Gå direkte til sidens indhold

Velkommen til Affald og Genbrug

Velkommen til Affald og Genbrug

Herunder kan du læse om reglerne for afhentning af affald og indretning af ejendommen til affald og genbrug. I menuen kan du derudover finde hjælp til sortering af affald, information om bioaffald, farligt affald og genbrugsstationen, inspiration til genbrug, nyheder og vores selvbetjeninger til boliger - rigtig god fornøjelse.

Regler om affald

 • Afhentning af affald  

  Affald til forbrænding og genbrug skal sorteres i de korrekte affaldsbeholdere. Affaldsbeholderne varierer i størrelse fra 2-hjulede med 140 liter rumfang til 4-hjulede med 600 liter rumfang. Storskrald og haveaffald afhentes løst, i pæne bunker. Du kan stille storskrald i åbne, klare plastsække, og du kan stille haveaffald i åbne papirsposer.

  Læs mere om sortering af affald og ordningerne for affald

  Følgende regler sikrer, at du får hentet dit affald:

  • Affaldet skal altid være sorteret.
  • Låget på affaldsbeholderen skal være lukket.
  • Håndtag og hjul (bagsiden af beholderen) på affaldsbeholderne skal vende udad mod skraldemanden, så skraldemanden har fri adgang. Derfor skal du vende 2-hjulede beholdere på tømmedagen.
  • Storskrald skal sorteres, stilles pænt i adskilte bunker, og alle genstande skal så vidt muligt stå oprejst og må ikke være stablet.
  • Haveaffald skal i affaldsbeholder eller i åbne papirsække.
  • Grene skal bundtes med snor (gælder for villaer og rækkehuse).

  Særligt for ejendomme med skraldesug

  Skraldesug er en underjordisk container, der bliver tømt med suge-skraldebil.

  • Al restaffald skal i lukkede skraldeposer.
   Derfor skal pizzabakker og lignende klippes i stykker og puttes i skraldepose.
  • Skraldeposerne må ikke være større end 15 liter.
  • Ejendomme med skraldesug har ofte affaldsbeholdere til småt brændbart indbo, der ikke må komme i suget - kontakt ejendommens affaldsansvarlige eller kør selv dit affald på genbrugsstationen.
 • Standplads for affaldsbeholdere  

  Jeres standplads for jeres affaldsbeholdere, det vil sige afhentningsstedet, skal være godkendt af os.

  • Underlaget skal være fast og uden bump, trin, trapper eller andre forhindringer - eller ejendommen skal installere lifte eller lignende, der afhjælper forhindringerne.
  • Der skal være lys til skraldemanden fra klokken 6.00.
  • Der skal altid været ryddet 1 meter i bredden. 
  • Ved sne og frost skal der være gruset, fra affaldsbeholderen og helt ud til midten af kørebanen, hvor affaldet bliver tippet op i skraldebilen.

  Information om standplads og adgangsvej

  Læs folderen om standplads og adgangsvej (pdf)

  Regler for standpladsen

  • Standpladsen skal være minimum 5 meter fra beboelses- og køkkenvinduer.
  • Der skal være mindst 130 cm fri plads foran beholderne.
  • Det er en god idé at markere standpladsen.

  Særligt for standplads i lukket affaldsrum

  • Der skal være dør til det fri og rummet skal være ventileret.

  Indretning af standplads

  Skraldemanden skal have plads til at arbejde. Der skal derfor være mindst 130 cm fri plads foran beholderne. Hver affaldsbeholder har sin egen plads. Her kan du se, hvor meget plads, der skal være til hver type affaldsbeholder:

  • Standplads for 180 liter beholder, 2 hjul: 77 cm gange 55 cm
  • Standplads for 240 l beholder, 2 hjul: 77 cm gange 65 cm
  • Standplads for 600 l beholder, 4 hjul: 80 cm gange 135 cm
 • Adgangsvej - porte, døre og nøgleordning  

  Adgangsvejen er vejen fra skraldebilen og indtil standpladsen, hvor affaldsbeholderne står.

  • Der skal være lys til skraldemanden fra klokken 6.00.
  • Underlaget skal være fast og uden bump, trin, trapper eller andre forhindringer, eller ejendommen skal installere lifte eller lignende, der afhjælper forhindringerne.
  • Porte og døre skal kunne stå åbne med kroge eller lignende, så skraldemanden uhindret kan køre beholderne ud til skraldebilen og sætte dem på plads igen.
  • Porte og døre skal være åbne, når skraldemanden henter affald mellem kl. 6.00 og 17.00.
   I kan tilmelde jer en nøgleordning, hvis porte og døre ikke er åbne.
   Kontakt os via vores web-formular i selvbetjeningen 
  • Der skal altid været ryddet og om vinteren gruset, en 1 meter bred vej, fra beholderen og helt ud til midten af kørebanen, hvor affaldet bliver tippet op i skraldebilen.

