Gå direkte til sidens indhold

Frederiksberg Hjemmepleje

Frederiksberg Hjemmepleje

 • Introduktion  

  Introduktionsforløb
  Fra første arbejdsdag er der tilrettelagt et introduktionsforløb, hvor du bliver introduceret til arbejdet i hjemmeplejen. Introduktionen er tilpasset de enkelte personalegrupper og formålet er, at du skal føle dig tilpas med arbejdet og lære dine nye kolleger nærmere at kende.

  Mentor
  Som ny medarbejder bliver du tilknyttet en mentor. En mentor er en erfaren medarbejder, du kan gå til med alle de forskellige spørgsmål, der opstår, når du skifter job og skal finde dig til rette på en ny arbejdsplads.

  ID-kort
  Medarbejdere i hjemmeplejen får udleveret et ID-kort, som altid skal bæres synligt. Det skaber tryghed for borgeren tydeligt at kunne se, at det er en medarbejder fra hjemmeplejen, der ringer på døren.

 • Arbejdsmiljø  

  Frederiksberg Hjemmepleje er et godt sted at arbejde. Hjemmeplejen er en fagligt kompetent organisation med mange dygtige og engagerede medarbejdere og ledere, hvor der er blandt andet er fokus på et sundt arbejdsmiljø, et godt socialt fællesskab, hjælpsomme kolleger, kompetenceudviklingsmuligheder og gode personaleforhold.

  Arbejdsmiljøpolitik
  Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er vigtigt for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Hjemmeplejen fokuserer derfor på at opfylde de lovmæssige krav på arbejdsmiljøområdet, og at sikkerhedsarbejdet bliver prioriteret højt. Vi ønsker at opøve en forebyggende og sundhedsfremmende tankegang.

  Ressourcepersoner
  Hjemmeplejen har uddannet ressourcepersoner til at støtte og vejlede medarbejderne om fysisk og psykisk arbejdsmiljø i hverdagen. Ergonomivejledere rådgiver om arbejdsstillinger, forflytninger, hjælpemidler og andet. Der er også uddannet ressourcepersoner med særlig faglig viden omkring demens.

  Sygdom
  Frederiksberg Hjemmepleje ønsker åbenhed og dialog om sygefravær uden at tilsidesætte diskretion. Der skal kunne tales trygt og frit om fravær og fraværets konsekvenser for hjemmeplejen og den enkelte.

  Samarbejde og sikkerhed
  Hjemmeplejens MED-udvalg sikrer medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse på egen arbejdssituation og deltagelse i beslutningsprocesserne på arbejdspladsen. Hjemmeplejen har 10 sikkerhedsgrupper, der hver består af en leder og en medarbejder. Sikkerhedsgrupperne arbejder i hverdagen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø med fokus på det forebyggende arbejde.

  Arbejdspladsvurdering
  En APV (arbejdspladsvurdering) gennemføres hvert tredje år for alle medarbejdere i hjemmeplejen og sikrer et systematiske arbejdsmiljøarbejde. APV er en kortlægning af arbejdsforholdene og en vurdering. Den største del af hjemmeplejens medarbejdere har borgernes hjem som arbejdsplads. Derfor udføres APV i borgernes hjem for at sikre rimelige arbejdsforhold både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Sammen med en APV opstilles der en handleplan til udførsel og opfølgning.

  Personalepolitik
  Frederiksberg Kommunes personalepolitik omhandler en lang række emner omkring ansættelse og arbejdsliv, som løbende opdateres og også gælder hjemmeplejen. Personalepolitikken indeholder fx retningslinjer for hjælp og behandling, hvis en ansat har problemer med alkohol eller andet misbrug.
  Gå til Frederiksberg Kommunes personalepolitik

 • Personalegoder  

  Beklædning
  Efter tre måneders ansættelse får du jakke og regnbukser med hjemmeplejens logo, som du kan bruge i det daglige arbejde og på den måde skåne dit eget overtøj.

   

 • Uddannelse og kompetenceudvikling  

  Uddannelse og kompetenceudvikling

  Frederiksberg Hjemmepleje deltager i uddannelse af elever, som er sygeplejestuderende og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, så alle ansatte vil møde elever og studerende i dagligdagen.

