Gå direkte til sidens indhold

Sundhedspleje

Sundhedspleje

Sundhedsplejen er et gratis tilbud til gravide, nyfødte og småbørnsfamilier samt til skolebørn.

 • Velkommen til Sundhedsplejen  

  Peter Bangs Vej 26, 5. sal

  2000 Frederiksberg

  Tlf. 38 21 11 10

  Fax 38 21 11 09

  Mail sundhedstjenesten@frederiksberg.dk

  Sekretær træffes mellem kl. 8.00-14.00

  Sundhedsplejersken har ikke fast telefontid men træffes via sin mobiltelefon.

  Det vil altid være muligt at træffe en sundhedsplejerske på 38 21 11 10 mellem kl. 8-9 på hverdage.

  Se sundhedsplejerskernes kontaktoplysninger

  Ved mail henvendelse kan du forvente svar indenfor to hverdage.

 • Er du gravid  

  Kommende forældre kan få besøg af en sundhedsplejerske. Besøget vil typisk ligge mellem graviditetsuge 28.-32.

  Billede til foldeud tekst om graviditet

  På et graviditetsbesøg er der mulighed for at drøfte spørgsmål om graviditeten og tiden efter fødslen. Det kan f.eks. dreje sig om forventninger til forældrerollen, amning, hjemmets praktiske indretning mm.

  Kontakt Sundhedsplejen for at aftale et besøg.

  Læs også:

  Barn i vente Graviditet, fødsel, barselstid- til kommende forældre, Sundhedsstyrelsen.

  Sunde vaner før, under og efter graviditet Sundhedsstyrelsen.

  Gode råd om kemi og graviditet Miljøministeriet

   

 • Dit første barn - forældrekursus  

  I Frederiksberg Kommune afprøver vi virkningen af et forældrekursus til førstegangsforældre. Forældrekurset udføres af Sundhedsplejen og en forskergruppe følger det tæt.

  Forskerne undersøger, om deltagelse i kurset Dit første barn har betydning for børn og familiers trivsel. På kurset er der mulighed for at arbejde med de forandringer, det nye forældreskab vil bringe med sig. Der er i alt 6 kursusgange, to under graviditeten og fire efter fødslen frem til barnet fylder 9 måneder.

  Hvem kan deltage
  Alle forældre, der venter deres første barn og bor i Frederiksberg Kommune, kan deltage, hvis de er over 18 år. Du kan deltage alene, eller du kan tage en ægtefælle/partner/ven/familiemedlem med.

  Hvordan kommer jeg med
  Du kan kontakte teamleder Anette Theil på tlf. 2898 1108 eller sundhedsplejens sekretariat på telefon 3821 1110
  Du bliver udvalgt ved lodtrækning og deltagere, som melder sig, vil blive tilfældigt fordelt i to grupper. Den ene gruppe tilbydes Dit første barn, og den anden gruppe får de sædvanlige tilbud. Derefter modtager du et kort spørgeskema samt en samtykkeerklæring. Når vi har modtaget dit samtykke, trækker vi lod, og du deltager enten i kurset Dit første barn, eller du får de sædvanlige tilbud. Efter lodtrækningen modtager du en mail om resultatet og det videre forløb.

  Hvad indebærer det at deltage
  Hvis du vælger at deltage i projektet, vil vi bede dig udfylde fire spørgeskemaer. Det første, når du starter i projektet, de næste, når dit barn er tre måneder og 9 måneder, og det sidste, når dit barn er 18 måneder.

  Du opnår
  Uanset hvilken gruppe lodtrækningen placerer dig i, bidrager du med værdifuld viden, om hvordan vi bedst fremmer trivsel hos børn og familier. Hvis du får tilbudt Dit første barn, kan du derudover forvente at få information, råd og inspiration til en god start på livet som familie. Forsøgets resultater vil blive offentliggjort på dansk på SFI's hjemmeside i starten af 2020.

 • Hjemmebesøg til nybagte forældre  

  Når barnet er født, får sundhedsplejersken besked fra jordemoderen (efter samtykke fra forældrene), og kontakter familien for at aftale besøg.
  Her bliver barnet undersøgt og vejet, og vi rådgiver i emner som barnets trivsel, pleje, kost, søvn, udvikling, søskendejalousi, den ændrede situation i familien m.m.

  • Barselsbesøg tilbydes 4.-5. dag, hvis I bliver udskrevet før 3 dage efter fødslen
  • Besøg tilbydes inden for de første 2 uger efter udskrivelse fra hospitalet
  • Besøg tilbydes 3-4 uger efter fødslen
  • Mellem 1½ og 4 måneder er der tilbud om mødregruppe
  • 2 måneders besøg
  • 4- 6 måneders besøg
  • 8- 10 måneders besøg
  • 1½ års besøg til familier med første barn

  I øvrigt kan besøg tilbydes efter behov.

