Gå direkte til sidens indhold

Jobcenter Frederiksbergs tilbud

Jobcenter Frederiksbergs tilbud

I fanebladene nedenfor kan du se forskellige tilbud, som foregår i Jobcentret, Smallegade 1, i Ungecentret, Akademikercentret eller i F86, Finsensvej 86. Er du i arbejde, kan du benytte åben vejledning, ligesom der er flere muligheder for kurser og efteruddannelse.

 • Åben vejledning tirsdag og torsdag i jobcenter Frederiksberg, Smallegade 1, 2. sal  

  Erhvervs- og Karrierevejledning tirsdag og torsdag 

  Du er velkommen i den åbne vejledning, uanset om du er ledig eller i arbejde.

  • Er du ledig, er du velkommen uanset om du modtager dagpenge, kontanthjælp eller ingen ydelser får.
  • Du kan få vejledning og sparring om jobsøgning, arbejdsmarkedet og jobåbninger.
  • Du kan planlægge en eventuel efteruddannelse eller en ny uddannelse.

  Er du ledig, kan vi hjælpe dig med forberedelserne til en god jobplan, herunder vejlede dig om dine muligheder for virksomhedspraktik, løntilskud og kurser.

  Åbningstider er:  

  Tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 13.00 til kl. 15.00.

 • IT-Hjælp generelt, Smallegade 1  

  Du kan som ledig borger i Frederiksberg Kommune få hjælp til IT i jobcenteret. 

  En medarbejder fra Kursustrappen står til rådighed i tidrummet:

  Mandag – onsdag kl. 9.00 – 11.30
  Torsdag kl. 12.30 - 15.00

  Husk at medbringe dit nemID!

   

 • Kom i job - book en samtale på jobnet.dk om aktuelle ledige stillinger  

  Varighed: 30 minutter 


  Beskrivelse:

  Du kan booke en samtale om aktuelle ledige stillinger hos rekrutteringspartner Andreas Møldrup Pedersen. 

  Ved samtalen har du mulighed for at præsentere dine kompetencer og for at se ledige stillinger, der eventuelt kunne være relevante for dig. 

  Fælles for de ledige stillinger er, at de alle er kommet ind via Frederiksberg Kommunes Virksomhedsservice.

  OBS. Samtalen er et ekstra tilbud og ikke en af de samtaler, du har pligt til at deltage i. 
 • Hjælp til JobMatch og Ugens Tema  

  Starter d. 14. november 2016 

  Tilbuddet er til dig, som vil profilere dig i forhold til de jobåbninger, som løbende kommer ind via Frederiksberg Virksomhedsservice, eller til dig, som gerne vil deltage i Ugens Tema.

  Indhold: 

  Netværk for dig, der er jobsøgende, som gerne vil gøre dit CV og din ansøgning bedre. 
  Dagen planlægges med relevante temaer fra 12.30 til 14.00 og med match til ledige stillinger fra 14.00 – 15.00. 

  Hvor & Hvornår
  Mandag fra 12.30-15.00 

  Jobcenter Frederiksberg 

  Glassalen
  Smallegade 1, 2.sal 
  2000 Frederiksberg

 • Optimering af dit Jobnet CV  

  I Jobnet CV værkstedet har du mulighed for at få hjælp til at oprette, opdatere og optimere dit Jobnet CV.

  Et godt Jobnet CV kan hjælpe dig til at få dit næste job, bl.a. fordi arbejdsgivere og jobcentre bruger det til udsøgning af kvalificerede kandidater. 

  OBS.
  Husk at medbringe dit Nem- ID til at logge ind på Jobnet.dk 

  Hvis du har en bærbar computer, bedes du medbringe den i CV værkstedet.

  Forbered dig til CV værksted ved at medbringe relevante årstal og anden information, der skal påføres dit Jobnet CV. 

  Vi giver ikke hjælp til private præsentations CV´er i dette tilbud. 

  Hvor & Hvornår

  Onsdag fra 13.00-15.00 

  Jobcenter Frederiksberg 
  Glassalen
  Smallegade 1, 2.sal 
  2000 Frederiksberg

 • Fakta ark til borgere  

  Jobcenter Frederiksberg har fået udarbejdet en række fakta ark til borgere inden for følgende områder:

  Bemærk: Der er mange områder, hvor jobcenter Frederiksberg selv har skrevet vejledninger og informationer til borgere. Så derfor er listen ikke endelig. Hvis du vil læse om fx uddannelsesmuligheder som ledig, så gå til Kurser Uddannelser og Efteruddannelser. Hvis du fx vil læse om muligheder for dig, som er ny udlænding i Frederiksberg kommune, så gå til For dig som er ny i Danmark.

  Fakta arkene udarbejdes af Wanek & Myrner og opdateres løbende. 

 • Temamøder for ledige over 30 år  

  Temamøderne er for ledige over 30 år og foregår hos Konsulenthuset Ballisager, Tøndergade 16, 3.sal, 1752 København V.  Parkering i Tøndergade 11 kr./time.