  Som elev eller studerende inden for social- og sundhedsområdet arbejder du ikke alene med udvikling af faglige kompetencer, men i høj grad også med udvikling af dine personlige kompetencer. Uddannelserne er opbygget, så der er mulighed for at afslutte dem enkeltvis og arbejde i en kortere eller længere periode, inden man evt. søger videre på næste trin.

  • Social- og sundhedshjælperelever

   Hjemmeplejen har årligt 120 social- og sundhedshjælperelever fra Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole for Frederiksberg Kommune i praktik i hver 15 uger. Eleverne fordeles i de lokale hjemmeplejegrupper og vejledes af social- og sundhedsassistenter med pædagogisk funktion og af social- og sundhedshjælpere i grupperne. Eleverne er fordelt over hele året og er en del af det daglige praksisfællesskab.
  • Social- og sundhedsassistentelever

   Derudover har hjemmeplejen 24 social- og sundhedsassistentelever fra Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole i praktik i deres 1. periode på 16 uger. Eleverne vejledes af social- og sundhedsassistenter med pædagogisk funktion og er dels tilknyttet de lokale hjemmeplejegrupper, dels social- og sundhedsassistenter med klinisk funktion. Eleverne er her i alt 32 uger årligt og indgår i det daglige praksisfællesskab.
  • Sygeplejestuderende

   De sygeplejestuderende fra Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole har deres kliniske undervisning i 4. eller 5. semester "primær sundhedstjeneste" i henholdsvis sundhedsplejen (2 uger) og i hjemmeplejen (10 uger). De 56 studerende vejledes af de kliniske vejledere og følger derudover patienter/klienter i samarbejde med hjemmesygeplejersker og andre relevante samarbejdsparter. Vi har studerende i alt 40 uger årligt.

   Kontakt
   Har du spørgsmål til hjemmeplejens uddannelse af elever og studerende, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Catherine Benwell på e-mail: SSA.stab.personaleogloen@frederiksberg.dk
    

  Efter- og videreuddannelse

  I hjemmeplejen får du mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer via kurser og efter- og videreuddannelse. Der er et stort behov for uddannede, udviklingsorienterede og engagerede medarbejdere.

  Hjemmeplejen tilbyder faglige kurser, hvor nogle etableres i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen eller andre uddannelsesinstitutioner i nærområdet, og andre kurser oprettet internt i hjemmeplejen. Sygeplejerskerne har mulighed for at komme i rotation i enten psykiatrisk eller medicinsk afdeling på Frederiksberg Hospital.

 • Sådan søger du  

  Hjemmeplejens ledige stillinger vil altid være opslået på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, så vi anbefaler at søge målrettet på disse stillinger. Alternativt kan du registrere dig i kommunens karrierecenter, hvor du blandt andet kan uploade dit CV og oprette jobagent. Jobagenten giver dig besked, når der er en ledig stilling, der matcher din profil.

  Ansættelse i Frederiksberg Hjemmepleje

  Arbejdet i hjemmeplejen er karakteriseret ved en høj grad af selvstændighed og stiller store krav til fleksibilitet, ansvar og kompetence. Vi lægger både vægt på de personlige egenskaber og de faglige kvalifikationer, når vi rekrutterer medarbejdere.

  Hjemmeplejen har brug for engagerede og kompetente medarbejdere, der forstår at leve sig ind i borgernes dagligdag, tager ansvar og vil bidrage til hjemmeplejens udvikling.

  Ansættelse dag, aften eller nat
  Hjemmeplejen er døgndækkende, og der er mulighed for ansættelse i både dag-, aften- og nattevagt samt mulighed for både fuldtids- og deltidsarbejde. Hjemmeplejen tager ved ansættelsen hensyn til personlige ønsker og behov i forhold til arbejdstid.

  Hvis du vil vide mere
  Du er altid velkommen til at ringe til hjemmeplejen, hvis du har spørgsmål eller blot ønsker en uforpligtende snak vedr. hjemmehjælp eller hjemmesygepleje. Du kan ringe eller maile til:

  Telefon: 3821 3300 eller mail: hjemmeplejen@frederiksberg.dk