Gå direkte til sidens indhold

Loppetorv på Frederiksberg

Loppetorv på Frederiksberg

Loppetorvet er slut for i år.

Datoerne for loppetorvet i 2016 - herunder hvornår man kan booke stader - er endnu ikke fastlagt. Dette vil ske i løbet af februar 2016. Så snart datoerne kendes, vil du kunne finde dem her på siden.

 • Hvor mange stadepladser kan jeg ansøge om?  

  Til loppetorvet bag rådhuset kan der bookes en stadeplads pr. husstand pr. stadedag og max 3 stadepladser til sæsonen. 

  Husk at sætte dig ind i torvereglerne.

 • Hvad koster en stadeplads, og hvor stor er den?  

  Priser 2015 og størrelser:

  Loppetorv bag rådhuset:
  Lille stadeplads:
  Måler cirka 2,40 x 5 meter (1 parkeringsbås)
  Pris: 390 kroner

  Stor aflang stadeplads:
  Måler cirka 2,40 x 10 meter (2 parkeringsbåse i forlængelse af hinanden)
  Pris: 660 kroner

  Stor stadeplads:
  Måler cirka 4,80 x 5 meter (2 parkeringsbåse ved siden af hinanden)
  Pris: 660 kroner

 • Kan jeg afbestille min stadeplads?  

  Du kan afbestille din stadeplads til og med tirsdagen før din stadedag. Afbestilling kan kun ske elektronisk via selvbetjeningsløsningen. Du skal logge på med din NemID for at se en liste over dine bookinger.

  Vær opmærksom på, at hvis du er flyttet, efter du har booket dine stader, vil du ikke kunne se bookingerne ved login, da systemet viser bookinger på din aktuelle folkeregisteradresse, der knytter sig til din NemID. I givet fald bedes du kontakte Vej og Park på mail frb-loppetorv@frederiksberg.dk med oplysning om din nye adresse, så adresseoplysningerne i bookingsystemet kan opdateres. Du vil herefter kunne se dine bookinger igen.

  Der kan gå op til 14 dage, før pengene bliver tilbageført til det betalingskort, der er benyttet ved booking.

  Stadepladsen kan ikke afbestilles senere end tirsdag før stadedagen, ligesom gebyret ikke vil blive tilbagebetalt ved udeblivelse, manglende afbestilling, sygdom eller lignende, medmindre kommunen selv nødsages til at anvende arealet til andet formål.

 • Er der ledige stadepladser?  

  Du skal selv logge ind på stadebookingen for at se, om der er nogen ledige stadepladser. Afbestilte stadepladser bliver automatisk ledige, så de kan bookes igen. Det er ikke muligt at blive skrevet på en venteliste.

  Det er IKKE muligt at møde op på stadedagen og blive tildelt et stade, hvor stadeholderen ikke er mødt op. Stadepladser kan kun bookes og afbestilles via selvbetjeningsløsningen.

 • Ofte stillede spørgsmål  

  Er der mulighed for at låne borde med videre?
  Nej. Det er ikke muligt at låne borde og lignende. Du skal derfor selv medbringe alt til stadet. Dette gælder både på loppetorvet bag Frederiksberg Rådhus og under Buen ved Nordre Fasanvej.

  Der er parkeret en bil på mit stade bag rådhuset. Hvad skal jeg gøre?
  Hvis du vælger at stille op på stadet uden at tage kontakt til stadevagten, accepterer du herved forholdene på pladsen og kan ikke efterfølgende forvente at få refunderet stadegebyr helt eller delvist.
  Du kan også rette henvendelse til stadevagten, der eventuelt kan henvise til et erstatningsstade, såfremt det ikke allerede er tildelt en anden. Du kan også efter aftale med stadevagten vælge at stille op på den begrænsede plads på stadet ved den parkerede bil. Stadevagten kan her notere forholdene i stadeprotokollen. Du kan efterfølgende eventuelt kontakte Vej og Park på mail frb-loppetorv@frederiksberg.dk, hvis du har spørgsmål eller lignende.
  Hvis du vælger, at du ikke ønsker er stille op på grund af en parkeret bil og i stedet tager hjem igen, skal du meddele dette til stadevagten, så forholdene kan blive noteret i stadeprotokollen. Du kan eventuelt efterfølgende kontakte Vej og Park på mail: frb-loppetorv@frederiksberg.dk, hvis du har spørgsmål eller lignende.

