Gå direkte til sidens indhold

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning

”Ungdommens Uddannelsesvejledning – Frederiksberg” vejleder alle elever i 7. – 10. klasse om valg af (ungdoms)uddannelse og erhverv. Vejledningen tilbydes også alle unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

  • Hvad omfatter uddannelsesvejledningen?  

    • Vejledningen i grundskolen omfatter dels kollektiv vejledning i klassen, dels individuel vejledning til den enkelte elev. I løbet af 8. – 9./10. klasse får eleverne mulighed for at besøge ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet via deltagelse i introduktionskurser, brobygning, erhvervspraktik, uddannelsesmesse m.m. Eleverne udarbejder en endelig uddannelsesplan i 9./10. klasse
    • Vejledningen af 15-17-årige, der ikke er i gang med ungdomsuddannelse, består i en justering af  uddannelsesplanen fra grundskolen samt et konkret uddannelses-/aktivitetstilbud. Bemærk at disse unge er forpligtet til at være i gang.
    • Vejledningen af 18 – 24-årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, består i udarbejdelse af en uddannelsesplan.
  • Hvor foregår uddannelsesvejledningen?  

    Uddannelsesvejledningen i grundskolen foregår på den enkelte skole. Kontaktoplysninger ses både på skolens og UU-Frederiksbergs hjemmeside. Vejledningen af unge, der har afsluttet grundskolen, foregår i vejledningscentret. Se kontaktoplysninger nederst på siden.