  Information om adgangsvej og standplads

  Læs folderen om adgangsvej og standplads (nyt vindue, pdf)

  Holdeplads/arbejdsområde

  • Holdepladsen er der, hvor skraldebilen holder for at hente affaldet. Arbejdsområdet er bag skraldebilen, hvor affaldsbeholderne bliver løftet op og tømt.
  • Der skal være fri adgang, fra standpladsen, hvor beholderne står, til arbejdsområdet bag skraldebilen, hvor beholderne bliver tømt.
  • Der må ikke holde cykler eller biler, der spærrer for skraldebilen. Hvis der er spærret, forsøger skraldemændene igen én gang til senere på dagen. Er der stadig spærret, bliver affaldet ikke hentet og vi kontakter den affaldsansvarlige i ejendommen.
 • Hvad koster mit affald?  

  Alle husstande betaler affaldsgebyrer til kommunen. Det er ejendommens ejer eller administrator, der bliver opkrævet gebyret via ejendomsskattebilletten. Affaldsgebyret er delt i:

  • Gebyr for genanvendeligt affald med videre
  • Gebyr for dagrenovation (restaffald)

  Affaldsgebyret bliver opkrævet via ejendomsskattebilletten, så du kan på oversigten i december måned se opkrævningen for det følgende år. Affaldsgebyret bliver derefter opkrævet i rater i løbet af året.

  Se alle gebyrer i gebyrbladet for 2015

  Gebyr for genanvendeligt affald med videre

  • 767,50 kroner per husstand inklusiv moms.

  Gebyret dækker alle ordninger for affald til genbrug, farligt affald, genbrugsstationer og administration.

  Alle husstande betaler samme gebyr, lige meget hvor meget de benytter ordningerne. Ejendommen bliver opkrævet et gebyr for hver husstand, der er i ejendommen ifølge BBR's oplysninger.

  Gebyr for dagrenovation (restaffald)

  • 1.697,50 kroner inklusiv moms per afhentningssted (standplads).
  • 651,25 kroner inklusiv moms per 100 liter beholderrumfang, per tømning per uge.

  Større ejendommen har ofte mere end en standplads til deres restaffald. Ejendommen bliver opkrævet et gebyr for hver standplads, hvor skraldemanden går hen for at hente affaldsbeholderne (eller tømme skraldesuget).

  Kapaciteten til restaffald er beregnet efter hvor store affaldsbeholdere, affaldscontainere eller skraldesug* ejendommen har, og hvor mange gange de bliver tømt per uge. Kapaciteten bliver beregnet i liter per uge.

  *Særlige tillæg og modregninger
  Skraldesug er en nedgravet container, der bliver tømt med suge-skraldebil. Da det ikke er muligt at fylde containeren helt op, betaler ejendommen kun for 66 procent af kapaciteten. Kapaciteten bliver derfor ganget med 0,66.

  Nogle containere og beholdere har komprimator, der presser affaldet sammen. Disse containere og beholder kan indeholde mere affald end normalt, og bliver derfor tillagt rumfang. I beholdere under 1 m3 bliver rumfanget ganget med 1,4 gange. I ophalercontainere bliver rumfanget ganget med 2,5.

 • Byggeaffald  

  Det gælder særlige regler for affald fra byggerier. Du skal anmelde til os hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.
  • Du fjerner asbestholdige materialer, fjerner farligt affald, fx bly i maling, PCB.

  Farligt byggeaffald som asbest, pcb og bly med videre skal anmeldes på et særlig skema. Almindeligt byggeaffald under et tons, som mursten, gips med videre kan du aflevere uden anmeldelse på genbrugsstationen.

  Læs mere om byggeaffald og anmeldelser

 • Sne, frost og glatte veje  

  Ryd og grus en 1 meter bred sti fra affaldsbeholderne og ud til midt på kørebanen, hvor beholderne bliver vippet op i skraldebilen.

  • Skraldemanden kommer på de store veje allerede fra klokken 6.00, på de øvrige veje fra klokken 7.00.
  • Det er skraldemanden, der vurderer, om det er sikkert at hente dit affald.

  Vær opmærksom på, at skraldebilerne kun kører, når kørebanen også er ryddet og farbar, og skraldebilen ikke risikerer at sidde fast eller påkøre parkerede biler langs vejen.

  Læs mere om reglerne for snerydning

  Private fællesveje

  I skal selv rydde og gruse kørebanen, medmindre I har en aftale med kommunen. Grundejeren har ansvaret for, at der er ryddet og gruset fra midten af kørebanen og ind til egen grund. Naboen overfor har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen og ind til egen grund.

 • Spørg os om affald og genbrug  

  Du kan stille spørgsmål til vores affaldskonsulenter om reglerne for affald og indretning af affaldsrum, standpladser og adgangsveje. Brug selvbetjeningen til at skrive til os.

  Spørg vores affaldskonsulenter

   

Rotter

Anmeld rotter

Rotter er skadedyr, som kan sprede sygdomme til mennesker. Derfor skal du fortælle kommunen, hvis du ser rotter.

Klik her og læs magasin GENBRUG, hvor du får tips og gode råd til at genbruge

magasin GENBRUG

Læs vores magasin om genbrug, hvor du får tips, gode råd og inspiration. Det er nemt at gøre en forskel - læs hvordan!

Glas bliver til nyt glas - husk at sortere alt hvad du kan!

Glas bliver til nyt glas

Husk at sortere alt hvad du kan!

Læs mere om glas på genbrug.frederiksberg.dk