  Jeg kan ikke se mine bookinger, når jeg logger ind med mit NemID. Hvad skal jeg gøre?
  Hvis du er flyttet, efter du har booket dine stadepladser, vil du ikke længere kunne se dem ved login, da der her vises aktive bookinger på din folkeregisteradresse, der er tilknyttet dit NemID.
  Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte Vej og Park på mail frb-loppetorv@frederiksberg.dk med oplysning om din nye adresse, så adresseoplysningerne i bookingsystemet kan opdateres. Du vil herefter kunne se dine bookinger igen.

  Når jeg logger ind med mit NemID, kan jeg se min bofælle(r)s bookinger. Hvorfor kan jeg det?
  Bookinger er knyttet op på din folkeregisteradresse og ikke på navn, da systemet ellers ikke kan "lukke af" for at der kun kan bookes 3 stadepladser til sæsonen pr. lokation. Der er således ikke adgang til hinandens NemID eller lignende, men man har adgang til at se alle husstandens (folkeregisteradressens) bookinger til sæsonen.

  Jeg skal afbestille mit stade eller udskrive mit stadebevis, men kan ikke bruge linket i mailkvitteringen. Hvad skal jeg gøre?
  Før du kan bruge linket i mail-kvitteringen skal du logge ind på stadebookingen med dit NemID. Når du er logget ind, vil linket virke. Du må IKKE lukke din browser ned igen, før du klikker på linket, da du i givet fald automatisk logges ud.
  Hvis der er aktivt link i den mail-kvittering:
  - Klik på linket i din mail-kvittering, hvis dette er aktivt (det afhænger af dit mail-program og opsætning).

      ELLER

  Hvis der IKKE er aktivt link i den mail-kvittering:
  - Find din bookingkode, du har modtaget i forbindelse med bookingen (denne skal indtastes umiddelbart efter 'booking-detaljer?b=' i nedenstående adresse)
  - Gå herefter ind på følgende adresse:
     https://stadebooking.frederiksberg.dk/forside/booking-detaljer?b=   (husk at indsætte din bookingkode (UDEN bindestreger) i umiddelbar forlængelse af adressen)

  Aflyses loppetorvet bag rådhuset ved regn eller lignende?
  Nej. Som udgangspunkt aflyses loppetorvet ikke på grund af vejret.

 • Affaldssortering på loppetorvet  

  Loppetorv bag rådhuset
  På loppetorvet bag rådhuset er der mulighed for at aflevere ting til genbrug som pap, papir, tøj, metal, elektronik, hård og blød plast samt keramik og krystalglas, så længe der er plads i beholderne til genbrug.

  Aflevering af glas og batterier henvises til de respektive offentlige affaldsbeholdere ved Andebakkestien.

  Når beholderne er fyldt, eller hvis du har effekter, der ikke passer i beholderne, såsom møbler, videobånd, cd’er og madrester, så er du selv forpligtet til at tage dine effekter med hjem eller køre dem på genbrugsstationen.

  Bemærk, at det ikke er muligt at aflevere ting til forbrænding ved loppetorvet. Restaffald (dagrenovation og småt brændbart) skal du tage med hjem og putte i beholderen til restaffald. Stort brændbart skal du køre på genbrugsstationen eller aflevere som storskrald, hvor du bor. Læs mere på  www.frederiksberg.dk/affald.

  Loppetorv under Buen
  På det nye loppetorv under Buen er det ikke muligt at aflevere de ting, man ikke får solgt og ikke ønsker at tage med hjem. I stedet henvises stadeholderne til Bispeengens Genbrugsstation, der ligger ved siden af loppetorvet. Genbrugsstationen har åben kl. 10-17 om søndagen.

  Husk at du kun må bruge klare sække og poser til at bære dine ting ind på genbrugsstationen – pladspersonalet skal kunne se hvad du har med. Dine ting skal sorteres i overensstemmelse med genbrugsstationens sorteringsvejledning, som du kan finde her: http://www.a-r-c.dk/media/288559/Sorteringsvejledning-2014.pdf

  Dagrenovation (madaffald, affald der indeholder rester af mad, og uhygiejnisk affald) skal du tage med hjem og putte i beholderen til restaffald.

  Såfremt der efterlades affald på stadet, må der påregnes en efterregning til stadeholder for oprydning.

Giv et praj

Giv et praj

Hvis du på Frederiksbergs gader eller i parkerne støder ind i forhold, som bør udbedres, så sørger vi for, at der bliver set på sagen!