Gå direkte til sidens indhold

Trafik og mobilitet

Trafik og mobilitet

Frederiksberg Kommune gør en indsats for trafikken i byen. Her kan du finde de overordnede politkker og planer for, hvordan vi vil sikre en god trafiksikkerhed, tage hånd om tilgængelighed og fremme cyklismen.

 • Cykelpolitik  

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2014 Cykelpolitik 2013-18 for Frederiksberg Kommune. Visionen er at Frederiksberg er byen, hvor det er attraktivt at cykle for borgere i alle aldre. Der er opsat konkrete mål indenfor følgende 8 områder:

  • Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister
  • Cyklistadfærd
  • Børn på cykel
  • Ældre på cykel
  • Cykelparkering ved trafikale knudepunkter
  • Samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
  • Tværorganisatorisk samarbejde om cykelfremme
  • Dialog og kommunikation

  Find Cykelpolitik 2013-18 her.

 • Tilgængelighedsplaner  

  Tilgængelighed for alle

  Tilgængelighed for alle, indebærer at der skal være størst mulig bevægelsesfrihed og - sikkerhed for alle fodgængere. Især handicappede og ældre er ofte særligt sårbare overfor barrierer i det udendørs fysiske miljø. For at sikre tilgængeligheden for alle har Frederiksberg Kommunalbestyrelse i marts 2005 vedtaget en Tilgængelighedsplan for de udendørs, offentlige færdselsarealer.

  Formålet med Tilgængelighedsplanen har været at skabe grundlaget for et sammenhængende net i Frederiksberg kommune, hvor ældre og personer med færdselshandicaps kan færdes langs fortove og stier samt med kollektiv trafik til og fra de vigtigste rejsemål på Frederiksberg.

  Tilgængelighedsplanen indeholder en gennemgang af 14 ruter mellem de 64 vigtigste rejsemål og dækker derved det meste af Frederiksberg. Planen indeholder kortlægningsresultater med problemudpegning, løsningsforslag samt en prioriterings- og handlingsplan.

  Planen er udarbejdet i samarbejde med Handicap- og Brugerrådet samt Ældrerådet.

  I forbindelse med Tilgængelighedsplanen er der udarbejdet en publikation som sammenfatter hele tilgængelighedsplanen i en let overskuelig plan.

 • Trafik- og Mobilitetsplan 2018  

  Mobilitet handler om individets muligheder for at bevæge sig fra et sted til et andet. I den sammenhæng sætter Trafik- og Mobilitetsplanen rammerne for den trafikale afvikling i Frederiksberg Kommune.

  Mobilitet er en forudsætning for bylivet, men er også en væsentlig del af bylivet. Trafik- og Mobilitetsplanen har derfor et særligt fokus på mobilitetens betydning for de byrums- og bylivsmæssige kvaliteter, så Frederiksberg bliver en bedre, mere bæredygtig og levende by.

  Trafik- og Mobilitetsplanen understøtter Frederiksbergstrategien og Kommuneplanen og giver rammer for de mange sektorplaner, der har en berøringsflade med trafik, mobilitet og miljø, både eksisterende og kommende planer.

   Trafik- og Mobilitetsplanen 2018

 • Trafiksikkerhedsplan  

  Vi færdes alle på vejnettet som trafikanter – nogle gange som bilist og andre gange som let trafikant enten til fods eller på cykel.

  Muligheden for at transportere os hurtigt fra sted til sted har stor betydning for os alle som enkeltindivid og for samfundet som helhed. Transporten skal helst foregå sikkert og trygt, hvilket
  stiller krav til både vejsystemet og trafikanterne.

  For at gøre det mere sikkert og trygt at færdes i trafikken har Frederiksberg Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan, som danner baggrund for en målrettet indsats for at forbedre forholdene for alle trafikanter.

  Visionen er, at ingen skal dræbes eller komme alvorligt til skade på vejnettet i Frederiksberg Kommune. Derudover skal Frederiksberg være et sted, hvor trafikanterne føler sig prioriterede og trygge, når de færdes i trafikken.

  Frem til 2020 er målet, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken skal reduceres med mindst 50 %, samt at andelen af trafikanter, der føler sig trygge, skal være mindst 80 %.

  Du kan læse Trafiksikkerhedsplan 2013 her

 • Uheldsrapporter