Gå direkte til sidens indhold

Kommunikation, it og digitalisering

Kommunikation, it og digitalisering

Læs mere om de kommunale politikker og planer indenfor kommunikation, it og digitalisering.

 • Digitaliseringsstrategi  

  Resumé

  Frederiksberg Kommune ønsker at bidrage til en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum. Et af de centrale redskaber i den forbindelse er kommunens digitaliseringsstrategi, som dækker samtlige kommunale opgaveområder, herunder Serviceleverancer, Borger- og virksomhedsservice, Myndighedsudøvelse samt Støtteprocesser, som alle vil blive yderligere digitaliseret og effektiviseret i kraft af digitaliseringsstrategien.

  Digitaliseringsindsatsen skal bl.a. være med til at imødegå nogle af de udfordringer Frederiksberg Kommune står overfor i de kommende år, med et øget omverdenspres, som både skyldes de strukturelle ændringer i samfundet, men også ændrede borgerbehov og øgede forventninger til den offentlige service. Presset nødvendiggør en struktureret og prioriteret tilgang til digitalisering, hvis de nødvendige effektiviseringsgevinster skal høstes.

  Af Direktionens strategiplan 2009 fremgår det endvidere, at digitaliseringsstrategien skal understøtte følgende overordnede indsatsområder:

  • Styrket fokus på kerneydelsen og borgeren
  • Forenkling og fokuseret styring
  • Styrket sammenhæng, koordinering og styring
  • Styrket fagligt fokus og fokus på effekt

  Med det afsæt har Frederiksberg Kommunes direktion godkendt følgende overordnede vision for digitalisering:

  I 2015 er hele kommunens opgaveløsning understøttet af sammenhængende digitale løsninger, som sikrer en korrekt faglig myndighedsudøvelse og sætter borgerne i centrum via effektive services.

  For at udmønte visionen for digitalisering, er der opstillet en række succeskriterier samt seks forskellige strategitemaer i digitaliseringsstrategien. De seks temaer er:

  • Tema 1: Effektiv digital borger- og virksomhedsservice
  • Tema 2: Effektiv administration og sagsbehandling
  • Tema 3: Effektiv understøttelse af serviceleverancer
  • Tema 4: Professionel virksomhedsstyring
  • Tema 5: Sikker it
  • Tema 6: It-organisering og kompetenceudvikling

  Hvert tema består af at antal programmer og herunder en række projekter. For de seks temaer er der i alt identificeret ca. 20 programmer og lidt over 100 mulige initiativer/projekter, som over de kommende år skal være med til at indfri visionerne for digitalisering og effektivisering af Frederiksberg Kommune. Realiseringen kræver ikke bare væsentlige økonomiske og ressourcemæssige kræfter, men kræver også en markant ledelsesmæssig vilje og indsats.

  En forsigtig vurdering på tværs af temaerne i digitaliseringsstrategien indikerer et investeringsbehov i størrelsesordenen 20 mio. kr. årligt over en fireårig periode. Dette beløb dækker kun de initielle udviklingsomkostninger i projekterne og dermed ikke de løbende omkostninger til licenser, drift og vedligehold. Herudover skal der anvendes væsentlige medarbejder- og lederressourcer, hvis strategien skal realiseres med succes.

  Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i perioden sommer 2009 til starten af 2010, og har involveret medarbejdere og ledelse bredt i Frederiksberg Kommune. Strategien er behandlet af Digitaliseringsudvalget, Direktionen og Hovedudvalget.

 • Fortrolighed på hjemmesiden  

  Brug af www.frederiksberg.dk er fuldstændig anonym. Vi registrerer ikke din brug af hjemmesiden, med mindre du selv benytter dig af vores tjenester (for eksempel nyhedsmail, bestilling af publikationer) eller logger dig på vores elektroniske selvbetjeningsløsninger via PIN-kode.

  Vi videregiver eller sælger heller ikke oplysninger til andre.

   

  Statistik

  Til brug for udviklingen af frederiksberg.dk anvender vi statistik, der kan vise, hvordan brugerne bevæger sig rundt på hjemmesiden.

  Statistikken bruges ikke til at spore eller registrere enkelte brugere, men udelukkende til at forbedre og udvikle hjemmesiden, så den lever op til dine behov som bruger af hjemmesiden.

   

  Cookies

  Vi bruger cookies til at tælle antallet af unikke brugere. Ved hjælp af cookies kan vi nemlig løbende se, hvor mange nye brugere vi får på frederiksberg.dk.

  Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan både blive lagt permanent på din computer, men det kan også være, at en cookie bliver slettet, når du er færdig med at benytte dig af en bestemt tjeneste på en hjemmeside. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.

  Du kan vælge at slå cookies fra på din pc, hvis du ikke ønsker at blive talt med i vores statistik.

   

  Opdatering

  For at sikre relevante informationer på hjemmesiden har vi uddannet mange webredaktører i de enkelte afdelinger. Således er bliver den enkelte afdeling også ansvarlig for informationen om afdelingens daglige arbejde. Og vores sider opdateres løbende.

  Siderne bliver opdateret, når der sker noget nyt. For eksempel opdateres informationsannoncerne ugentligt, mens lovtekster kun opdateres, når der vedtages nye love.

 • Informationssikkerhedspolitik og it-sikkerhedsregler  

  Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune.

  Formålet med politikken er at beskrive de overordnede lovgivningsmæssige rammer for kommunens informationssikkerhed og at præsentere kommunens værdisæt:

  • Fortrolighed, at information ikke kommer til uvedkommendes kendskab.
  • Integritet, at information forbliver pålidelig, korrekt og intakt.
  • Tilgængelighed, at relevant information kan tilgås og anvendes, når der er behov for det.

  Læs mere om Frederiksberg Kommunes informationssikkerhedspolitik

  It-sikkerhedsreglerne udmønter denne politik i regler for de ansattes adfærd på alle områder og for alle personalegrupper og eksterne samarbejdspartnere, som har adgang til kommunens data. Reglerne skal ses som et opslagsværk i sikker adfærd med kommunens data.

  Læs mere om Frederiksberg Kommunes it-sikkerhedsregler

   

 • Kommunikationspolitik  

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget en kommunikationspolitik, der handler om, hvordan vi som medarbejdere bør kommunikere på arbejdet.

  Principper og mål
  Al kommunikation i Frederiksberg Kommune bygger på disse fælles principper og mål:

  - Vi er til for borgerne og fortæller åbent om Frederiksberg Kommunes virksomhed.

  - Vi er servicemindede, hjælpsomme og imødekommende og lytter til modtagernes argumenter og oplevelser.

  - Vi taler og skriver lettilgængeligt, så modtagerne kan forstå budskabet.

  - Vi bruger sprog, som er nemt at læse og forstå frem for fag- og kancellisprog.

  - Vi respekterer borgernes privatliv.

  - Vi sikrer, at information målrettet den brede offentlighed er tilgængelig for alle – også mennesker med handicap.

  - Vi prioriterer kommunikationen i vores digitale medier højt og arbejder aktivt på at reducere antallet af tryksager. Vi har samtidig fokus på at sikre tilgængeligheden og bruger derfor også andre medier end de digitale.

  - Vi har fokus på at blive endnu bedre formidlere og udvikler løbende vores kommunikationskompetencer.

  Hvis du læse mere om vores vigtigste kommunikationskanaler og se hele vores samlede kommunikationspolitik i Frederiksberg Kommune, så klik på linket herunder.