Gå direkte til sidens indhold

Kultur- og fritidspuljer

Kultur- og fritidspuljer

Kultur og Fritid hjælper gerne eventarrangører inden for idræt, kultur, viden, erhvervsliv m.v. med råd og vejledning. Du kan med fordel trække på afdelingens brede netværk og mange års erfaring med at samskabe, udvikle og afvikle. Der er også mulighed for at søge om tilskud fra 4 forskellige puljer inden for kultur- og fritidsområdet. Nedenfor kan du læse mere om puljerne, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning, samt hvordan du gør.

Benyt venligst nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til alle fire kultur- og fritidspuljer

 • Se filmen og download pjecen  

  Se denne inspirerende film om kultur- og fritidslivet på Frederiksberg og download pjecen Tilskud til Kultur og Fritid 2015-2018


 • Generelle kriterier for at søge tilskud  

  Når du søger tilskud til dit projekt gælder, at:

  • Kultur, idræt eller fritid skal være omdrejningspunktet, og det skal finde sted på Frederiksberg
  • Projektet skal være offentligt tilgængeligt
  • Projektet skal være non-profit - dvs. at et eventuelt overskud modregnes det kommunale tilskud
  • Der stilles krav om, at Frederiksberg Kommune nævnes som tilskudsgiver i markedsføringen af projektet
  • Arrangementet skal oprettes på www.kultunaut.dk
  • Der kun kan ansøges om tilskud til ekstraordinære aktiviteter og processer - ikke til driftsudgifter
  • Der som udgangspunkt stilles krav til egenfinansiering eller supplerende finansiering fra anden side

  Du kan ikke søge om tilskud til:

  • Projekter, der er afholdt/gennemført på bevillingstidspunktet
  • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter
  • Godgørende formål/velgørenhedsarrangementer
  • Indkøb af inventar, instrumenter, noder, teknik mv.
  • Produktion og udgivelse af bøger, demoer, albums mv.
  • Som udgangspunkt ikke ansøgers eget honorar
 • Hvem har fået tilskud?  

  Her kan du se, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget har prioriteret, og hvem der har fået tilskud.

  Følg dette link til referaterne for Kultur- og Fritidsudvalget

 • Pulje 1 - Profil  

  Til fremme af, at Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver byen en stærk profil
  Kulturaktører og eventmagere kan ansøge om tilskud fra pulje 1 til større begivenheder og events, der finder sted på Frederiksberg og som er med til at profilere Frederiksberg.

  Puljen støtter særligt initiativer kendetegnet ved kvalitet og faglighed og som tager udgangspunkt i den Frederiksbergske virkelighed og særlige stemning. Det være sig de store og bredt inddragende initiativer, som de smalle og nicheprægede.

  Ansøgninger vurderes efter, hvorvidt initiativet: 
  • Er markant og stærkt profilerende for Frederiksberg
  • Har fokus på høj faglig kvalitet
  • Har fokus på midlertidighed og tør eksperimentere
  • Har fokus på lokal inddragelse og en blivende effekt for byen og byens aktører

  Pulje 1: 2,5 mio. kr. pr. år

  Ansøgningsfrister
  Du kan løbende søge om tilskud fra pulje 1 og pulje 2, som hører under Kultur- og Fritidsudvalget. 

  Du skal regne med ca. 6 ugers sagsbehandlingstid, så søg i god tid og vær opmærksom på ferieperioder uden udvalgsmøder. (link til mødedatoer kommer snart). Ansøgningerne forelægges løbende Kultur- og Fritidsudvalget på deres ordinære møder. Umiddelbart efter mødet får du svar om udvalgets beslutning om eventuel tildeling af tilskud. Du kan læse mere om Kultur- og Fritidsudvalget her 

  Ansøgningsskema
  For at søge puljerne skal du udfylde ansøgningsskemaet her på siden. Vi opfordrer til, at du udfylder og sender ansøgningsskemaet digitalt. Du kan dog også printe ansøgningsskemaet og sende det med posten til: Kultur & Fritid, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 

  Har du brug for hjælp?
  Har du spørgsmål i forbindelse med, at du vil ansøge om tilskud, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Fritidsafdelingen på kf@frederiksberg.dk eller 3821 0117.

  Vi står gerne til rådighed for sparring, udvikling af idéer og kontaktformidling overfor relevante samarbejdspartnere. 

