Gå direkte til sidens indhold

Udsættelse af skolestart

Udsættelse af skolestart

Fylder jeres barn seks år i 2017, er det undervisningspligtigt fra den 1. august 2017 og skal starte i børnehaveklasse. Hvis I eller jeres barns dagtilbud ikke mener, at jeres barn er klar til at starte i skole, kan I ansøge om udsættelse.

 • Er mit barn klar til at starte i skole?  

  Når der er tvivl om, hvorvidt et barn kan begynde i skole, skal der foretages en vurdering af barnet. Vurderingen foretages ud fra  ”dialogredskabet til brug for vurdering af skoleudsættelse”, der anvendes i en samtale mellem dagtilbuddet, børnehaveklasseleder og forældre. Du finder dialogredskabet nederst på siden her.

 • Kan jeg få udsættelse for mit barns skolestart?  

  Det er en konkret vurdering af barnet ud fra materialet ”dialogredskabet til brug for vurdering af skoleudsættelse”, som danner baggrund for en beslutning.
 • Procedure - udsættelse af skolestart 2017/18  

  Når der opstår tvivl om, hvorvidt et barn er parat til skolestart, indkalder barnets dagtilbud til et dialogmøde mellem forældre, dagtilbud samt en børnehaveklasseleder fra barnets distriktsskole.

  Børnehaveklasselederen bidrager med sin viden om, hvilke forventninger der er til et kommende børnehaveklassebarn, hvad barnet bør kunne for at få en vellykket skolestart, samt hvad børnene lærer den første tid i børnehaveklassen. Børnehaveklasselederen træffer ingen afgørelse i forhold til evt. udsættelse.

  Dagtilbuddet udleverer materialet "Skoleudsættelse 2017/18" til forældrene som et fælles grundlag for vurderingen af barnets ressourcer og kompetencer. En drøftelse af dette skal have fundet sted inden dialog-mødet. Materialet findes nederst på denne side.

  I løbet af samtalen vurderer parterne, om der er belæg for ansøgning om skoleudsættelse. Barnet kan godt være parat til skolestart, selvom det ikke opfylder alle kriterier - dog er nogle ressourcer og kompetencer vigtigere end andre. I de tilfælde, hvor udfaldet af dialogmødet er, at ansøgning om udsættelse af barnets skolegang er relevant, er det officielt forældrene, der ansøger om udsættelse, men dagtilbuddet, der udfylder materialet.

  Derudover udfærdiger dagtilbuddet og forældrene handleplanen for det kommende års arbejde med barnet. Handleplanen fremsendes sammen med ansøgningen om udsættelse.

  Børnehaveklasselederne deltager ikke i at udfylde handleplanen, men underskriver ansøgningen som dokumentation på, at de har deltaget i mødet.

  Ansvaret for at udfylde og fremsende ansøgningen og handleplan ligger hos dagtilbudslederen.

  Ansøgning om skoleudsættelse kan udelukkende ske efter forældrenes ønske.

  Ansøgningsskema og handleplan fremsendes til:

  Lone Andersen, loan01@frederiksberg.dk,
  Skoleafdelingen, Børne – og Ungeområdet,
  Frederiksberg Rådhus

  Senest d. 20. december 2016.

 • Hvordan søger jeg om udsættelse?  

  Ansøgningsskemaet om skoleudsættelse udfyldes af dagtilbuddet i samarbejde med forældrene. Forældrene er ansøgere, men det er dagtilbuddet som udfylder og indsender ansøgningen.

  Derefter udarbejder dagtilbuddet og forældrene en handleplan for, hvordan der skal arbejdes målrettet med barnet det kommende år.

  Ansøgning om skoleudsættelse og handleplanen fremsendes til Lone Andersen på email: loan01@frederiksberg.dk eller med post til:

  Specialkonsulent Lone Andersen
  Skoleafdelingen,
  Børne- og Ungeområdet
  Frederiksberg kommune

  Skoleafdelingen skal have ansøgningen i hænde inden 20. december 2016.
  Hvis I er i tvivl, kan I søge råd og vejledning i barnets dagtilbud.