er alt det affald, der ikke kan genbruges og som ikke er farligt affald - det er både dagrenovation og småt brændbart. Du afleverer restaffald, der hvor du bor - du kan aflevere småt brændbart på genbrugsstationen.

  Sådan sorterer du dit Restaffald

  Dagrenovation

  • Køkkenaffald i poser 
  • Pizzabakker og anden papemballage med madrester 
  • Plast fra takeaway med madrester
  • Mælkekartoner, juicekarton 
  • Elpærer med glødetråd, halogenpærer 
  • Bleer og hygiejneaffald i poser

  Brug altid en pose til dagrenovation, især i affaldsskakte og i skraldesug (poser på 15 liter).

  Småt brændbart

  • Flamingo og blød plast
  • Vådt og snavset pap og papir
  • Ødelagt tøj, sko, puder og dyner
  • Ødelagt service af porcelæn
  • Aske fra brændeovn (i lukket pose) 

  Du afleverer småt brændbart i affaldsbeholdere eller på genbrugsstationen.

  Frederiksberg Renovation henter dit restaffald og kører det til forbrænding på ARCs energianlæg, der laver fjernvarme og elektricitet af affaldet og renser røgen for miljøfarlige stoffer. Asken (slaggen) fra forbrændingen kan bruges som vejfyld eller stabilgrus.

 • Stort brændbart [storskrald]  

  I kan aflevere stort brændbart som storskrald eller på genbrugsstationen.

  • Møbler, bordplader (1 - 3 meter)
  • Madrasser
  • Gulvtæpper (rullen må maksimalt være 2 meter lang)
  • Adskilte køkkenskabe med mere fra “gør det selv”-arbejder
   - søm og skruer skal fjernes eller bankes ned.
   - løse plader skal stå oprejst ved afhentning.
  • Brædder og planker (maksimalt 1,5 meter)
   - søm og skruer skal fjernes eller bankes ned i brædderne.
   - brædder og planker skal stå oprejst ved afhentning.

  Småt brændbart kan du aflevere som restaffald eller på genbrugsstationen.

 • Stort jern og metal [storskrald]  

  Stort jern og metal kan I aflevere som storskrald eller på genbrugsstationen.

  • Strygebræt, barnevognsstel og stiger
  • Cykler (sæt mærkat på, hvor der står, at den er til storskrald)
  • Rør, stænger, plader af jern eller metal mellem 1-1,5 meter.

  Jern eller metal under 1 meter kan I aflevere i beholderen til metal eller på genbrugsstationen.

Glas bliver til nyt glas - husk at sortere alt hvad du kan!

Glas bliver til nyt glas

Husk at sortere alt hvad du kan!

Læs mere om glas på genbrug.frederiksberg.dk

Metal bliver til nyt metal - husk at sortere alt hvad du kan!

Metal bliver til nyt metal

Husk at sortere alt hvad du kan!

Læs mere om metal på genbrug.frederiksberg.dk

Plast bliver til ny plast - husk at sortere alt hvad du kan!

Plast bliver til ny plast

Husk at sortere alt hvad du kan!

Læs mere om plast på genbrug.frederiksberg.dk