  Her kan du se de sundhedsplejersker der er tilknyttet dit område

  Læs også

  Sunde børn Sundhedsstyrelsen

  Forebyg vuggedød Sundhedsstyrelsen

  App

  Min baby Komiteen for Sundhedsoplysning

 • Mødregruppe  

  Velkommen til Mødregruppe  

  Du bliver tilbudt at komme i en mødregruppe af din sundhedsplejerske. Det sker typisk når barnet er 6-8 uger gammel. Vi samler omkring 6 mødre i en gruppe, der har født på nogenlunde samme tid.

  Hvis du er førstegangs mor kommer du sammen med andre førstegangs mødre og ligeså hvis du har flere børn. Du får en mail med invitation og mødetider.
   
  Vi mødes 2 gange i sundhedsplejens lokaler på Peter Bangs Vej 26, 5. sal, hvor der er en sundhedsplejerske til stede.

  • Første gang ca. 6 uger efter fødslen.
  • Anden gang ca. 4 måneder efter fødslen.

  Ind i mellem disse møder, besøger I hinanden privat.

  Hvad kan gruppen bruges til?

  • Samvær med ligestillede mødre som man kan drøfte babyrelaterede spørgsmål med og give og modtage gode råd
  • Erfarings udveksling
  • Skabe netværk
  • Få undervisning af sundhedsplejersken i relevante emner og diskutere :

  Fødslen, amning/ flaske, gråd, søvn, motorik, søskende , parforhold,  mad/kost, mm.

  Forventninger til at deltage i en mødregruppe

  • Man skal have lyst til at bruge tid på gruppen
  • Deltage aktivt i fællesskabet i  gruppen
  • Åbenhed/respekt for hinandens forskellighed

  Guidelines.

  • Nogle grupper mødes hver uge, andre hver anden uge
  • Mødested: hjemme, ude eller ved fælles aktiviteter
  • Afstem forventninger
  • Lav klare aftaler omkring mødets varighed, forplejning,  aflysning mm.
 • Gruppetilbud til mødre, der bliver ramt af en efterfødselsreaktion  

  Tilbud til mødre, der synes det er sværere end forventet at blive mor.

  At være tilknyttet gruppen giver mulighed for:

  • At drøfte de vanskeligheder, der knytter sig til den nye tilværelse med et spædbarn.
  • At dele bekymringer og overvejelser med mødre i en lignende situation.
  • At tale med professionelle sparringspartnere.
  • At få hjælp til at finde nye måder at håndtere problemstillingerne på.

  Der kan være 6-8 mødre tilknyttet ad gangen, som mødes 2 timer hver anden uge - i alt 7 gange.

  Det er nødvendigt, at du finder pasning til dit barn, da samtalegruppen er uden børn.

  Det er væsentlig at vide, at alle i gruppen har tavshedspligt.

  Er du interesseret i at deltage kan du henvende dig til din sundhedsplejerske, som vil formidle kontakten til gruppens sundhedsplejersker, der herefter vil invitere dig til en samtale.

   

   

 • Åbent hus hos sundhedsplejen  

  Vi holder Åbent hus på:  Peter Bangs Vej 26, 6. sal tirsdag kl. 10- 12.                           Åbent Hus arrangementet skaber rum, hvor forældre med småbørn kan få afklaret mindre spørgsmål, så som:

  • tager mit barn nok på?
  • hvordan behandles rød og irriteret hud?
  • er der noget galt, når mit barn gylper?

  Vi anbefaler ikke at børn under 1 måned kommer i Åbent Hus, men aftal i stedet en tid med din sundhedsplejerske, også hvis I har brug for længerevarende rådgivning.

   

 • For fædre med børn mellem 0-3 år  

  Fars Legestue er lukket mellem jul og nytår.

  Fars Legestue er åben tirsdag

  Kom til Fars Legestue  tirsdag kl. 12 – 15 på 6. sal på Peter Bangs Vej 26.

  Her har du mulighed for at møde andre fædre og deres børn, og efter ønske vil der kunne arrangeres oplæg og foredrag.

  Se også vores facebook side: Fars legestue på Frederiksberg.

  Billede til foldeud tekst om fædre

   

 • Skal du adoptere  

  Familier der bor på Frederiksberg, og skal adoptere et barn, har mulighed for at få besøg af en sundhedsplejerske med adoptionserfaring, inden de modtager barnet. Når barnet kommer hjem tilbydes der besøg efter aftale mellem familien og sundhedsplejersken.

