Gå direkte til sidens indhold

Frederiksbergstrategien

Frederiksbergstrategien

Frederiksbergstrategien sætter retningen for udvikling af Frederiksberg i de kommende år. Strategien er bygget op om fire temaer og er både en strategi for kommuneplanlægningen og for bæredygtighed (Agenda 21).

 • Frederiksbergstrategien 2016 vedtaget

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget Frederiksbergstrategien 2016 d. 13. juni 2016.
  Strategien sætter retning på byens udvikling i de kommende år. Den er blevet til i det fællesskab, som Frederiksberg Kommune er, med bidrag fra borgerne og mange andre af byen aktører.

  Se Frederiksbergstrategien 2016

  Frederiksbergstrategiens formål og indhold
  Frederiksbergstrategien 2016 er de overordnede visioner og mål for byens udvikling og for kommunens opgavevaretagelse.

  Frederiksbergstrategien er Frederiksbergs kommuneplanstrategi og vil danne udgangspunkt for en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2013. Bæredygtighed er grundlaget for byudvikling på Frederiksberg, og derfor er en bæredygtighedsstrategi (Agenda 21) en integreret del af Frederiksbergstrategien.

  Frederiksbergstrategien er bygget op om fire temaer: ”Byen i byen”, ”Livskvalitet i hverdagen”, ”Vidensbyen” og ”Klimabyen for fremtiden”. Med visioner og mål inden for hvert tema, sættes der retning for udviklingen på Frederiksberg de kommende år.

  Målene skal nås i fællesskab i et samarbejde mellem kommune, borgere, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og byens øvrige aktører. Derfor er der udviklet fire arbejdsprincipper, der beskriver hvordan Frederiksberg Kommune vil arbejde med ”vores fælles Frederiksberg”.

  Se den politiske behandling af Frederiksbergstrategien

  Flere oplysninger
  Du kan få nærmere oplysning om Frederiksbergstrategien 2016 i By, Byggeri og Ejendomme, telefon 3821 4070.

   

  Se Frederiksbergstrategien 2016