  Temamøderne afholdes i samarbejde med jobcenter Frederiksberg. Er du interesseret i at deltage i ét eller flere af temamøderne, skal du henvende dig til din jobkonsulent/vejleder.
   

   

 • Center for ordinære job og akademikere  

  Er du ledig akademiker og på dagpenge, kan du kontakte Center for ordinære job og akademikere for at høre, om der er tilbud, der passer dig, eller hvornår der er åben vejledning.

  Gå til Akademikercenter Frederiksberg for mere information.  

 • Uddannelsesvejledning i Ungecentret  

  Har du ikke en ungdomsuddannelse, og er du under 30 år, kan du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg for at få vejledning til at komme i gang.

  Kontakt UU-Frederiksberg

 • Rådgivende samtale i Ungecentret  

  Hvis du ønsker en rådgivende samtale, kan du ringe til Ungecentret for at aftale en tid.
  Ungecentret vejleder ledige unge under 30 år.

  Kontakt Ungecentret.

 • Forløb på F86 - JobFokus, Tidlig indsats for sygemeldte, Udviklingsforløb samt afklaring af arbejdsevne  

  JobFokus

  Er et tilbud for dig, hvis du er aktivitets- eller jobparat kontanthjælpsmodtager og har behov for støtte til at opnå eller fastholde beskæftigelse.
  Et forløb i Jobfokus er individuelt tilrettelagt, afhængig af dine kompetencer og formåen.
  Forløbet er typisk af 21 ugers varighed, 25 timer ugentligt, og kan bestå af følgende:
  - samtaler med en rådgiver, udarbejdelse af Jobplan, undervisning i "CV og Jobsøgning", virksomhedspraktik, evt. jobforløb i F86's værksteder.
  Det er din sagsbehandler i Jobcenteret der kan tage beslutning om et forløb.

  Tidlig indsats

  Tidlig indsats henvender sig til sygemeldte borgere, der modtager sygedagpenge eller er i et jobafklaringsforløb med behov for en tidlig og tværfaglig indsats med henblik på en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  Det er din sagsbehandler i Jobcenteret der kan tage beslutning om et forløb.

  Tidlig indsats tilbyder:

  • Informationsmøder til nysygemeldte
  • Individuelt tilrettelagt mestringsforløb i 3 til 6 uger.
   På kurset undervises der bl.a. i mindfulness, job/cv, motionstræning, yoga, afspænding, stresshåndtering samt individuel coaching og beskæftigelsesvejledning
  • Virksomhedspraktik i 8 eller 12 uger
  • Fastholdelseskonsulent der kan deltage i rundbordssamtaler på arbejdspladsen, for at indgå aftaler om fortsat tilknytning til arbejdspladsen på trods af sygdom.

  Udviklingsforløb

  Er et tilbud til kontanthjælpsmodtagere der har brug for individuel tilrettelagt forløb med henblik på at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
  Forløbet varer 26 uger. Der indgår virksomhedspraktik eller træning på F86's værksteder.
  Forløbet foregår i tæt samarbejde med dig og din rådgiver / værkstedsinstruktør / arbejdsgiver og Jobcenteret samt med lægekonsulent / fysioterapeut ved behov.
  Det er din sagsbehandler i Jobcenteret der kan tage beslutning om et forløb.

  Afklaringsforløb

  Er et tilbud til borgere der pga. sygdom og nedsat arbejdsevne har brug for afkaring af deres fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.
  Forløbet er på enten 17 eller 26 uger. Der indgår virksomhedspraktik eller træning på F86's værksteder.
  Forløbet foregår i tæt samarbejde med dig og din rådgiver / værkstedsinstruktør / arbejdsgiver og Jobcenteret samt med lægekonsulent / fysioterapeut ved behov.
  Det er din sagsbehandler i Jobcenteret der kan tage beslutning om et forløb.

  Værksteder på F86

  F86 har en sine egne produktionsværksteder til borgere på kontanthjælp med behov for udvikling af personlige og sociale kompetencer eller til borgere på kontanthjælp eller sygedagpenge, hvor arbejds- eller funktionsevnen skal udvikles eller afklares. Borgeren opnår også en faglig opkvalificering via forløbet.

  Værkstederne bruges også til at understøtte unges uddannelsesplaner i Frederiksberg Kommune.

  På værkstederne er der 30 nytteindsats pladser.

  Værkstedsforløb kan ske i kombination med virksomhedspraktik og typisk kombineret med undervisning.
  F86 har følgende værksteder:

  • Ejendomsservice
  • Cykelværksted

  • Tekstil og butik

  • Rengøring og vaskeri

  • Kursuscenter Unika

  • Køkken og kantine

  • IT-kontorafklaring

  Undervisning på F86

  F86's undervisningsteam har en række tilbud til borgere der er tilknyttet F86. Det er forskelligt, hvilke tilbud der udbydes, men det kan fx. være:

  • Introduktion til jobnet og joblog for unge
  • Uddannelsesafklarende forløb for unge

  • Jobsøgning og CV undervisning

  • Undervisning til sygemeldte borgere

  • Individuelle coaching forløb

  • Individuel vejledning i kost, motion og budgetlægning

  • Motionstræning, mindfulness og yoga

  • Undervisning med teori og øvelser for krop og psyke

 • Ressourceforløb på F86  

  Personkreds og formål
  Ressourceforløb er for dig, der pga. komplekse problemstillinger har så nedsat en arbejdsevne, at du ikke er i stand til at være på arbejdsmarkedet selv få timer om ugen. Formålet med forløbet er at støtte dig i at udvikle din arbejdsevne. Før du kan bevilges et ressourceforløb, skal det være forsøgt at støtte dig i at opnå beskæftigelse gennem andre indsatser i jobcenteret som fx aktivering eller revalidering.

