Gå direkte til sidens indhold

By, bolig og byggeri

By, bolig og byggeri

Frederiksberg er en dejlig by. Med sin helt særlige æstetik, den fine arkitektur, grønne parker og spændende byrum.

Byfornyelsesstrategien skal bidrage til, at vi har nok attraktive og tidssvarende boliger, og at vi har grønne områder og spændende byrum til glæde for byens borgere.

 • Byfornyelsesstrategi

  Byfornyelsesstrategi 2015-2018 skal medvirke til en forbedring af både de udendørs opholdsarealer og sikre tidssvarende boliger af høj kvalitet.

  Små og uhensigtsmæssige gårdrum kan med fordel sammenlægges og gøres grønnere. Ulige fordelte opholdsarealer skal omdannes til egnede udendørsarealer med adgang til sollys, vanskelige adgangsforhold skal afhjælpes, og affaldhåndteringen skal ske på en hensigtsmæssig og bæredygtig måde. 

  Desuden skal der være mulighed for at etablere altaner, grønne tage og taghaver, således at baggårdene kan blive grønne åndehuller i hverdagen.

  Boligerne skal forbedres ude og inde, og der skal etableres tidssvarende køkkener og badeforhold.

  Private ejendomsejere har mulighed for at modtage byfornyelsesstøtte til istandsættelse af deres ejendomme, hvis de også selv investerer i renoveringsarbejdet ved at supplere den offentlige støtte med egne midler.