Gå direkte til sidens indhold

Vederlag

Vederlag

Her finder du vederlagsoversigter, oversigt over kursusudgifter og en beskrivelse af de forskellige typer af vederlag.

 • Oversigt over vederlag  

  Nedenfor en oversigt i konkrete beløb/absolutte tal over vederlag knyttet til de forskellige kommunalbestyrelses- og udvalgsposter. Pr. 1. april 2016 (afrundende tal) 

  Kommunalbestyrelsen

  Borgmestervederlag:   Fast vederlag: 62.515 kr.
  Stillingstillæg: + 7.458 kr.
       
    I alt: 69.973 kr.

  1. viceborgmestervederlag: 6.997 kr.
  Vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem: 8.931 kr.

  Tillægsvederlag ved hjemmeboende børn under 10 år (uanset antal børn): 1.152 kr.


  Magistraten
  Medlemsvederlag: 2.659 kr.

  Stående udvalg m.m.:

  Bolig- og Ejendomsudvalget
  Formandsvederlag: 10.496 kr.
  Medlemsvederlag: 1.050 kr.

  By- og Miljøudvalget
  Formandsvederlag: 20.992 kr.
  Medlemsvederlag: 2.449 kr.

  Socialudvalget
  Formandsvederlag: 13.995 kr.
  Medlemsvederlag: 1.630 kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Formandsvederlag: 20.992 kr.
  Medlemsvederlag: 1.707 kr.

  Undervisningsudvalget
  Formandsvederlag: 17.493 kr.
  Medlemsvederlag: 1.399 kr.

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Formandsvederlag: 17.493 kr.
  Medlemsvederlag: 1.868 kr.

  Børneudvalget
  Formandsvederlag: 17.493 kr.
  Medlemsvederlag: 1.868 kr.

  Arbejdsmarkedsudvalget
  Formandsvederlag: 13.995 kr.
  Medlemsvederlag: 1.399 kr.

  Folkeoplysningsudvalget
  Formandsvederlag: 3.499 kr.

  Lovpligtigt udvalg

  Børn- og Ungeudvalget
  Formandsvederlag: 6.997 kr.
  Medlemsvederlag: 2.449 kr.

 • Typer af vederlag  

  Der findes fire forskellige typer af vederlag:

  A: Fast vederlag

  Vederlaget gives for medlemskab af Kommunalbestyrelsen og for møder m.v. generelt som følge af medlemskabet af Kommunalbestyrelsen.

  Reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

  Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør det faste årlige vederlag 105.384 kr. (grundbeløb pr. 1. april 2015).

  B: Udvalgsvederlag

  Vederlaget gives for medlemskab af Magistraten og de stående udvalg.

  Reguleret i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen har senest den 2. december 2013 fordelt pulje på 165 % af borgmestervederlaget til udvalgsmedlemmerne i Magistraten og de 8 stående udvalg til de enkelte udvalg.

  C: Formandsvederlag

  Vederlaget gives til formændene for de stående udvalg

  Reguleret i styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen samt kommunens styrelsesvedtægt.

  Kommunalbestyrelsen har senest ved 2. behandlingen af styrelsesvedtægten den 2. december 2013 fordelt pulje på 205 % af borgmestervederlaget til udvalgsformændene for de 8 stående udvalg.

  D: Tillægsvederlag

  Vederlaget gives til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har hjemmeboende barn/børn under 10 år.

  Reguleret i styrelsesloven og i vederlagsbekendtgørelsen.

  Efter vederlagsbekendtgørelsen udgør vederlaget 13.588 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. april 2015).

  Lovgrundlag

  Vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer reguleres efter følgende bekendtgørelser og styrelsesvedtægt.