  Vi har udarbejdet en arrangørguide til dig, der skal afholde et arrangement på Frederiksberg. I den finder du regler, gode råd og praktiske anvisninger. Du kan finde guiden her 

  Udbetaling af tilskud og afrapportering 

  Hvis du får tildelt et tilskud, vil du modtage et tilsagnsbrev med oplysning om, hvornår tilskuddet udbetales og krav til afrapportering, regnskab og dokumentation for beløbets anvendelse. Tilskud udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det oplyste CVR eller CPR nr. på ansøgningsskemaet, og det sker som hovedregel den første hverdag i måneden, før arrangementet afholdes, eller projektet påbegyndes.

 • Pulje 2 - Mangfoldighed  

  Til fremme af, at Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor flere involverer sig

  Aktører kan ansøge om tilskud fra pulje 2 til initiativer og projekter, som er med til at gøre kultur- og fritidslivet vedkommende for alle borgere - også de, der ikke har tradition for at benytte sig af byens eksisterende tilbud.

  Puljen støtter særligt initiativer målrettet unge samt initiativer, der er med til at sikre, at udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter på Frederiksberg er bredt og mangfoldigt. Desuden initiativer som medvirker til, at endnu flere involverer sig i byens kultur- og fritidsliv - både som aktør og borger.

  Ansøgninger vurderes efter, hvorvidt initiativet:

  • Er målrettet nye målgrupper eller har et særligt fokus på unge
  • Initieres af nye lokale aktører eller er med til at bringe nye aktører på banen
  • Har en blivende effekt lokalt, dvs. bidrager til læring eller lokal forankring og ejerskab på sigt
  • Styrker bredden i Frederiksbergs kultur- og fritidsliv

  Pulje 2: 1,5 mio. kr. pr. år

  Ansøgningsfrister

  Du kan løbende søge om tilskud fra pulje 1 og pulje 2, som hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

  Du skal regne med ca. 6 ugers sagsbehandlingstid, så søg i god tid og vær opmærksom på ferieperioder uden udvalgsmøder. (link til mødedatoer)

  Ansøgningerne forelægges løbende Kultur- og Fritidsudvalget på deres ordinære møder. Umiddelbart efter mødet får du svar om udvalgets beslutning om eventuel tildeling af tilskud. Du kan læse mere om Kultur- og Fritidsudvalget her

  Ansøgningsskema

  For at søge puljerne skal du udfylde ansøgningsskemaet her på siden. Vi opfordrer til, at du udfylder og sender ansøgningsskemaet digitalt.

  Du kan dog også printe ansøgningsskemaet og sende det med posten til: Kultur & Fritid, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.  Har du brug for hjælp?

  Har du spørgsmål i forbindelse med, at du vil ansøge om tilskud, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Fritidsafdelingen på kf@frederiksberg.dk eller 3821 0117.

  Vi står gerne til rådighed for sparring, udvikling af idéer og kontaktformidling overfor relevante samarbejdspartnere.

  Vi har udarbejdet en arrangørguide til dig, der skal afholde et arrangement på Frederiksberg. I den finder du regler, gode råd og praktiske anvisninger. Du kan finde guiden her  Udbetaling af tilskud og afrapportering

  Hvis du får tildelt et tilskud, vil du modtage et tilsagnsbrev med oplysning om, hvornår tilskuddet udbetales og krav til afrapportering, regnskab og dokumentation for beløbets anvendelse.Tilskud udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det oplyste CVR eller CPR nr. på ansøgningsskemaet, og det sker som hovedregel den første hverdag i måneden, før arrangementet afholdes, eller projektet påbegyndes.


 • Musikudvalgets pulje  

  Puljen kan søges til musikprojekter og -initiativer på Frederiksberg samt til medfinansiering af honorarstøtte fra Statens Kunstfond

  Derudover gælder de samme generelle kriterier som for Kultur- og Fritidsudvalgets puljer. Musikudvalget lægger særlig vægt på tilskud til initiativer, der understøtter kommunens 2 visioner i Kultur- og Fritidspolitikken - fremme af høj kvalitet hhv. fremme af mangfoldighed. 

