Gå direkte til sidens indhold

Integration

Integration

Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Her kan du læse mere om integrationsindsatsen og om, hvad du kan gøre for integrationen af nye borgere på Frederiksberg

Integration og flygtninge på Frederiksberg

 • Frederiksberg Kommunes integrationspris  

  Frederiksberg kommunes Integrationspris er blevet uddelt siden 2012. Den uddeles til en forening/organisation/virksomhed og til en enkeltperson, der har gjort noget særligt for at understøtte integrationen på Frederiksberg. 

  Alle frederiksbergborgere kan nominere kandidater til begge kategorier og på baggrund heraf beslutter Socialudvalget hvem der skal modtage årets priser. Prisen er på 5.000 kr. til enkeltpersoner  og 10.000 kr. til foreninger/organisationer/virksomheder. Priserne uddeles årligt, typisk i forbindelse med Mangfoldighedsdagen.

  Formålet
  Formålet med uddelingen af Integrationsprisen er at hylde og synliggøre de mange integrationsinitiativer, der finder sted i kommunen, det vil sige:
  • at fortælle de gode historier
  • at synliggøre nye og virkningsfulde initiativer
  • at inspirere borgere til at indgå aktivt i dialog- og netværksskabende aktiviteter
  • at anerkende en særlig indsats
  • at fremme integration af nye borgere
  Kriterier for tildeling

  Integrationsprisen består af to priser, én til en enkelt person og en til en forening, organisation eller virksomhed, der har gjort en særlig eller nytænkende indsats for integrationsarbejdet, der har medvirket til at forbedre integrationen på Frederiksberg. Der lægges også vægt på, at modtagerene af prisen bidrager til at opfylde målsætningerne i integrationspolitikken, der sigter mod, at en større del af borgere med anden etnisk baggrund:

  • udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
  • har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
  • er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv
  • gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
  • er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet
  • lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer
  Sådan indstiller du en kandidat
  Du kan indstille en kandidat til Integrationsprisen 2016 ved at udfylde dette skema med en begrundelse for hvorfor netop din kandidat fortjener prisen. Fristen for at indstille kandidater er den 25. april 2016

  > Hent indstillingsskema til Integrationsprisen 2016

  Skemaet kan sendes som e-mail til: hamu02@frederiksberg.dk. Du kan også aflevere din indstilling på rådhuset eller sende den som brev til:

  Frederiksberg Kommune
  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Att. Hanne Müller
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

 • Vi søger boliger til flygtninge  

  Alle har brug for en bolig – også flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark

  Ufreden i verden berører også Frederiksberg, og i år skal kommunen ekstraordinært modtage 160 flygtninge. De nye borgere på Frederiksberg får i første omgang tilbudt en midlertidig bolig, og indgår i et program med sprogundervisning, jobsøgning og integration i øvrigt. Mange har meldt sig som frivillige, og hjælper allerede nu med at tage godt imod de nye borgere på Frederiksberg, enten i lokale frivilliggrupper, som mentorer eller igennem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps frivillignet. De frivillige yder en kæmpe indsats, som er meget vigtig for at vores nye medborgere hurtigt finder sig til rette på Frederiksberg.

  Kommunen samarbejder også bredt om at finde og anvise bolig til den enkelte flygtning, og Frederiksberg Kommune etablerer også selv flere boliger til de nye flygtninge.  Men vi er i en ekstraordinær situation, der kræver at byen står sammen om at løse en fælles udfordring.

  Her kan du måske hjælpe. Hvis du er privat udlejer af lejligheder eller er boligejer og har et ledigt værelse, er vi interesserede i at få kontakt med dig. Eneste krav er, at lejlighed eller værelse er placeret her i kommunen og har adgang til bad og køkken.
   
  Sikkerhed som udlejer
  Frederiksberg Kommune garanterer et økonomisk sikkerhedsnet for dig som udlejer.

  Sikkerheden omfatter:
  • Depositum og forudbetalt husleje
  • Dækning af husleje fra første dag kommunen får boligen stillet til rådighed
  • Garanti for lejers istandsættelsesforpligtelser inden for integrationsperioden

  Frederiksberg Kommune tilbyder tolkebistand i forbindelse med indflytningen og vores hotline sidder klar med praktisk råd og vejledning i hele lejeperioden. Lejeren modtager indflytnings- og etableringshjælp, og vi hjælper selvfølgelig med lejekontrakterne, så alt går så glat som muligt for både flygtninge og udlejere.

  Vil du vide mere?
  Så kontakt os for en uforpligtigende samtale. Vi arrangerer et møde mellem dig og en kommunal medarbejder, hvor vi ser på boligen og taler om det praktiske. Mødet danner grobund for, at vi kan lave det helt rette match mellem dig og din fremtidige lejer.

  Kontakt
  E-mail: ssa-omraadet@frederiksberg.dk

 • Vil du være frivillig?  

  Har du lyst til at bidrage og hjælpe med til at tage godt imod flygtninge som kommer til Frederiksberg?