  Besøgene kan bl.a. handle om

  • Barnets og familiens historie
  • Forhold til nærmeste familie og venner
  • Tilknytning
  • Mad og drikke
  • Barnets helbred
  • Barnets udvikling
  • Søvn
  • Leg
  • Tilknytning til institution

  Der kan efter behov formidles kontakt til andre adoptivfamilier i området.
  Du finder Sundhedsplejens kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Tilbud til familier, der er ramt af overvægt  

   

  Billede til foldeud tekst om overvægt i familier

  BØRN OG UNGE - SAMTALER OM OVERVÆGT

  Et tilbud til familier med børn og unge der kæmper med overvægt.

  Vi tilbyder samtaler om sundhed, som tager udgangspunkt i jeres familie. I får inspiration til en sund hverdag med mere bevægelse og gode madvaner, og vi taler om trivsel, familieliv, mobning og venskaber.

  Se her 

  COOL2BFIT

  COOL2BFIT er et kost- og aktivitetsprogram, der ønsker at hjælpe børn til en sundere livsstil, et vægttab og mere aktivitet i hverdagen.
  COOL2BFIT der forløber over en 40 ugers periode og er for 7-15 årige.
  Læs mere her: COOL2BFIT

 • Sundhedspleje i skolerne  

  Sundhedsplejerskerne har samtaler med alle elever i børnehaveklassen, 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse. Vi taler med børnene om sundhed og trivsel. Barnet bliver i løbet af sin skoletid syns og høreprøvet – vejet og målt og motorisk undersøgt. I samarbejde med jer forældre, laver vi en vurdering af jeres barns sundhed og trivsel og vi kan støtte og vejlede jer i disse forhold, evt. henvise til en anden faggruppe.

  I 9. klasse taler Børneungelægen med børnene om sundhed.

  I børnehaveklassen vil I og jeres barn blive inviteret til en undersøgelse og samtale; til de følgende samtaler vil børnene komme uden forældre, enkeltvis eller i grupper.

  Sundhedsplejersken tilbyder på øvrige klassetrin undervisning i relevante sundhedsrelaterede emner. Det kan dreje sig om emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol m.m.

  Det kan dreje sig om alt fra høre og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, til dødsfald i nærmeste familie og meget mere. Sundhedsplejersken kan også inddrage børneungelægen efter aftale med forældrene.

  På listen kan du se, hvem der er sundhedsplejerske på din skole.

 • Sundhedspleje til vuggestuer, børnehaver og dagplejere  

  Den kommunale sundhedstjeneste bistår personalet i dagpleje, daginstitutioner og skole med råd og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggende foranstaltninger.
 • Mor Barn Gruppe  

  Mor-Barn-Gruppe 

  • et særligt støttende gruppe- tilbud til nybagte mødre af 6-8 måneders varighed. Tal med din sundhedsplejerske hvis du synes tilbuddet er noget for dig.
  • omdrejningspunktet er relationen og samspillet mellem mor og barn

  I gruppen taler vi om det lille barns behov og udvikling og relevante emner såsom:

  • Graviditeten
  • Fødselsoplevelse
  • Amning og ernæring
  • Mor Barn relation
  • Motorisk udvikling
  • Sproglig og emotionel udvikling
  • Hygiejne
  • Leg og stimulation
  • Søvn
  • Gråd og uro
  • Forebyggelse af ulykker
  • Institutionsstart
  • Sygdomme
  • Samliv og parforhold
  • Prævention
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet

  Desuden undervises der i førstehjælp til spæd- og småbørn.

  Vi mødes 1 gang om ugen i 4 timer fra kl. 10-14, Peter Bangs Vej 26, 4. sal

  • Omdrejningspunktet er samværet med andre mødre med børn.
  • Du vil få viden om det lille barns udvikling og blive klogere på samspillet med dit barn.
  • Der serveres frokost.
  • Der vil i forløbet arrangeres fællesoplevelser f.eks. ture i nærområdet samt en tur med to overnatninger.

  Deltagelse i Mor-Barn-Gruppe er gratis.

