Gå direkte til sidens indhold

Sagsbehandlingstid og gebyrer

Sagsbehandlingstid og gebyrer

Her kan du se sagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer i Frederiksberg Kommune.

 • Sagsbehandlingstid  

  Da vi har en stor tilgang af byggesager, er sagsbehandlingstiden fra en byggesag er fuldt oplyst ca. 9 uger.  

  På byggesager uden stor kompleksitet er sagsbehandlingen ca. 2 uger, fra vi har modtaget alt det nødvendige materiale.

  Du skal dog være opmærksom på, at det i visse situationer kan være nødvendigt at indhente en tilladelse fra andre myndigheder/anden lovgivning. I sådanne tilfælde bliver sagsbehandlingstiden længere.

   

  Vigtigt information:

  Det politiske vedtagne servicemål for sagsbehandlingstiden, er 9 uger fra din sag er fuldt oplyst. På grund af en meget stor byggeaktivitet på Frederiksberg, har vi pt. vanskeligt ved at overholde dette servicemål og selvom vi arbejder så hurtigt vi kan, må vi konstatere at der i denne tid er nogle sager der må vente i længere tid.

  Hvis du har spørgsmål til sagsbehandlingstiden på din sag, er du velkommen til at rette henvendelse til chefen for Byggeri og Arkitektur, Pernille Birk Morgen, på mail: pemo01@frederiksberg.dk

   

   

   

 • Byggesagsgebyrer  

  Gebyrer for byggesager.

  Når du søger om byggetilladelse i Frederiksberg kommune, skal du betale et byggesags-gebyr. Du skal betale pr. time, byggesagsbehandleren har brugt på din byggesag, og ikke, som tidligere, et fast gebyr pr. byggesag.

  På Frederiksberg er timeprisen 741 kr.

  Det er derfor vigtigt at din ansøgning er korrekt, og vedhæftet relevante tegninger og korrekte bilag.

  Vi kan oplyse at der også skal betales gebyr, hvis der gives et afslag på din ansøgning eller hvis ansøger trækker sin ansøgning tilbage.

  Gebyret opkræves hos ansøger med mindre andet er oplyst.

  Udregningen af  byggesags-gebyret er vedtaget af Folketinget ved Lov nr. 640.

  Gebyrets størrelse er fastsat af Frederiksberg kommunes kommunalbestyrelse.

  Har du spørgsmål vedrørende den nye gebyrstruktur, er du velkommen til at kontakte chefen for Byggeri og Arkitektur, Pernille Morgen  på telefon 2898 4143 eller mail: pemo01@frederiksberg.dk

     

  Byggesagsgebyr 2014 ( Disse takster gælder kun for byggeansøgninger der er modtaget før 31. december 2014 )

  Simple konstruktioner: (Garager, carporte og udhuse)

  Anmeldelse kr. 1.555

  Byggetilladelse kr. 1.555

  Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: (f.eks. boligbebyggelse med vandret skel, butik, kontor og offentlige bygninger)

  Anmeldelse kr. 1.555

  Byggetilladelse kr. 3.505

  Kvm-pris (nyt byggeri, større ombygninger, anvendelsesændringer og altaner) kr. 165

  Enfamiliehuse: (Fritliggende huse, sammenbyggede enfamiliehuse med lodret skel)

  Anmeldelse kr. 1.555

  Byggetilladelse kr. 3.505

  Andre faste konstruktioner: ( f.eks. antenner, skilte, markiser og legeredskaber )

  Anmeldelse kr. 1.555

  Byggetilladelse kr. 1.555

  Industri- og lagerbygninger mv.:  

  Anmeldelse kr. 1.555

  Byggetilladelse (mindstegebyr) kr. 3.505

  Kvm-pris kr. 165

  Øvrige takster:

  Naboorientering og partshøring kr. 1.045