  Herudover arbejder Musikudvalget med følgende fokusområder:

  • Nye aktiviteter og organisationsformer
  • Musikaktiviteter i de boligsociale områder
  • Musikinitiativer i byens rum
  • Mangfoldighed i musiklivet ift. genrer, målgrupper mv.
  Musikudvalget kan bruge op til 100.000 kr. af puljen til at realisere egne initiativer

  Musikudvalgets pulje: 446.000 kr.

  Ansøgningsfrister

  Ansøgninger til Musikudvalgets pulje behandles 4 gange årligt. Ansøgningsfristerne er af hensyn til udvalgenes møder sat til 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.  Ansøgningsskema


  For at søge puljerne skal du udfylde ansøgningsskemaet her på siden. Vi opfordrer til, at du udfylder og sender ansøgningsskemaet digitalt.

  Du kan dog også printe ansøgningsskemaet og sende det med posten til: Kultur & Fritid, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.  Har du brug for hjælp?

  Har du spørgsmål i forbindelse med, at du vil ansøge om tilskud, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Fritidsafdelingen på kf@frederiksberg.dk eller 3821 0117.

  Vi står gerne til rådighed for sparring, udvikling af idéer og kontaktformidling overfor relevante samarbejdspartnere.

  Vi har udarbejdet en arrangørguide til dig, der skal afholde et arrangement på Frederiksberg. I den finder du regler, gode råd og praktiske anvisninger. Du kan finde guiden her  Udbetaling af tilskud og afrapportering

  Hvis du får tildelt et tilskud, vil du modtage et tilsagnsbrev med oplysning om, hvornår tilskuddet udbetales og krav til afrapportering, regnskab og dokumentation for beløbets anvendelse.

  Tilskud udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det oplyste CVR eller CPR nr. på ansøgningsskemaet, og det sker som hovedregel den første hverdag i måneden, før arrangementet afholdes, eller projektet påbegyndes.

 • Folkeoplysningsudvalgets pulje  

  Start- og udviklingshjælp

  Når en forening bliver godkendt i løbet af året, er tilskudsrammerne fordelt. Puljen kan kompensere med et tilskud, der svarer til det, foreningen havde fået, hvis den var indgået i den ordinære tilskudsberegning. 

  Tilskud til ekstraordinære anskaffelser og træner/lederkurser

  Foreningerne skal selv afholde udgifter til materialer og kurser (aktivitetstilskud). Enkelte gange kan en forening med få medlemmer og beskedent aktivitetstilskud dog have brug for dyre anskaffelser eller kurser.

  Midlertidig støtte til foreningerne

  Hvis en lukningstruet forening kan sandsynliggøre, at en midlertidig ekstraordinær støtte kan sikre foreningens fremtid, kan der bevilges tilskud.

  Forsøgs- og udviklingsprojekter i folkeoplysningsregi

  Der kan ydes støtte til folkeoplysende initiativer og forsøgs- og udviklingsprojekter, der ikke kan opnå støtte fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

  Folkeoplysningsudvalgets pulje: 227.000 kr.

  Ansøgningsfrister

  Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets puljer behandles 4 gange årligt. Ansøgningsfristerne er af hensyn til udvalgenes møder sat til 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.  Ansøgningsskema

  For at søge puljerne skal du udfylde ansøgningsskemaet her på siden. Vi opfordrer til, at du udfylder og sender ansøgningsskemaet digitalt.

  Du kan dog også printe ansøgningsskemaet og sende det med posten til: Kultur & Fritid, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.  Har du brug for hjælp?


  Har du spørgsmål i forbindelse med, at du vil ansøge om tilskud, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Fritidsafdelingen på kf@frederiksberg.dk eller 3821 0117.

  Vi står gerne til rådighed for sparring, udvikling af idéer og kontaktformidling overfor relevante samarbejdspartnere.

  Vi har udarbejdet en arrangørguide til dig, der skal afholde et arrangement på Frederiksberg. I den finder du regler, gode råd og praktiske anvisninger. Du kan finde guiden her  Udbetaling af tilskud og afrapportering


  Hvis du får tildelt et tilskud, vil du modtage et tilsagnsbrev med oplysning om, hvornår tilskuddet udbetales og krav til afrapportering, regnskab og dokumentation for beløbets anvendelse.

  Tilskud udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det oplyste CVR eller CPR nr. på ansøgningsskemaet, og det sker som hovedregel den første hverdag i måneden, før arrangementet afholdes, eller projektet påbegyndes.