Gå direkte til sidens indhold

SSP rådgiver: om vold, overfald og tyveri blandt børn og unge

SSP rådgiver: om vold, overfald og tyveri blandt børn og unge

Her kan du læse om forskellige former for kriminalitet og konsekvenserne af at begå disse. Der er også gode råd til børn, unge og forældre, hvis de oplever kriminalitet blandt børn og unge.

 • Vold mellem unge  

  Hvis du har begået vold
  Hvis du har været voldelig mod andre, er det vigtigt, at du først:

  1. indser at din gerning er forkert
  2. henvender dig til en voksen, og taler om, hvad der er sket. Det kan være dine forældre, din klasselærer eller en klubpædagog.
  3. henvender dig evt. til voldsofferet sammen med en voksen. Det vil hjælpe både dig selv og offeret.

  Børn der har været udsat for vold
  Hvis du har været udsat for vold og vil anmelde det til politiet, er det vigtigt, at en læge har kigget på dig. Kontakt din egen læge eller nærmeste skadestue.
  Derfor er det også er vigtigt, at du har gennemtænkt og overvejet din politianmeldelse. Du skal være fast besluttet på at stå ved din anmeldelse. Politiet har pligt til at vejlede dig om både erstatning og mulighed for at få en beskikket advokat under sagen.
  Det kan alt sammen godt være skræmmende, så tal med en voksen om, hvad der er sket. Dine forældre, en klasselærer eller en anden, du har det godt sammen med.

  Hvis din ven har begået vold:

  • råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
  • råd evt. vedkommende til at tale med offeret

      Hvis din kammerat ikke foretager sig noget:

  • fortæl det til dine forældre
  • fortæl det evt. til din klasselærer/klubpædagog eller en anden voksen

      Hvis din ven har været udsat for vold:

  • råd vedkommende til at tale med sine forældre eller andre voksne
  • bring emnet op i klassen, men uden at nævne, at du ved, at nogen har været overfaldet. Det vil kun gøre din ven flov overfor hans klassekammerater.

  Husk, at du er en god ven, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne! Også selv om din ven bliver sur på dig, fordi du ”blander” dig.

  Råd til forældre

  • snak med dit barn om voldsepisoden, uanset om dit barn har begået vold eller været udsat for vold.
  • snak med klaselæreren eller klubpædagogen og foreslå evt. at bringe emnet op i klassen/klubben.
  • hvis det er en meget alvorlig hændelse, som du ikke mener kan løses via dialog og med klassen, så kan du anmelde episoden til politiet
  • søg evt. professionel hjælp hos Frederiksberg Kommunes Familie og Ungerådgivning.
 • Om at blive overfaldet  

  Det sker utroligt sjældent, at en tilfældig person bliver overfaldet i Danmark. Skulle du alligevel føle dig utryg og bange, kan du her finde nogle gode råd.

  Optræk til vold
  Et overfald sker næsten aldrig uden optakt. Voldsmanden vil først finde på et eller andet, du kan "beskyldes" for. Det kan f.eks. være:

  • Du har set "interesseret" eller "uforskammet" på hans kæreste
  • Du har "provokeret" ham
  • Du har bedt ham fjerne sine fødder fra sædet
  • Du har skældt ham ud, fordi han har kastet ølsjatter efter dig

  Her er det vigtigt at undgå, at tingene udvikler sig. Det gør du bl.a. ved at:

  • Hids dig ikke op og undgå videre diskussion
  • Lad være med at svare igen eller puffe igen.
  • Forlad stedet stilfærdigt, hvis du kan.
  • Hvis der er andre omkring dig, så prøv at henvende dig til dem.
  • Undgå steder, hvor nattelivet fortsætter til sent ud på natten.
  • Hvis intet virker, og du er bange for hvad der kan ske, så forlad stedet så hurtigt du kan.

  Røverisk overfald.
  Hvis du vil undgå røveri på gaden, så lad være med at skilte med at du har store pengebeløb eller værdier på dig. Skulle du alligevel blive udsat for røveri, så undgå det udvikler sig voldeligt. Det gør du ved at aflevere det, røveren vil have. Lad det være politiets opgave at fange ham bagefter.

  Det er bedre at miste taske, penge eller mobiltelefon end at blive slået ned. Prøv hellere at lægge mærke til, hvordan røveren ser ud. Hvor høj, hvilken farve hår, hvilket tøj, eller særlige kendetegn. Et godt signalement gør politiets opgave nemmere bagefter.

