Gå direkte til sidens indhold

Vielser

Vielser

Når I skal giftes, skal I udfylde en digital ægteskabserklæring via selvbetjeningensløsningen nedenfor.

Hvis I skal giftes på Frederiksberg Rådhus, er det vigtigt, at I først læser fanen ”Vielse på Frederiksberg Rådhus”, blandt andet om hvornår vi har vielser, vidner mv.

Selvbetjeningsløsningen skal kun benyttes, hvis I begge har NemID.

Hvis I begge eller én af jer ikke har NemID, kan I under fanen ”Hvad gør I, hvis I IKKE har NemID?” læse, hvad I så skal gøre.

 • Vielse på Frederiksberg Rådhus  

  Hvornår foretages der vielser på Frederiksberg Rådhus

  Vi foretager vielser på følgende dage, og I kan frit vælge et af disse tidspunkter: 

  • mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11 og kl. 14 
  • fredag og lørdag kl. 11 

  På den digitale ægteskabserklæring skal I oplyse dato for jeres vielse. Desværre er det endnu ikke muligt i den digitale selvbetjeningsløsning at angive, om I ønsker vielse kl. 11 eller kl. 14 mandag – torsdag. Vielseskontoret kontakter jer herom.

  Vi  foretager ikke vielser 
  • søn- og helligdage
  • lørdag den 21. januar 2017
  • Påskelørdag
  • lørdag efter Store Bededag
  • lørdag efter Kristi Himmelfartsdag 
  • Grundlovsdag samt
  • dagene mellem jul og nytår.
  Adgang til Rådhuset om lørdagen, herunder for kørestolsbrugere
  Om lørdagen er det kun Rådhusets hovedindgang, der er åben. Hvis der blandt brudepar eller gæster er kørestolsbrugere, vil Vielseskontoret sørge for, at indgangen i Frederiksberg Bredegade åbnes. Dette skal på forhånd aftales med Vielseskontoret. 

  Vidner
  Vielsen skal overværes af to vidner. På hverdage stiller vi gerne to vidner til rådighed. Ved lørdagsvielser har vi desværre kun mulighed for at stille ét vidne til rådighed. Det betyder, at I selv skal medbringe mindst et vidne til vielse om lørdagen.

  Vielsesattester
  Straks efter vielsen får I udleveret jeres vielsesattester.

  Kom godt i gang - begge har NemID
  Du/I skal  nu udfylde den digitale ægteskabserklæring via selvbetjeningsløsningen ovenfor. Vielseskontoret skal have ægteskabserklæringen samt eventuelle personlige dokumenter  senest tre hverdage før, I ønsker at blive gift.

  Når Vielseskontoret har modtaget og godkendt den digitale ægteskabserklæring, vil I modtage bekræftelse med oplysning om det nøjagtige tidspunkt for jeres vielse, praktiske oplysninger samt informationer om bryllupssalens beliggenhed og smukke udsmykning. Bekræftelsen sendes til jeres digitale postkasser.

  Kom godt i gang – ingen eller én har NemID
  Hvis ingen eller kun én af jer har NemID, skal I benytte fremgangsmåden som nævnt under fanen ”Hvad gør I, hvis I ikke har NemID"

 • Vielse i en kirke, i en anden kommune end Frederiksberg eller i et andet trossamfund  

  Prøvelsesattest (tilladelse til at indgå ægteskab)
  Hvis I skal giftes i en kirke, i en anden kommune end Frederiksberg eller i et andet trossamfund, skal I bruge en prøvelsesattest.

  I skal i god tid før vielsen aflevere prøvelsesattesten og aftale dato mv. for jeres vielse der, hvor I skal giftes. 

  Prøvelsesattesten gælder - som hovedregel - i fire måneder.

  Kom godt i gang - begge har NemID
  For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde den digitale ægteskabserklæring via selvbetjeningsløsningen ovenfor. 

  Når vi har modtaget erklæringen og eventuelle personlige dokumenter, vil I efter ca. tre hverdage modtage prøvelsesattesten i jeres digitale postkasser.

  Har ingen af jer digital postkasse, vil prøvelsesattesten blive sendt med posten.

  Kom godt i gang – ingen eller én har NemID
  Hvis ingen eller kun én af jer har NemID, skal I benytte fremgangsmåden som nævnt under fanen ”Hvad gør I, hvis I ikke har NemID"

 • Vielse i udlandet og navneændring efter vielsen  

  Information om at blive gift i udlandet
  Hvis I skal giftes i udlandet, skal I kontakte vielsesmyndigheden i det valgte land. De kan hjælpe med at oplyse, hvilke dokumenter de kræver for indgåelse af ægteskab i netop deres land. 

  I kan få yderligere oplysninger fra Udenrigsministeriets hjemmeside om "Indgåelse af ægteskab i udlandet".

  Ægteskabsattest (tilladelse til at indgå ægteskab i udlandet)
  Vielseskontoret kan udstede en ægteskabsattest, som bekræfter, at du/I opfylder de danske betingelser for at blive gift, og at der intet er til hinder - efter danske regler - for indgåelse af ægteskab. 

  Ægteskabsattesten gælder i fire måneder. 

  Registrering af vielse og eventuel navneændring
  Hvis du/I bor i Danmark og indgår ægteskab i udlandet, skal I beholde nuværende navn. Ved hjemkomst til Danmark skal du/I henvende dig/jer til BorgerServiceCentret, Folkeregister, for at få jeres vielse registreret i det landsdækkende CPR. Når vielsen er registreret, kan I søge om navneændring. Klik her for information om navneændring.

