Gå direkte til sidens indhold

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Der er tilknyttet Skolefritidsordninger til alle Frederiksbergs folkeskoler, hvor skolebørn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan komme efter skoletid.

 • SFO for børnehaveklasse – 3. klasse  

  Folkeskolen tilbyder Skolefritidsordning (SFO) fra 1. maj i det år, børnene starter i børnehaveklasse, og til den 30. april i det skoleår hvor børnene går i 3. klasse.

  Der er pasningsgaranti for alle skolebørn, og SFO’en er tilknyttet den skole, barnet går på.

  Skolefritidsordningen har til formål i samarbejde med hjemmet og skolen at sikre, at hvert enkelt
  barn udfordres, lærer og udvikler sig således, at barnets faglige og personlige potentialer udnyttes
  fuldt ud. Hvert enkelt barn trives, og får lyst til læring og personlig udvikling på baggrund af det
  indhold, den organisering og den støtte barnet møder i skolen og SFO’en.

  Se en samlet liste over SFOér i Frederiksberg Kommune

 • Hvad er SFO’ens åbningstider?  

  Almen åbningstider

  På skoledage har SFO’en åbent om morgenen fra kl. 7:00 til 8:00 samt efter skoletid til 17:00. Fredag lukkes 16.30.

  I ferier og andre skolefridage:

  I ferier og på skolefridage har SFO'en forlænget åbningstider  fra 7.00 - 17.00. Fredag lukkes 16.30.

  Helligdage: Alle SFO'er har lukket på helligdage, juleaften (24/12) og nytårsaftensdag (31/12), fredag efter Kristi Himmelfartsdag (3/6) og Grundlovsdag (5/6).

  Desuden er der lukket i dagene mellem jul og nytår.

  I sommerferien tilbydes fælles SFO i ugerne 28, 29 og 30. Det betyder at alle børn der skal i SFO, samles på én SFO.

  For kommende børnehaveklassebørn

  I perioden fra 1. maj, hvor barnet stopper i sit dagtilbud, og til skolesommerferiens start, er SFO'en åben for pasning for de kommende børnehaveklassebørn fra 7.00 til 17.00. Fredag lukkes 16.30.

 • Hvordan tilmelder jeg mit barn til SFO’en?  

  Fra 1. maj det år, barnet starter i skolen (børnehaveklassen), får de tilbudt en SFO plads med tilknytning til den skole, de skal starte i. Det er de enkelte skoler, der står for indskrivning og fordelingen af pladserne. Et barn er altid garanteret en plads i den SFO, der er tilknyttet barnets skole.

  Tilmelding til skolefritidsordningen (SFO) sker samtidig med, at jeres barn indskrives i distriktsskolen. Alle skolestartende børn begynder i SFO pr. 1. maj, og udmeldes automatisk fra dagtilbuddet samme dato.

  Du kan se en samlet liste over SFO'er med kontaktoplysninger, men yderligere information om de enkelte skolers SFO, skal findes på skolernes egne hjemmesider.

 • Hvordan udmelder jeg mit barn  

  Udmeldelse af SFO skal ske i Den digitale pladsanvisning. Fristen for udmeldelse af SFO er en måned til den 15. eller sidste i måneden.  
 • Hvad koster det?  

  Der opkræves betaling for børn i skolefritidsordningen. Forældrebetalingen fastsættes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet. Der gives økonomisk og socialpædagogisk friplads efter de nærmere regler herom.
   
  På vores takstside kan du se taksterne for SFO i Frederiksberg Kommune.
 • Alternativ til SFO: puljeinstitutioner  

  En puljeinstitution er en privat institution, der modtager tilskud fra kommunen. Puljeinstitutionerne er et alternativ til SFO. De modtager elever fra børnehaveklasse til 5. klasse.

  Optagelse sker ved henvendelse til institutionen.
  Der er to puljeinstitutioner i Frederiksberg Kommune, der fungerer som alternativ til SFO.

  Multi Idræt v/ Københavns Boldklub
  Peter Bangs Vej 147
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 38 71 22 29
  FAX 38 71 15 63
  multi@kb-boldklub.dk
  Leder Steen Molzen

  Skolefritidsordningen ved Johannesskolen
  Troels-Lunds Vej 15
  2000  Frederiksberg
  Tlf. 38 74 27 64
  johannessskolen@johannesskolen.dk
  Leder Charlotte Petersen

Søg om familieydelser i Udbetaling Danmark via borger.dk

Familieydelser

Udbetaling Danmark står for udbetaling af familieydelser, som du kan søge via borger.dk.