  Frederiksberg Kommune samarbejder med en række frivillige foreninger og organisationer. Hvis du vil vide mere om deres indsats, hvad du kan gøre og hvordan du tilmelder dig, så klik ind og læs mere på hjemmesiderne nedenfor:

  > frivillignet.dk
  > flygtning.dk
  > Røde Kors Hovedstaden

 • Aktiviteter og tilbud  

  Lektiehjælpen på Frederiksberg Bibliotek
  Lektiehjælpen på Frederiksberg Bibliotek er en frivilliggruppe under Frivillignet, som giver lektiehjælp til børn i folkeskolen og unge på videregående uddannelser. Indimellem hjælper frivilliggruppen også voksne.
  Åbningstider: Mandag og onsdag: 16.00 – 18.00
  Adresse: Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3
  2000 Frederiksberg
   
  Lektiehjælpen i Domus Vista
  Lektiehjælpen på Biblioteket i Domus Vista tilbyder lektiehjælp til alle børn og unge på mandage og onsdage. Alle er velkomne.
  Indimellem laver frivilliggruppen også sprogtræning med voksne
  Åbningstider: Mandag 16.00 – 18.00, onsdag 15.00 – 17.00
  Adresse: Nordens Plads 4
  2000 Frederiksberg
  Tlf.: 38 21 19 50
   
  Lektiecaféen i Lindevangsparken
  Lektiecaféen ved Lindevangsparken er et åbent tilbud til alle skolebørn i området ved Lindevangsparken. En lille gruppe frivillige hjælper hver tirsdag og torsdag eftermiddag børn og unge med lektier og har også indimellem tid til en lille hyggesnak. Alle er velkomne.
  Åbningstider: Tirsdag og torsdag: 16.00 – 18.00
  Adresse: "Lindebutikken"
  Dalgas Boulevard 115, st.
  2000 Frederiksberg
   
  Sproghjælpen Frederiksberg
  Sproghjælpen på Frederiksberg arbejder med sprogtræning primært for danskkursister fra VUC Frederiksberg (VUF).
  Der er to sprogcaféer på VUF, hvor igennem der også etableres 1-til-1 match mellem frivillige sproghjælpere og kursister.
  Åbningstider for sprogcaféerne: Tirsdag og fredag 11.00 – 13.00
  Kontakt: sproghjaelp@gmail.com
   
  Fritidsguiderne
  Fritidsguiderne Frederiksberg hjælper børn bosat på Frederiksberg i gang med et aktivt foreningsliv.
  Man kan møde frivillige fra gruppen hver onsdag eftermiddag på Frederiksberg Hovedbibliotek og ellers foregår kontakten pr. mail.
  Kontakt: frederiksberg@foreningsguiderne.dk
   
  Pigeklubben Flintholm Allé
  Pigeklub for piger mellem 8 og 13 år fra boligområdet Flintholm Allé på Frederiksberg. Pigeklubben er et frirum for pigerne, hvor de kan deltage i sociale aktiviteter og udflugter sammen med voksne frivillige og få en snak om stort og småt.
  Åbningstid: Mandag: 17.00 – 19.00
  Adresse: Flintholm Allé 35
  2000 Frederiksberg
   
  Pigeklubben Danmarksgården
  Pigeklubben er et tilbud til piger i alderen 9 - 13 år fra boligområdet Danmarksgården. Pigeklubben er et frirum for piger, der har brug for et sted at være i deres fritid, og en mulighed for pigerne til at få støtte og inspiration af kvindelige frivillige. Sammen med de frivillige laver pigerne forskellige fritidsaktiviteter, tager på udflugt og taler om stort og småt.
  Åbningstid: Mandag: 18.00 – 20.00
  Adresse: Vordroff Tværgade 3A, st
  1909 Frederiksberg C
   
  Drengeklubben Stjernen
  Drengeklubben Stjernen er et tilbud til drenge i alderen 8 - 13 år fra det boligsociale område "Stjernen" på Frederiksberg. Drengeklubben har åbent hver torsdag eftermiddag, hvor voksne frivillige laver sociale aktiviteter og udflugter sammen med drengene.
  Åbningstid: Torsdag 17.00 – 19.00
  Adresse: Kong Georgs Vej (Den gule pavillon)
  2000 Frederiksberg
 • Danskuddannelse  

  Retten til danskuddannelse

  Danskuddannelseslovens målgrupper er som udgangspunkt alle udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller har fast ophold i medfør af EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed og har bopæl i kommunen.

  Danskuddannelseslovens målgrupper omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

  Du kan læse mere på For dig, som er ny udlænding i Danmark

   

tomme lommer

Økonomisk Rådgivning

Har du brug for rådgivning om privatøkonomi, gældsrådgivning eller hjælp til at lægge et budget?

Så er der hjælp at hente her

Sprogskole

Vi søger boliger til flygtninge

Er du privat udlejer af lejligheder eller er du boligejer og har et ledigt værelse?

Læs mere om hvordan du kan hjælpe med at huse en flygtning.