Gå direkte til sidens indhold

Valg

Valg

Her kan du læse generelt om valg og om afholdelse af valg på Frederiksberg

Information om valg

 • Optagelse på valgliste  

  Valglisten er en liste over alle stemmeberettigede vælgere. De borgere der opfylder betingelserne for valgret, optages automatisk på valglisten.

  For at kunne stemme til danske valg, skal du som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

  Hvis du har dansk statsborgerskab/indfødret og opholder dig midlertidigt i udlandet, men ønsker at være stemmeberettiget ved et folketingsvalg eller en folkeafstemning, kan du dog ansøge om at blive optaget på valglisten.

  Frederiksberg Kommune opfordrer dig til at søge om optag på valglisten digitalt via selvbetjeningen, men du kan også udfylde en blanketansøgning i borgerservice.

 • Regler for ophængning af valgplakater  

  Folketinget vedtog den 7. april 2011 nye regler for ophæng af valgplakater på vejareal. Det betyder, at der er ens regler for ophængning af valgplakater i hele landet.

 • Afstemningssteder på Frederiksberg  

  Du kan læse om tilgængeligheden hos godadgang.dk ved at klikke på det grønne kredsnavn nedenfor.

   

  10. kreds, Søerne
  Skolen ved Søerne
  Niels Ebbesens Vej 10
  1913 Frederiksberg C

   

   

  11. kreds, Lindevang
  Lindevangskolen
  Ewaldsensvej 5
  2000 Frederiksberg

   

  10. kreds, Ny Hollænder
  Ny Hollænderskolen
  Hollændervej 3
  1855 Frederiksberg C

   

             

  11. kreds, Søndermark
  Søndermarkskolen
  Troels-Lunds Vej 9
  2000 Frederiksberg

   

             

  10. kreds, Bülowsvej
  Bülowsvejhallen
  Bülowsvej 34
  1870 Frederiksberg C

   

   

  11. kreds, Rådhuset
  Frederiksberg Rådhushal
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

   

   

  10. kreds, Duevej
  Skolen på Duevej
  Duevej 63
  2000 Frederiksberg

   

             

  11. kreds, Nyelandsvej
  Skolen på Nyelandsvej
  Nyelandsvej 23
  2000 Frederiksberg

   

  Klik her for at se kort over Frederiksberg inddelt i valgdistrikter.

 • Valg og afstemninger på Frederiksberg  

  1. Kommunalvalg 14. marts 1950  
  2. Folketingsvalg 5. september 1950  
  3. Folketingsvalg 21. april 1953 og valgmandsvalg (landstinget) samme dag
  4. Folkeafstemning 28. maj 1953 og 2 afstemninger, dels om grundlovsforslaget, dels om
  valgretsalder 23 eller 21 år
  5. Folketingsvalg 22. september 1953  
  6. Kommunalvalg 2. marts 1954  
  7. Folketingsvalg 14. maj 1957  
  8. Kommunalvalg 4. marts 1958  
  9. Folketingsvalg 15. november 1960  
  10. Kommunalvalg 6. marts 1962  
  11. Folkeafstemning 25. juni 1963  
  12. Folketingsvalg 22. september 1964  
  13. Kommunalvalg 8. marts 1966  
  14. Folketingsvalg 22. november 1966  
  15. Folketingsvalg 23. januar 1968  
  16. Folkeafstemning 24. juni 1969 og om valgretsalder fra 21 til 18 år
  17. Kommunalvalg 3. marts 1970  
  18. Folketingsvalg 21. september 1971  
  19. Folkeafstemning 21. september 1971 og om valgretsalder fra 21 til 20 år
  20. Folkeafstemning 2. oktober 1972 og om tilslutning til EF
  21. Folketingsvalg 4. december 1973  
  22. Kommunalvalg 5. marts 1974  
  23. Folketingsvalg 9. januar 1975  
  24. Folketingsvalg 15. februar 1977  
  25. Kommunalvalg 7. marts 1978  
  26. Folkeafstemning 19. marts 1978 og om valgretsalder fra 20 til 18 år
  27. Europa-Parlamentsvalg 7. juni 1979  
  28. Folketingsvalg 23. oktober 1979  
  29. Kommunalvalg 17. november 1981  
  30. Folketingsvalg 8. december 1981  
  31. Kommunal afstemning 13. april 1983 og om nedlæggelse af Skolen ved Nordens Plads
  32. Folketingsvalg 10. januar 1984  
  33. Europa-Parlamentsvalg 14. juni 1984  
  34. Kommunalvalg 19. november 1985  
  35. Folkeafstemning 27. februar 1986 og om Danmarks tiltrædelse af EF-pakke
  (Europæsik Fælles Akt)
  36. Folketingsvalg 8. september 2987  
  37. Kommunal afstemning 5. april 1988 og om plan for den fremtidige folkeskolestruktur på
  Frederiksberg
  38. Folketingsvalg 10. maj 1988  
  39. Europa-Parlamentsvalg 15. juni 1989  
  40. Kommunalvalg 21. november 1989  
  41. Folketingsvalg 12. december 1990  
  42. Folkeafstemning 2. juni 1992 og om tiltrædelse af traktaten om Europæisk Union
  43. Folkeafstemning 18. maj 1993 og om tiltrædelse af Maastricht/Edinburgh aftalen
  44. Kommunalvalg 16. november 1993  
  45. Europa-Parlamentsvalg 9. juni 1994  
  46. Folketingsvalg 21. september 1994  
  47. Kommunalvalg 18. november 1997  
  48. Folketingsvalg 11. marts 1998  
  49. Folkeafstemning 28. maj 1998 og om tiltrædelse af Amsterdam-Traktaten
  50. Europa-Parlamentsvalg 10. juni 1999  
  51. Folkeafstemning 28. september 2000 og om Danmarks deltagelse i den fælles valuta
  52. Kommunalvalg 20. november 2001  
  53. Folketingsvalg 20. november 2001  
  54. Europa-Parlamentsvalg 13. juni 2004  
  55. Folketingsvalg 8. februar 2005  
  56. Kommunalvalg 15. november 2005  
  57. Regionsvalg 15. november 2005  
  58. Folketingsvalg 13. november 2007  
  59. Europa-Parlamentsvalg 7. juni 2009  
  60. Folkeafstemning 7. juni 2009 og om ændring af tronfølgeloven
  61. Kommunalvalg 17. november 2009  
  62. Regionsvalg 17. november 2009  
  63. Folketingsvalg 15. september 2011  
  64. Kommunalvalg 19. november 2013  
  65. Regionsvalg 19. november 2013  
  66.  Europa-Parlamentsvalg 25. maj 2014  
  67. Folkeafstemning 25. maj 2014 og om en fælles patentdomstol
  68. Folketingsvalg 18. juni 2015  
  69. Folkeafstemning 3. december 2015 og om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

billede af app

Tag byen med i lommen!

Alle byens tilbud samlet i en App. Nemt og overskueligt.
Søg efter ”Frederiksberg” i App Store eller Google Play og download app’en Mit Frederiksberg til din mobil.