Gå direkte til sidens indhold

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Politikker og planer for job og beskæftigelse samt erhverv

 • Job og selvforsørgelse  

  Beskæftigelsesplan 2015

  Beskæftigelsespolitikken på nationalt niveau og de incitamentsstrukturer, som styrer udmøntningen af beskæftigelsespolitikken på lokalt niveau, er det, der danner baggrund for formulering af en plan for den samlede beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune. Beskæftigelsesplanen skal samle lovgivningen, centrale forventninger og overordnede budgetter til relevante indsatser, baseret på resultater og effekt for de forskellige målgrupper. Samtidig skal planen medvirke til, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov for understøtning af en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

  Beskæftigelsesplanerne udarbejdes årligt. Få flere oplysninger på siden (fører til ny side på FK.dk):

   

 • Unge godt på vej  

  Unge godt på vej - Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2015 (2016-2018)

  Langt størstedelen af de unge på Frederiksberg klarer sig godt og er i gang med en uddannelse eller i arbejde. Sammenlignet med landsgennemsnittet klarer Frederiksberg sig rigtig godt, både når det kommer til andelen af unge på offentligt forsørgelse og andelen af unge, som mindst gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette skyldes i høj grad, at unge gennem flere år har fået et særligt politisk fokus i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg.
   
  Trods de positive resultater honorerer Frederiksberg endnu ikke målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannelse, og samtidig er der en gruppe af unge, som har behov for en ekstra indsats, der kan hjælpe dem videre i uddannelsessystemet eller ind på arbejdsmarkedet. 

  I planen "Unge godt på vej" er der formuleret fire langsigtede målsætninger, hvor målsætning nummer 1 – færrest muligst unge skal modtage offentlig forsørgelse - er hovedmålsætningen og den overordnede, ønskede effekt. De øvrige tre målsætninger er vigtige mål, der skal understøtte realiseringen af den første målsætning

  1. Færrest muligt unge skal modtage offentlig forsørgelse
  2. Antallet af unge med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse skal reduceres
  3. 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse
  4. Antallet af fokuselever/ikke-uddannelsesparate elever*, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres

  Få flere oplysninger i (åbner i pdf-fil):

 • Vækst og jobskabelse  

  Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Plan for den virksomhedsrettede indsats 2016 (2017-19)

  Planen for den virksomhedsrettede indsats er både de lokale virksomheder på Frederiksberg og virksomhederne i hovedstadsområdet. Frederiksberg er en del af et regionalt arbejdsmarkedsmarked, hvor 80 % af de erhvervsaktive Frederiksberg-borgere pendler ud af kommunen for at arbejde. Dermed findes job til Frederiksberg-borgere i høj grad i virksomheder udenfor kommunegrænsen.

  I planen er der defineret dels nogle langsigtede målsætninger og dels har Arbejdsmarked- og uddannelsesudvalget udpeget fem strategiske fokusområder:

  1. Virksomhedsservice
  2. Virksomhedernes sociale ansvar
  3. Rekruttering
  4. Iværksætteri
  5. Internationalisering

  Der er til hvert fokusområde knyttet en række indsatser.

  Få flere oplysninger i (åbner i pdf-fil):