  Kom godt i gang - begge har NemID
  For at få en ægteskabsattest skal du/I udfylde den digitale ægteskabserklæring via selvbetjeningsløsningen ovenfor. Vielseskontoret sender efter ca. tre hverdage ægteskabsattesten.
  Vi sender attesten med posten, eller I kan komme og hente den på Vielseskontoret på Frederiksberg Rådhus, stuen, værelse 16.

  Kom godt i gang – ingen eller én har NemID
  Hvis ingen eller kun én af jer har NemID, skal I benytte fremgangsmåden som nævnt under fanen ”Hvad gør I, hvis I ikke har NemID"

 • Hvad gør I, hvis I IKKE har NemID?  

  Kom godt i gang
  Du/I skal downloade én af nedenstående erklæringer, udfylde og sende den med posten (kan ikke scannes og sendes pr. mail) eller aflevere den til Frederiksberg Kommunes Vielseskontor, hvis én af jer bor i kommunen. I kan også få erklæringen ved at henvende jer til Vielseskontoret.

  På ægteskabserklæringen kan I finde vejledning om, hvilke bilag I eventuelt skal vedlægge.

  Gebyr
  Det er gratis at blive gift og få udstedt prøvelsesattest og ægteskabsattest, hvis én af jer eller I begge bor i Danmark. Hvis I begge bor i udlandet, skal I betale et gebyr på 500 kr.


  Hvad sker der herefter?

  Hvis I skal giftes på Frederiksberg Rådhus
  Når vi har modtaget ægteskabserklæringen, får I tilsendt/udleveret aftale med det nøjagtige tidspunkt for jeres vielse samt andre informationer.

  Hvis I ikke allerede har læst fanen ”Vielser på Frederiksberg Rådhus” kan I klikke her og få flere oplysninger.

  Hvis I skal giftes i en kirke, i en anden kommune end Frederiksberg eller i et andet trossamfund
  Når vi har modtaget ægteskabserklæringen og eventuelle personlige dokumenter, vil I efter ca. tre hverdage modtage prøvelsesattesten med posten. I kan også aftale, at I kommer og henter attesten. 

  Hvis I ikke allerede har læst fanen ”Vielse i en kirke, i en anden kommune end Frederiksberg eller i et andet trossamfund” kan I klikke her og få lidt flere oplysninger.

  Hvis du/I skal giftes i udlandet
  Når vi har modtaget ægteskabserklæringen og eventuelle personlige dokumenter, vil I efter ca. tre hverdage modtage en ægteskabsattest, som oplyser, at der intet er til hinder – efter danske regler – for indgåelse af ægteskab.

  Hvis du/I ikke allerede har læst fanen ”Vielse i udlandet og navneændring efter vielsen”, kan du/I klikke her og få flere oplysninger

 • Dokumentation fra udenlandske statsborgere der bor i udlandet  

  Udenlandske statsborgere, som bor i udlandet, skal forevise
  • pas
  • bevis for lovligt ophold (gælder ikke nordiske borgere og EU-borgere)
  • som hovedregel en civilstandsattest (attest om man er ugift, fraskilt, enke eller enkemand) fra det land, vedkommende bor i. Attesten skal være udstedt inden for de sidste 4 måneder og
  • billet for indrejse i Danmark (gælder ikke nordiske borgere og EU-borgere).

  Du kan kontakte Vielseskontoret for nærmere informationer, herunder om godkendelse af udenlandske skilsmissedokumenter og dødsattester, ved at ringe til +45 3821 2111 eller skrive til vielser@frederiksberg.dk

 • Documentation from foreign citizens living abroad  

  Foreign citizens living abroad must present
  • Passport
  • proof of lawful residence (do not apply for Nordic and EU citizens)
  • as a general rule we need a civil status certificate (a certificate that states if you are unmarried, divorced, widow or widower ) issued from the country you are living in. The certificate must not be more than 4 months old
  • ticket for travelling to Denmark (do not apply for Nordic and EU citizens).

  You can contact the Marriage Office for further information about approval of foreign divorce certificates and death certificates. Please call +45 3821 2111 or write to vielser@frederiksberg.dk 

 • Ægtefællesammenføring  

  Der er en række betingelser for ægtefællesammenføring. Du kan læse om reglerne og kravene  på hjemmesiden Ny i Danmark.

  Erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring
  I skal underskrive erklæringen ”Erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring” om, at I er bekendt med udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring;
  hvis én af jer ikke har:

  • dansk statsborgerskab
  • statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller
  • opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 - 9f eller §§ 9i - 9n

  og den anden af jer har:

  • dansk statsborgerskab
  • statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller
  • opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 - 9f eller §§ 9i - 9n

  Dette gælder dog ikke, hvis den herboende er

  • EU/EØS-statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 4, eller
  • schweizisk statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 5.

  I skal sende eller aflevere erklæringen til Vielseskontoret på Frederiksberg Rådhus sammen med ægteskabserklæringen.

  Dansk:
  Erklæring (§ 11b) om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring (§ 11b - erklæring)

  English: 
  Erklæring (§ 11b) om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring på engelsk - (Statement (§ 11b) concerning knowledge of rules on family reunification)

  Deutsch: 
  Erklæring (§ 11b) om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring på tysk - (Erklärung (§ 11b) der Regelungen zur Zusammenführung von Ehepartnern)