Gå direkte til sidens indhold

Korrekt adresse

Korrekt adresse

Adresserne er Danmarks vigtigste vejviser. Derfor er det vigtigt, at vejnavne og husnumre er skiltet tydeligt og korrekt registreret i kommunens systemer. Når 1-1-2 i løbet af få sekunder kan finde adressen, skyldes det, at man anvender kommunernes data. Det er derfor vigtigt at kende den korrekte adresse, for ellers kan det koste ekstra tid og i yderste konsekvens menneskeliv. Se gerne videoen i ”nyttige links” nederst på siden, der beskriver hvor vigtige korrekte adresser er.

For at sikre korrekte adresser, er Frederiksberg Kommune nu i gang med at gennemgå eksisterende adresser og skabe nye adresser der, hvor der er mangler - for eksempel i virksomheder, institutioner og kolonihaver. Nedenfor finder du flere informationer om adresser og skiltning i Frederiksberg Kommune.

 • Hvem har ansvaret for skiltning af adressen  

  Ifølge bekendtgørelsen om vejnavne og adresser er det ejeren af ejendommen, der har ansvaret for at opsætte gode og tydelige husnummerskilte, som passer med de adresser kommunen har fastsat.

  Skilte med vej- eller gadenavn er det derimod næsten altid kommunen som har ansvaret for.

  Uanset hvem der har ansvaret, er gode og tydeligt skiltede adresser imidlertid vigtige for alle som bor eller færdes i området, f.eks. post og pakker som skal bringes ud eller taxa og serviceteknikere som skal finde frem til jer. Adressering kan også have betydning for om du kan tegne forsikring på din ejendom. 

  Reglerne specificerer endvidere, at der skal findes tilstrækkeligt præcise adresser på:

  • Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed, storcentre, butikscentre o.l., 
  • Hospitaler, sygehuse, universiteter og ejendomme med mere end en institution, 
  • Havneområder og tekniske anlæg, 
  • Kolonihaveområder og feriecentre o.l.
 • Hvordan skal et husnummerskilt sidde  

  I Frederiksberg Kommuner anbefaler vi følgende for skiltning af husnumre: 
  • Husnummerskiltet skal være synligt fra vejen.
  • Skiltet skal kunne ses af en, som sidder i en bil, og som ikke har tid til at spørge om vej.
  • Skiltet må ikke være skjult af buske og træer om sommeren – eller forsvinde i en snedrive om vinteren. 
  • Skiltet bør ikke sidde på den oplukkelige del af en havelåge – når lågen står åben vil skiltet være svært at se. 
  • Tal og bogstav skal være mindst 85 mm høje og med god kontrast i farverne, så skiltet også ses i tusmørke og dårligt vejr.
  • Skiltet skal også kunne ses i mørke. Er der ikke gadelys eller anden belysning, bør det være reflekterende eller forsynet med en lille refleks som kan fange lyset fra en bil eller projektør.
  • Skiltene skal udføres af et holdbart materiale, der kan tåle de danske vejrforhold
  • Det er tilladt at opsætte yderligere henvisningsskilte, for at lede besøgende på rette vej.
  Et fint kontrolspørgsmål for god husnummerskiltning kunne være: ”Hvis jeg ikke var stedkendt, ville jeg så hurtigt kunne finde frem til min egen adresse?”

  Hvis du har spørgsmål til husnummerskiltning kan du kontakte adressemyndigheden i Frederiksberg Kommune pr. e-mail adresse@frederiksberg.dk

 • Hvordan er din adresse registreret hos kommunen  

  Du kan selv se, hvordan kommunen har registret dine adresser ved at:
  • Hvis du vil undersøge, hvordan kommunen har registreret din private bopælsadresse i CPR registret kan du kigge på dit sundhedskort. 
  • Hvis du vil se hvilke adresser kommunen har registreret på din ejendom eller i dit område, så se et detaljeret kort på hjemmesiden: www.danmarksadresser.dk
  • Du kan også kontakte kommunen skriftligt med spørgsmål til adresser på mail adresse@frederiksberg.dk
 • Hvordan ser en korrekt adresse ud  

  Danske adresser består af et vejnavn, husnummer og postnummer, f.eks. Smallegade 1, 2000 Frederiksberg eller Stendyssevej 80A, 9850 Hirtshals.

  Vejnavnets stavemåde er altid vigtig – hvis der er tvivl, bør man kontakte kommunen, som fastsætter den rigtige stavemåde.

  I mange husnumre indgår et stort bogstav, f.eks. Algade 32B. Bogstavet er en del af husnummeret og derfor en del af den korrekte adresse. Der bør ikke være mellemrum mellem tal og bogstav. Husnumre med og uden bogstaver er ligestillede. Husnumrene 13 og 13A er derfor to helt ligeværdige adresser – og kan i øvrigt ligge på hver sin ejendom.

  Hvis der er flere adresser i opgangen indeholder adressebetegnelsen også en etage- og eventuelt en dørbetegnelse, f.eks.: Bogtrykkervej 12, st. eller Bakkevej 20A, 3. tv.

  Betegnelsen ”til venstre”, ”midtfor” og ”til højre” gælder når man står på det øverste trin før trappeafsatsen. Er der mere end 3 adresser på trappeafsatsen bruges dørnummer, f.eks. Carinaparken 44, 1. 12, hvor 12 er dør- eller lejlighedsnummer.

  Både postnummeret og det tilhørende navn på postdistriktet, f.eks. 2000 Frederiksberg, indgår i den fuldstændige adresse. 

  Af og til har kommunen bestemt at et ekstra, ”supplerende bynavn” også indgår i adressen f.eks.: Lejrevej 15, Allerslev, 4320 Lejre. Oftest er der tale om landsbyens navn, som er nyttigt for at præcisere beliggenheden inden postnummeret.

 • Indberetning af fejl  

  Hvis du opdager at der er uoverensstemmelser mellem skiltning og hvad kommunen har registreret på adressen, kan du kontakte adresse@frederiksberg.dk

 • Love og regler  

  De nærmere regler om adresser findes i BBR-loven (lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013) og bekendtgørelse om vejnavne og adresser (bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014).