  Er du over 40 gælder det, at du som udgangspunkt kan få ét ressourceforløb, og evt. flere hvis du selv ønsker det, og hvis jobcenteret finder det relevant med henblik på at udvikle din arbejdsevne. Ligeledes kan du tilbydes et forløb, hvis du allerede modtager førtidspension, og kommunen vurderer, at det kan forbedre din evne til at varetage et arbejde.

  Varighed og indhold
  Ressourceforløb er et længerevarende udviklingsforløb af mindst et og højst fem års varighed. Hvis du er under 40 år, kan du visiteres til flere ressourceforløb efter hinanden.
  Forløbet indeholder en tværfaglig og helhedsorienteret indsats tilrettelagt i forhold til dine behov. Rehabiliteringsplanen kan sammensættes af indsatser inden for områderne:
  • Beskæftigelse
  • Social
  • Sundhed
  • Uddannelse

  Indsatserne kan både tilrettelægges, så de foregår samtidig og en af gangen, ligesom der vil kunne planlægges perioder uden aktivitet mellem indsatserne. Rehabiliteringsplanen vil blive tilrettelagt i samarbejde med dig og blive tilpasset din situation. Mens du er i ressourceforløb, vil du have ret til en koordinerende sagsbehandler. Formålet hermed er at sikre, at du kun skal henvende dig et sted, selv om du modtager indsatser fra flere forskellige steder i og uden for kommunen. Sagsbehandleren vil løbende sørge for at koordinere indsatserne og justere din rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Dette sker gennem opfølgende møder, der finder sted minimum seks gange om året. Møderne kan finde sted både på kommunen, hjemme hos dig eller hos andre samarbejdspartnere.

  Ydelse under forløbet

  Under ressourceforløbet vil du modtage ressourceforløbsydelse (RFY). Retten til RFY er uafhængig af, om du har formue eller din eventuelle ægtefælles indtægt og formueforhold. Som udgangspunkt svarer ydelsesniveauet til kontanthjælps(/uddannelses–2014)satserne. Dog kan RFY i en periode svare til satsen for sygedagpenge, såfremt du har fået udbetalt denne ydelse før visitering til ressourceforløb.

  Hvis du modtager ledighedsydelse eller førtidspension og bliver bevilget et ressourceforløb, bevarer du samme RFY-niveau som ledighedsydelsen samt beholder din førtidspension.

  Hvis du vil vide mere om, hvilket beløb du vil få udbetalt i ressourceforløbsydelse, kan du kontakte din sagsbehandler i jobcenteret og/eller Ydelseskontoret.

 • Mentor forløb  

  En mentor er en person, der arbejder sammen med dig om at øge dine muligheder for at blive parat til at komme i arbejde eller uddannelse.

  En mentor kan støtte op om de øvrige beskæftigelsestilbud, som du deltager i.

  Hvis du af den ene eller anden grund ikke er i stand til at deltage i et beskæftigelsestilbud, kan en mentor i en periode være et tilbud i sig selv. I så fald, vil I sammen skulle arbejde på, at du bliver i stand til at deltage i beskæftigelsestilbud.

  Det er din sagsbehandler i Jobcenteret der kan tage beslutning om et mentorforløb.

  Et typisk mentorforløb er af 26 ugers varighed med ugentlig kontakt mellem dig og mentor af 1-2 timer.

  Mentor kan støtte dig i at opsøge og deltage i behandlingsforløb, møder med kommunen, lægebesøg, og støtte dig i at opnå øget viden om dine generelle muligheder ift. bolig, økonomi, og beskæftigelse/uddannelse.

   Her kan du se mentorerne i Frederiksberg Mentorkorps:

   Mentor Lene Odgaard Bramsen Lene Odgaard Bramsen

  Teamleder
   Mentor Helle Bloch Helle Bloch

  Mentor
                         

   Mentor Barbara Mortensen Barbara Mortensen

  Mentor
   Mentor Anne Hansen 

  Anne Hansen 

  Mentor

   Mentor Birgitte Juul Birgitte Juul

  Mentor
   Portræt Alex Rasmussen Alex Rasmussen

  Mentor

   Portræt Charlotte Sommer

  Vibeke Wentrup

  Mentor

   

                        

   Portræt Charlotte Sommer

  Charlotte Sommer

  Mentor
   Mentor Gitte Shcelde Gitte Schelde

  Koordinator for Den frivillige mentorordning

  for unge