Gå direkte til sidens indhold

Den administrative organisation

Den administrative organisation

DirektionenKommunaldirektør Torben KjærgaardServicedirektør Bjørn ThomsenSocial-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør Henning DaugaardBy- og Miljødirektør Ulrik WingeBørne- og Ungedirektør Inger Andersen

Kommunaldirektør-området 

 Serviceområdet

 By- og Miljøområdet

 Børne- og Ungeområdet

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet  

Ledelsesstaben 

Borgerservicecenter By- og Miljøstaben

 

Børne- og Ungestaben


SSA stab

HR-afdelingen

Kultur- og Fritids-afdelingen

By, Byggeri og Ejendomme

Dagtilbuds-afdelingen

Arbejdsmarkeds-afdelingen

Økonomiafdelingen

Juridisk Afdeling

Frb Gartner- og Vejservice           

Familieafdelingen

Socialafdelingen

Udvikling og Dokumentation

Udbud og Indkøb

Vej, Park og Miljø

Skoleafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

 

Rådhusservice

Socialtilsyn Hovedstaden
IT-afdelingen             Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Institutioner

Institutioner

Institutioner

BibliotekerStadsarkivetFritidsinstitutionerFrb Svømmehal

 

 

 

 

FolkeskolerDaginstitutionerDøgninstitutionerDagplejenKlubberTandplejenSundhedsplejen Pædagogisk-Psykologisk RådgivningFamilierådgivningenNaturvejlederKolonier

PlejeboligerHjemmeplejenBofællesskaberRådgivnings-centerDøgninstitutionerHjælpemiddel-centerGenoptrænings-centerUngdommens Uddannelses-vejledningF86 (beskæftigelse)