Gå direkte til sidens indhold

Børn og unge

Børn og unge

Politikker, vedtægter og strategier vedrørende børn og unge i Frederiksberg Kommune.

 • Kvalitetsrapport  

  Her finder du Kvalitetsrapport for Frederiksberg Kommunes skolevæsen:

  Kvalitetsrapport 2015

  Kvalitetsrapport 2016

 • Sammenhængende børnepolitik  

  Frederiksberg Kommunes sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

  Link til Sammenhængende Børnepolitik 2007 (pdf)

 • Styrelsesvedtægt og forretningsorden for kommunale dagtilbud  

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2011 en revideret styrelsesvedtægt og forretningsorden for kommunale dagtilbud.

  Vedtægterne består af:

  • Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune
  • Bilag 1. Retningslinjer for fravalg af den kommunale frokostordning i Frederiksberg Kommune
  • Bilag 2. Retningslinjer for lukkedage i dagtilbud

  Link til Styrelsesvedtægt og forretningsorden for kommunale dagtilbud 2011 (pdf).

 • Skolereformen Frederiksberg  

  Folkeskolereformen medfører en række ændringer. Principperne for udmøntningen af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune tager afsæt i de overordnede, nationale målsætninger for reformen;

  De største ændringer som følge af reformen:

  • Længere og mere sammenhængende skoledag
  • Understøttende undervisning. Pædagoger og lærere får fælles ansvar og opgave
  • Klare mål, målopfølgning, effektfokus og evaluering
  • Den åbne skole; skolen ud i verden og verden ind i skolen
  • Lektiestøtte og faglig fordybelse

  Få et indblik over skolereformen på temasiden. Her finder du både videoer, der giver et hurtigt overblik, og kan læse den grundigere version af Skolereformen Frederiksberg

 • Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen  

  Her finder du gældende Styrelsesvedtægt og Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen. Begge dokumenter er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. april  2014.  

  Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen (pdf)
  Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen (pdf)

 • Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub  

  Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive mål og prioriteringer i forhold til kommunens skolefritidstilbud jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 4 og Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014.

  Link til Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub

 • Strategi for skole-IT 2011-14  

  Her finder du gældende strategi for skole-IT 2011-14 for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen.

  Link til Strategi for skole-IT 2011-14

  Link til Tablet eller Tab Let (PDF fil 687 kb)