  Husk på, at en røver som regel ikke er interesseret i, at det udvikler sig voldeligt. Kun hvis du stritter imod eller på anden måde skræmmer røveren, risikerer du at blive slået ned.

  Hvad kan du gøre?

  • Hvis der er andre omkring dig, så prøv at få dem til at hjælpe dig.
  • Undgå panik, og sørg for at røveren ikke føler sig truet.
  • Prøv ikke at forhindre røveriet. Røveren vil næsten altid være desperat.
  • Tilkald politiet, så snart røveren er væk.
 • Når andre bliver truet  

  Hvis du oplever, at andre bliver overfaldet eller truet, er det vigtigt, at du ikke griber til desperate redningsforsøg og tilspidser situationen. Lad i stedet voldsmanden se, at du er til stede, og at du tydeligt kan se, hvad der foregår.

  Prøv at påkalde andres opmærksomhed og lad voldsmanden se, at der nu er mange, der lægger mærke til, hvad der sker. Tilkald politiet, hvis det er muligt.

  Tal sammen og gør en fælles indsats. Lad være med at regne med, at de andre ordner sagerne.
  Husk at ro smitter. Hvis voldsmanden mærker, at der ikke er nogen, der bliver ophidsede, vil han sandsynligvis også falde lidt til ro. Prøv evt. at tale med ham. Men kun hvis I er flere sammen og ikke bringer jer selv i fare.
  Hold øjne og ører åbne og husk på, at netop din rolige indsats kan redde andre fra at blive overfaldet.

  Hvis overfaldet alligevel er sket

  1. Sørg straks for hjælp til den, der er blevet overfaldet. Er det dig selv, så få andre til at hjælpe dig.
  2. Tilkald politiet.
  3. Bliv på stedet. Følg aldrig efter voldsmanden. Så udsætter du dig endnu engang for unødig overlast fra en desperat person. Læg i stedet mærke til, hvor personen løb hen.

  Kontakt altid politiet, hvis du har overværet et overfald. Lige netop dine oplysninger kan være meget vigtige.

  Husk også ...
  At overfald sker meget sjældent.
  At du kan undgå overfald ved at forholde dig roligt og lade være med at hidse dig op.
  At du skal være forsigtig med at lukke fremmede ind.
  At en venlig bemærkning viser, at du ikke "er ude på noget".
  At et smil ofte virker afdæmpende og beroligende.
  Udstrål sikkerhed. En gerningsmand vil ofte vælge et "nemt" offer. Vis du tør være der.

  Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

 • Når børn stjæler  

  Råd til børn, der har stjålet

  1. indse, at din gerning er forkert og tænk over det
  2. henvend dig til en voksen og helst dine forældre og tal ud om problemet
  3. henvend dig til den, du har stjålet fra. Fortæl hvad du har lavet og lav en aftale om, hvordan du gør det godt igen.

  Hvis du har en kammerat der har stjålet

  1. snak med din kammerat
  2. råd din kammerat til at tilbagelevere det stjålne
  3. råd din kammerat til hurtigst muligt at snakke med sine forældre eller andre voksne
  4. råd din kammerat til at snakke med sin klasselærer eller din klubpædagog

  Hvis din kammerat ikke gør noget af det ovenstående
      5. fortæl det til dine forældre. Det er ikke at sladre, men en hjælp til din kammerat

  Husk du er en god kammerat, hvis du forsøger at hjælpe din kammerat ud af problemerne!

  Råd til forældre
  Erfarer du, eller hører du rygter om, at dit barn har stjålet  

  • forsøg at finde ud af, hvad der er fakta
  • tal med barnet om situationen og hør, om andre har deltaget
  • tal evt. med de øvrige forældre, der kan have interesse i sagen
  • du kan evt. sammen med dit barn henvende dig til den, der er blevet bestjålet. Lad barnet forklare forløbet og aftalt evt. erstatning
  • henvend dig til dit barns skole/klub. De er altid villige til at hjælpe og give gode råd
  • lav efterfølgende nogle klare aftaler med dit barn med udgangspunkt i det skete
  • hav altid en god dialog med dit barn og de øvrige forældre

  Råd til andre voksne.
  Erfarer du, eller hører rygter om et barn der stjæler, så tag kontakt til forældrene.

 • Hvis der bliver stjålet i din forretning  

  Hvilke muligheder har du, hvis du bliver bestjålet ?

