Gå direkte til sidens indhold

Personalepolitikken

Personalepolitikken

Frederiksberg Kommune ønsker, at alle ansatte oplever kommunen som en attraktiv arbejdsplads, der understøtter og tager hensyn til den enkelte medarbejder i den konkrete livsfase, som medarbejderen befinder sig i.

Frederiksberg Kommune ønsker at sikre en kvalificeret, effektiv og serviceorienteret opgaveløsning på arbejdspladsen, nu og i fremtiden – fordi det vil fastholde motiverede og engagerede medarbejdere og styrke kommunens service- og konkurrenceevne.

Personalepolitikken er en del af det personalepolitiske grundlag, hvorpå vi funderer løsningen af de daglige kerneydelser.

Frederiksberg Kommunes Personalepolitik bygger på de personalepolitiske værdier:

 • Respekt og anerkendelse  

  Vi vil opnå respekt og anerkendelse via dygtighed og mangfoldighed, dialog og udvikling.
  Vi opnår gensidig respekt og anerkendelse, når vi viser godt kollegaskab, kompetent ledelse, yder fin service og god kvalitet i løsningen af vores opgaver.
 • Klare mål og udfordringer  

  Vi vil udvikle vores organisation og vores praksis. Vi vil kunne løse også morgendagens opgaver. Vi vil arbejde i et fællesskab, og efter en fælles linje.
  Derfor vil vi formulere klare mål for vores indsats. Vi ønsker, at alle, ledere som medarbejdere, tydeligt siger til og fra og hvor alle lytter og tager ved lære.
 • Samarbejde og medansvar  

  Vi vil spille sammen, fordi vi tror på, at fælles løsninger er stærkest.
  Derfor vil vi et samarbejde, hvor alle giver og påtager sig medansvar. En arbejdsplads, hvor alle aktivt bidrager til, at problemer og opgaver bliver løst.
 • Udvikling og forandring  

  Vi vil sikre vores arbejdsplads ved at tilpasse os en verden i forandring. Vi vil samtidig være med blandt de, der tænker nyt og udvikler vores ydelser.
  Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor der er opbakning til at turde gå nye veje. En arbejdsplads, hvor forskellighed giver grobund for nye tanker.
 • Arbejdsmiljø og medindflydelse  

  Vi vil være en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor glæde og stolthed driver værket. Vi vil kendes på et arbejdsmiljø, der satser forebyggende, på gode muligheder for medindflydelse – og på forventningen om, at alle tager del.
  Derfor vil vi en arbejdsplads, hvor vi både støtter hinanden i dagligdagen og stiller krav om, at vi alle aktivt søger indflydelse på fremtiden.