Gå direkte til sidens indhold

Uddannelse for voksne

Uddannelse for voksne

På Frederiksberg findes mange muligheder indenfor voksenundervisning. Enkeltfagsundervisning, danskundervisning for udlændinge, specialundervisning, studiekredse og foredrag er blot nogle af mulighederne.

 • Aftenskoler og kurser  

  Der er aftenskolekurser med alverdens emner indenfor edb, sprog, motion, musik, madlavning, håndarbejde og meget andet. Aftenskolerne tilbyder også studiekredse, foredrag og debatarrangementer m.m.
   
  Undervisningen på aftenskolerne er tilrettelagt på forskellige undervisningsformer og er etableret i henhold til folkeoplysningsloven.
   
  Hvordan tilmelder jeg mig aftenskolekurser?
  Se listen ”Liste over aftenskoler på Frederiksberg” (pdf), hvor du finder kontaktdetaljer over skolerne og en oversigt over, hvad de tilbyder. Listen er nederst på siden her.

  Nogle af aftenskolerne bruger internetportalen Aftenskoleportalen, hvor du kan tilmelde dig deres kurser. De øvrige aftenskoler skal du selv tage kontakt til for at høre, hvad de tilbyder af kurser, og hvordan du tilmelder dig.

 • Kursustrappen Frederiksberg  

  Kursustrappen Frederiksberg (tidligere Frederiksberg Daghøjskole & Kursuscenter) tilbyder folkeoplysende undervisning og vejledning, der styrker dine faglige og personlige kompetencer og dermed forbedrer dine muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

  Hvordan tilmelder jeg mig kurser?
  Du skal selv tage kontakt til Kursustrappen Frederiksberg. På deres hjemmeside kan du finde en kursusoversigt og læse mere om de enkelte tilbud.

  Kursustrappen Frederiksberg
  Kong Georgs Vej 11
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 38 11 21 00
  Mail: kontakt@kursustrappen.dk
  www.kursustrappen.dk

 • VUF – Voksenuddannelsescenter Frederiksberg  

  VUF er et voksenuddannelsescenter, der udbyder studieforberedende og almendannende voksenuddannelser på alle niveauer, såsom HF-enkeltfag, suppleringskurser og almen voksenuddannelse (AVU) samt danskuddannelse for voksne udlændinge.

  Hvordan søger jeg?
  Du skal selv kontakte VUF. På deres hjemmeside kan du læse mere om udbud og tilmelding.

  VoksenUddannelsescenter Frederiksberg
  Falstersvej 3-5
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 38 15 85 00
  E-mail: vuf@vuf.nu 
  www.vuf.nu