  • anmeld episoden
  • vær særlig opmærksom på sager med børn, hvor det kan være bedre at tilkalde forældrene end politiet
  • du kan finde hjælp hos www.dkr.dk  (Det Kriminalpræventive Råd), hvor man kan hente gratis materiale

  Hvis det stjålne tilbageleveres

  • modtag den unge i en positiv ånd. Det kræver mod til at indrømme et tyveri
  • fortæl at du ikke har tillid til vedkommende og i en periode ikke vil se vedkommende i forretningen, med mindre, der er en voksen med.
 • Konsekvenser af kriminalitet: Børn under 15  

  Ifølge den danske lovgivning kan børn under 15 år ikke anholdes, sigtes eller straffes, uanset hvilken forbrydelse de har begået og uanset forbrydelsens grovhed.

  Dog er der med ændringen af Retsplejeloven i juni 2004 givet mulighed for, at politiet kan tilbageholde og afhøre en person under 15 år for at efterforske de sager, hvor vedkommende er indblandet. Det understreges dog, at tilbageholdelsen skal foretages så skånsomt og så kortvarigt som muligt.

  Ved pågribelse og tilbageholdelse af et barn under 15 år skal en repræsentant for de sociale myndigheder underrettes. De skal deltage i afhøringen og afklare, hvorvidt der er behov for at iværksætte særlige foranstaltninger for barnet og familien. Er der tale om mindre alvorlige foreteelser og er forældrene tilstede ved afhøringen, behøver de sociale myndigheder ikke at deltage.

  Sociale foranstaltninger
  De sociale myndigheder er i Serviceloven forpligtede til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år lever under. Formålet hermed er at få kendskab til tilfælde, hvor der er behov for særlig støtte, og hvor der skal gribes ind, så barnet eller den unge sikres de bedst mulige opvækstbetingelser.

  Skønnes der at være et sådant behov, iværksættes en undersøgelse, som kan lede til forskellige foranstaltninger i hjemmet (rådgivning, familiebehandling, personlig rådgivere, økonomisk støtte mm.) eller særlige tiltag i forhold til barnet (praktiktibud/lommepengejob, fast tilknyttet kontaktperson, aflastningsordning hos plejefamilie, ophold på efterskole, anbringelse uden for hjemmet mm.)

  Sanktionsmuligheder
  Børn under 15 år kan i meget alvorlige tilfælde anbringes på en sikret døgninstitution, hvis det skønnes absolut nødvendigt.

 • Konsekvenser af kriminalitet: Børn over 15  

  Unge mellem 15 og 17 år kan anholdes, afhøres, varetægtsfængsles og straffes, selvom de endnu ikke er myndige i juridisk forstand.

  Når politiet afhører eller sigter en ung mellem 15 og 17 år for en lovovertrædelse, skal de sociale myndigheder underrettes og sende en repræsentant, der kan deltage i afhøringen.

  Som i forbindelse med børn under 15 år, har de sociale myndigheder pligt til at undersøge den unges forhold og iværksætte særlig støtte eller foranstaltninger, hvis der skønnes at være behov for dette. De skal også udarbejde en handleplan, hvis den unge har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, og skal komme med udtalelser og indstillinger til anklagemyndigheden og domstolen.

  Sociale foranstaltninger
  Der er de samme muligheder for sociale foranstaltninger for unge over 15 år, (rådgivning i hjemmet, familiebehandling, personlig rådgivere, økonomisk støtte, praktiktilbud/-lommepengejob, fast tilknyttet kontaktperson, aflastningsordning hos plejefamilie, ophold på efterskole el. lign., anbringelse udenfor hjemmet mm.), men sanktionsmulighederne er anderledes.

  Sanktionsmuligheder
  For unge over 15 år findes der forskellige sanktionsmuligheder. Den unge kan tildeles en bøde eller en advarsel, der kan udarbejdes en ungdomskontrakt, men domstolene har også mulighed for at idømme unge over 15 år både betingede og ubetingede domme.

  Unge mellem 15 og 17 år placeres oftest i socialpædagogiske institutioner i stedet for fængsler.
  I forbindelse med grundlovsforhør og med fremstillinger i retten skal de sociale myndigheder deltage og støtte den unge og sikre, at der træffes den afgørelse, der er bedst for den unge. F.eks. skal de sociale myndigheder udfærdige en udtalelse, der indeholder en vurdering af, hvad der vil være bedst for den unge (tiltalefrafald, ubetinget dom, ophold på socialpædagogisk sted el.lign.)

  En voldsdom straffes efter forskellige paragraffer i straffeloven