Gå direkte til sidens indhold

Trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej

Trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej

For at forbedre trafiksikkerheden har Frederiksberg Kommune anlagt cykelstier og parkering på størstedelen af vejen.
Bemærk: Vi er opmærksomme på, at cykelstierne kan opleves som ujævne. Det skyldes, at der mangler det øverste lag asfalt. Vi kan ikke udlægge dette nu, fordi temperaturen er for lav. Det er planlagt udlagt i juli 2013.

 • Det videre forløb  

  I den kommende tid anlægger vi cykelstier på H.C. Ørsteds Vej mellem Thorvaldsensvej
  og Rosenørns Allé. Projektets faser:

  • Mandag den 27. august begyndte vi at lave nye parkeringspladser på sidevejene:
   Fuglevangsvej, Johnstrups Allé, Bille Brahes Vej og Forchhammersvej. Det sker,
   fordi vi bliver nødt til at inddrage nogle af parkeringspladserne på H.C. Ørsteds Vej,
   når vi anlægger cykelstien. Vi forventer at være færdige med at lave parkeringspladserne
   på sidevejene i slutningen af september. Se teknisk tegning over placeringerne her
  • Den 3. september gik Frederiksberg Forsyning i gang med at renovere en vandledning.
   Det skulle de gøre, inden vi laver de nye cykelstier.
  • I slutningen af september gik vi i gang med at anlægge cykelstierne. Vi begyndte
   i østsiden. Se plan for den nordlige ende og den sydlige ende af strækningen.
  • Det har været nødvendigt, at ensrette H.C. Ørsteds Vej mod syd mellem Rosenørns Allé
   og Thorvaldsensvej.
  • Vejen blev genåbnet for dobbeltrettet trafik den 21. december 2012, men på grund af frost udstår plantning af enkelte træer og regulering af fortovsarealet ved Fuglevangsvej. Dette og det øverste lag asfalt kommer først på til sommer, da det er for koldt at lægge asfalt om vinteren.
 • Principbeslutning  

  By- og Miljøudvalget traf på mødet den 7. maj 2012 en principbeslutning om at etablere cykelsti og bevare et mindre antal parkeringspladser på selve H.C. Ørsteds Vej. Se referatet af sag nr. 131 her.
 • Endelig beslutning  

  By- og Miljøudvalget og Magistraten traf henholdsvis den 4. juni og den 11. juni 2012 en endelig beslutning om trafiksaneringen af H.C. Ørsteds Vej.

  Der anlægges brede cykelstier i enderne af strækningen, mens den øvrige strækning anlægges med cykelstier og smalle fortove for at skabe plads til 19 parkeringspladser på selve H.C. Ørsteds Vej. Parkeringspladserne anlægges ud for nr. 39B-C, 41A-B, 47 og 48B-50A. Der etableres desuden 26 nye pladser på sidevejene i området. Til levering af varer til forretningerne etableres der læssezoner på Forchhammersvej, Bille Brahes Vej og Johnstrups Allé.

  Her kan du læse referatet fra By- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2012 sag 151  og fra Magistratens møde den 11. juni 2012 sag 234.

 • Hvorfor skal H.C. Ørsteds Vej mellem Rosenørns Allé og Thorvaldsensvej bygges om?
  I Frederiksberg Kommune har vi en overordnet målsætning om at skabe sikkerhed for cyklisterne langs alle vores trafikveje. Vejen er i dag uheldsbelastet og cyklisterne er meget udsatte.

  Vil hastigheden stige på vejen, hvis man anlægger cykelsti?
  I dag er gennemsnitshastigheden 31,2 km/t og 85% af bilerne kører langsommere end 40 km/t. Der køres ikke markant hurtigere i myldretiden, hvor der i dag er standsningsforbud.

  Vejen vil blive indrettet så vejens bredde svarer til en ønsket hastighed på 50 km/t. Sammen med politiet holder kommunen løbende øje med, at hastighedsgrænserne overholdes.

  Hvor mange kører der på H.C. Ørsteds Vej?
  Der kører knap 13.000 biler på H.C. Ørsteds Vej og ca. 7.000 cyklister.

  Der er ikke registreret hvor mange biler, der er gennemkørende, da H.C. Ørsteds Vej er en trafikvej og derfor skal afvikle den gennemkørende trafik. Vores tællinger viser dog, at der i morgenmyldretider er ca. dobbelt så mange, der kører mod syd, som der kører mod nord.

  Bliver gaden virkelig øde, hvis der kommer cykelsti?
  Vi mener, at flere vil benytte gadens byrum, hvis der er trygt at færdes.

  Hvad sker der med butikkerne hvis man fjerne alle parkeringspladserne?
  Vi  har arbejdet på at finde en løsning med erstatningsparkeringspladser og mener at parkeringspladserne i sidegaderne kan dække behovet.

  Hvorfor findes der ikke en løsning, hvor der er plads til alle, ligesom på Gammel Kongevej?
  H.C. Ørsteds Vej er mindst 1,5 m smallere en Gammel Kongevej på det smalleste sted. I løsningsforslaget med fortov og cykelsti sammen, er der plads til alle, men forholdene for fodgængere og cyklister vil blive smallere end på Gammel Kongevej.

  Hvorfor skal vi høres igen?
  Vi har undersøgt mange løsninger for at finde den løsning, der tager størst muligt hensyn til alle. I denne proces har vi set på 5 forskellige løsningsforslag, men der er fordele og ulemper ved alle de 5 forslag.

  Vi ønsker derfor brugernes bemærkninger til de overvejelser vi har gjort os, inden By- og Miljøudvalget træffer en beslutning om en trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej.