Gå direkte til sidens indhold

Om dagsordener og referater

Om dagsordener og referater


 • Om dagsordener og referater

  Kommunalbestyrelsen, Magistraten og øvrige politiske udvalg holder deres møder på mandage. Her kan du se mødedatoerne for 2016.

  Dagsordener og de åbne bilag til Kommunalbestyrelsens møder offentliggøres fredagen før mødet. Dagsordener og de åbne bilag til de øvrige politiske møder offentliggøres torsdagen før mødet. Referater offentliggøres i løbet af tirsdag eller onsdag, når mødet har været afholdt mandag. Du har mulighed for at abonnere, når der er nye dagsordener og referater fra de forskellige udvalg.

  På kommunens biblioteker eller i BorgerServiceCentret på rådhuset er der internetadgang. Her kan du få hjælp til at finde de ønskede dagsordener og referater. Juridisk Afdeling på tlf. 3821 2013, kan også guide gennem hjemmesidens menuer.

  Dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde vil fredagen inden mødet være fremlagt i informationen ved rådhusets hovedindgang samt i BorgerServiceCentret. Eksemplarer af dagsordenen vil endvidere være fremlagt på selve mødeaftenen ved tilhørerpladserne på 2. sal på rådhuset.

  Åbne bilag og dagsordener på hjemmesiden

  Åbne bilag publiceres sammen med dagsordenen på hjemmesiden. Øvrige dokumenter vil der blive givet aktindsigt i efter reglerne i offentlighedsloven og så vidt muligt i overensstemmelse med princippet om meroffentlighed.

  Kontakt til forvaltningerne:

  • Kommunalbestyrelsen og Magistraten sekretariatsbetjenes af Juridisk Afdeling e-mail: kbs@frederiksberg.dk
  • Bolig- og Ejendomsudvalget samt By- og Miljøudvalget sekretariatsbetjenes af By- og Miljøområdet e-mail: byogmiljoeomraadet@frederiksberg.dk
  • Børneudvalget og Undervisningsudvalget sekretariatsbetjenes af Børne- og Ungeområdet e-mail: borneogungeomradet@frederiksberg.dk
  • Kultur- og Fritidsudvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Fritidsafdelingen e-mail: kf@frederiksberg.dk
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet e-mail: ssa-omraadet@frederiksberg

  Her kan du læse mere om aktindsigt.