Gå direkte til sidens indhold

Den kommunale dagpleje på Frederiksberg

Den kommunale dagpleje på Frederiksberg

Her kan du som forælder finde information om dagplejen på Frederiksberg. Dagplejen henvender sig til børn i aldersgruppen 6 måneder til 2 år og 10 måneder.

 • Hvad er dagpleje?  

  Dagplejen er et pasningstilbud for børn i alderen 6 måneder op til 2 år og 10 måneder, hvor en kommunal ansat dagplejer passer en mindre gruppe af børn i dagplejerens private hjem. I bliver mødt af de samme voksne hver dag, når I afleverer og henter jeres barn. Dagplejen er omfattet af Dagtilbudsloven, hvorfor der stilles de samme krav til dagplejen som til daginstitutionerne, dvs. lærerplaner, børnemiljø, sprogstimulering osv.

  Alle dagplejere gennemgår et grundkursusforløb med løbene opfølgning. Ligeledes deltager de jævnligt i relevante kurser i f.eks. småbørnspædagogik, nyeste viden inde for kost og bevægelse til småbørn og førstehjælp. Dagplejerne er inddelt i grupper af 5-8 dagplejere.

  Dagplejens åbningstid er mandag-torsdag kl. 07.00-16.45 og fredag kl. 07.00-16.00

 • Hvor mange børn er der i hver dagpleje?  

  En dagplejer har dagligt tre børn indskrevet i aldersgruppen 6 måneder op til 2 år og 10 måneder.
  Dagplejeren er en del af en fast gruppe, som ugentlig mødes i den fælles legestue og på andre udeture med børnene.

  I tilfælde af ferie og sygdom dækker dagplejerne hinanden ind, dvs. at dagplejeren i disse situationer kan have op til 5 børn.

 • Fælles legestue og øvrige aktiviteter i dagplejen  

  I Dagplejen arbejdes der også bevidst på at stimulere og aktivere jeres barn. Der er blandt andet legestue én dag om ugen, hvor gruppen af dagplejere mødes med børnene, og hvor der foregår forskellige aktiviteter.

  Derudover kommer børnene til rytmik på Musikhøjskolen én gang om ugen i vinterhalvåret. Hver gruppe arrangerer ture året rundt som f.eks. til Zoo, bondegårdsture, teater m.m. Disse arrangementer med andre dagplejegrupper betyder i øvrigt, at jeres barn også lærer den dagplejer at kende, som skal passe jeres barn, hvis jeres faste dagplejer har ferie, er syg eller er på kursus.

 • Fagpersonale tilknyttet dagplejen  

  Alle dagplejere i Frederiksberg Kommune har en tilsynsførende dagplejepædagog tilknyttet, som jævnligt besøger dagplejehjemmene. Pædagogen yder faglig supervision og sparring i forholdet til det enkelte barns udvikling og trivsels. Pædagogen er jeres garant for et kvalitetstilbud. Denne pædagog er til stede ved præsentationen og er i øvrigt til disposition for såvel dagplejer som forældre.

  Dagplejen samarbejder på tværs af kommunen og henter fagligbistand, såfremt behovet opstår, hos både PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sundhedsplejen.

 • Kommunens opsyn overfor dagplejen, inklusiv rygepolitik og husdyrspolitik  

  Vi foretager en vurdering og godkendelse af sikkerheden i de enkelte hjem.
  Der laves løbene børnemiljøvurderinger. Der foretages anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejeren. Pt. er det normeret til 10 årlige besøg.

  Der er enkelte dagplejehjem, hvor der vil være husdyr. Der er pt. et dagplejehjem, hvor der ryges, men der ryges ikke i dagplejerens åbningstid, og i de rum, hvor børnene opholder sig, er der rygning forbudt i alle døgnets timer.

  Du kan læse mere om vores rygepolitik.

  Du kan læse mere om vores husdyrs politik i dagplejen

 • Hvordan opskriver jeg mit barn i Frederiksberg dagpleje?  

  Du opskriver dit barn til dagpleje på samme måde som til vuggestue, børnehave og kombineret institutioner, nemlig via vores Digitale Pladsanvisning. Her kan du skrive dit barn op, udmelde og holde dig opdateret om barnets placering på ventelisterne. Du kan læse mere under ”Skriv barn op til dagtilbud". Barnet opnår anciennitet når det står på venteliste, ligeledes bliver der også taget et geografisk hensyn i tildeling af dagplejer.

  Hvis dit barn får tildelt en dagplejeplads får du tilbudt en samtale med dagplejeren og en tilsynsførende pædagog, før I beslutter om I vil sige ja til tilbuddet. 

 • Børn med særlige behov i dagplejen  

  I den kommunale dagpleje passes der et antal børn med særlige behov. Det er ofte børn der er meget for tidligt fødte, børn med lavt immunforsvar, børn der generelt har brug for en særlig indsats . Dagplejen fører ekstra, pædagogisk tilsyn med barnet og sørger for, at dagplejeren efteruddannes, samt får løbene supervision fra pædagogen eller øvrige samarbejdsparter.

  Du kan læse mere i Specialdagplejebrochuren

 • Opslagstavle: tilbud om privat børnepasning  

  På dagplejens oplagstavle kan du tilbyde private børnepasning.

  Link til dagplejens opslagstavle.