Gå direkte til sidens indhold

Økonomi og erhverv

Økonomi og erhverv

Her på siden kan du få et overblik over kommunens økonomiske politik og strategi for fortsat udvikling af erhvervslivet.

 • Økonomisk politik 2016  

  Frederiksberg Kommunes økonomiske politik sætter rammerne for kommunens økonomiske styring både på kort og lang sigt. Det sker gennem fastlæggelsen af konkrete pejlemærker for den økonomiske udvikling. Pejlemærkerne skal understøtte de politiske prioriteringer i budgetprocessen, skabe ejerskab for centrale nøgletal, udnytte de planlægningsmuligheder, der knytter sig til den flerårige budgettering og skabe et tidligt overblik over det økonomiske handlerum.

  I praksis skal den økonomiske politik først og fremmest være et styringsredskab for Kommunalbestyrelsen og Magistraten i forbindelse med den årlige budgetproces.

  Finansiel Strategi og Risikopolitik  

  Politikken har til formål at fastlægge rammerne for håndtering af kommunens finansielle forhold. Økonomiafdelingen revurderer løbende politikken og eventuelle ændringer forelægges Magistrat/Kommunalbestyrelse.

 • Erhvervsstrategi 2014 - 2017  

  Frederiksberg Kommunes erhvervsstrategi for perioden 2014 - 2017 har fire centrale visioner og seks fokusområder.

  De fire centrale visioner:

  • Vi skal have flere iværksættere på Frederiksberg.
  • Virksomhederne skal være mere tilfredse med den kommunale service.
  • Detailhandlen på Frederiksberg skal opleve en positiv udvikling.
  • Frederiksbergs image som erhvervskommune skal styrkes.

  De seks fokusområder:

  • Iværksætteri - At flere starter virksomhed på Frederiksberg og i Hovedstaden – og de vokser.
  • Internationalisering - Flere virksomheder på Frederiksberg og i Hovedstaden satser på nye markeder og eksport.
  • VidensbyenFlere virksomheder inden for videnservice og mere overførsel af viden fra uddannelsesinstitutioner til virksomheder.
  • Destination i Hovedstaden - Mere byliv og flere oplevelser af høj kvalitet, der styrker butikslivet og turismen.
  • Kommunens servicekultur - Frederiksberg Kommune skal være en service- og løsningsorienteret samarbejdspartner for virksomhederne.
  • Kommunale rammevilkår - Frederiksberg Kommune skal levere service og rammevilkår, der lever op til virksomhedernes behov og ønsker.

  Du kan læse og downloade erhvervsstrategien