   

   

 • Dit barns motoriske udvikling  

  Her kan du læse om dit barns motoriske udvikling og få ideer til hvordan du kan stimulere dit barn:

  Giv dit barn lyst til at lære Komiteen for sundhedsoplysning

  Budskabet i denne bog er, at man kan nå meget langt ved at stimulere børns basale sanser. Især er det vigtigt at stimulere
  følesansen og balance-/bevægesansen i barnets første leveår. Bogen kommer med en lang række forslag til, hvordan man kan stimulere barnets sanser og dermed fremme barnets lyst til at lære.
  Bogen handler om perioden fra fødslen, til barnet er 3 år.
  - Barnets sanse-udvikling trin for trin  

  - Sådan stimulerer du barnets forskellige sanser

  - Alarmklokker - hvad kan du gøre

   

  Her kan du også læse om barnets motoriske udvikling:

  Børn og motorik af Vibeke Winter

   

   

 • Mad til spædbørn og småbørn  

  Mad til spædbørn og småbørn

  Der sker en kolossal udvikling det første år af barnets liv, fra det nyfødte barn der ammes, til barnet spiser med af familiens mad. I løbet af det første år ændres maden gradvist fra at være flydende til at blive almindelig mad. Det er vigtigt at følge barnets udvikling og tilbyde den rette mad også efter, at barnet er blevet 1 år.

  Bogen her giver svar på spørgsmål ud fra de anbefalinger om ernæring, som findes fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

  Hent bogen her: Mad til små - Mad til små - fra mælk til familiens mad.

  Bogen kan købes hos de fleste apoteker eller hos:

  Komiteen for Sundhedsoplysning

  Classensgade 71, 45.sal.

  2100 København Ø

   

 • Børn og søvn  

  Dit nyfødte barn sover meget. Måske undrer du dig over, at dit barn sover det meste af tiden. Men det er ofte helt normalt og ikke noget at bekymre sig over.  Læs i denne artikel om nyfødte børns søvn: Sundhedsplejersken.dk 

  Denne artikel repræsenterer væsentlige hovedpointer om børn og søvn, børns behov for søvn i forhold til alder og sovevaner: Sundhedsplejersken.dk

 • Hvorfor græder barnet?  

  Dit spædbarn græder. Gråden er simpelthen dit barns vigtigste kommunikationsmiddel. Hvilke forventninger der er realistiske til barnegråd, kan du måske få en idé om i denne artikel: 

  Sundhedsplejersken.dk 

  Hvorfor græder barnet? Gråd og kolik hos spædbørn. Lille letlæst hæfte med dokumenteret viden om spædbørnsgråd: Hvorfor græder nogle spædbørn mere end andre? Og hvad er den bedste omsorg til et kolikbarn?

  Hvorfor græder barnet?

 • Børns sikkerhed  

  Læs her om børnesikkerhed:

  Små børns sikkerhed (Sundhedsstyrelsen)

  Dansk Varefakta Nævn

  Forebyg og undgå skader, Falck

 • Børn og sol  

  Som forældre kan man, ved at følge et par enkle råd undgå, at ens børn bliver solskoldede og i det hele taget får for meget sol.

  Læs mere her: Børn og sol

 • Børneungelægen i skoler og dagtilbud  

  Frederiksberg Kommunes børneungelæge hedder Birgitte Brinck, hun samarbejder med sundhedsplejerskerne for at sikre børns sundhed og trivsel.

  Børneungelægens opgaver:

  • Deltager i det kommunale forebyggende arbejde for børn.
  • Lægefaglig rådgivning om børnesundhed generelt og smitsomme sygdomme. Ud over generel rådgivning om sundhed og sygdom tager børneungelægen sig af spørgsmål vedr. smitsomme sygdomme og  vedr. miljøpåvirkninger (f.eks. indeklimapåvirkninger, skimmelsvamp mv.), og samarbejder med bl.a. Embedslægeinstitutionen i alle sager vedr. alvorlige sygdomme, alvorlige miljøpåvirkninger, forureningssager mv.
  • Udskolingsundersøgelse af børn i 9. klasse. Alle børn i 9. klasserne tilbydes en samtale om sundhedsstatus, erhvervsvalg, livsstil, risikofaktorer, trivsel mv., og undersøgelse af syn og hørelse samt vægt og højde.
  • Børn i specialklasser mv: De fleste børn i specialklasser mv. tilses én gang om året. Børneundersøgelserne foregår i samarbejde med sundhedsplejerskerne på skolerne.
  • Børn med behov for særlig indsats. Det kan dreje sig om børn med kroniske sygdomme, vækst/udviklingsforstyrrelser, trivselsproblemer, adfærdsproblemer, mistanke om spiseforstyrrelser mv. Der samarbejdes bl.a. med PPR, praktiserende læge, børneafdeling mv. Forældre kan kontakte børneungelægen direkte, eller det kan ske via sundhedsplejersken

  Find kontaktoplysninger på Børneungelægen her.