logo

Botilbud for psykisk syge

Frederiksberg Kommune har en række botilbud, der er rettet mod borgere, der har en varig psykisk funktionsnedsættelse, og som har brug for hjælp til at strukturere hverdagen. Botilbuddene er opdelt i tilbud med døgndækning eller kun personale i dagtimerne.

Indhold

  Bostedet Thea

  Thea er et socialpsykiatrisk bosted, hvor borgeren kan få hjælp til at strukturere egen hverdag via miljøterapi.
  Formålet er, at borgerne opnår en bedre praktisk og/social funktionsmåde.

  Mariendalsvej 30
  Leder Kirsa Lyster Andersen
  Telefon 38 87 07 40/40 75 28 07
  E-mail: kily@ok-fonden.dk


  Bostedet Soltoppen

  Soltoppen er for sindslidende i alderen 18-50 år. Nogle af beboerne er nu 50+. Der er tre etager, hvor beboerne har deres eget værelse og adgang til fælleslokaler og køkken. Huset er indrettet i en lys og positiv atmosfære. Soltoppen arbejder på at skabe rammerne for en hverdag med tryghed, indhold og velvære for alle.

  Soltoppen
  Sønder Fasanvej 42
  Tilbudsleder Martin Pedersen
  Telefon 2898 5070
  E-mail: mape12@frederiksberg.dk

  Afdelingsleder: Lea Steinecke Pedersen
  Telefon 2898 5091
  E-mail: lepe17@frederiksberg.dk 

  Lauritz Sørensens Vej

  Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år. Det er typisk borgere med psykosociale problemer, herunder ADHD, Asperges syndrom og autisme. Målgruppens handicap skal være i en grad, så det vil være muligt for dem at komme videre til en mere selvstændig tilværelse i egen bolig i løbet af 1-2 år.

  Personalet vil som udgangspunkt være tilstede på hverdag mellem 8.30-16.00. Hvis den enkelte beboer har et særligt behov, kan der være personale tilstede på tidspunkter mellem klokken 7 og 20, for eksempel hvis beboeren har brug for hjælp til at komme tidlig op om morgenen.

  Lauritz Sørensens Vej 25-123
  Forstander Martin Pedersen
  Telefon 2898 5071 / 2898 5070
  E-mail: mape12@frederiksberg.dk


  Om Kollegiet:

  Kollegiet er et midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107. Kollegiet har ikke døgndækning. Lige nu er personalet tilgængelig fra kl. 07.00 til 22.30 i hverdagene, mens der i weekender og på helligdage dækkes fra kl. 10.00 -17.00. 

  Kollegiet modtager borgere med psykiske lidelser, psykosociale problemstillinger, udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og autismespektrum forstyrrelser. Beboerne på Kollegiet er fra 18 år og op. Der er plads til 14 borgere, og der bor både kvinder og mænd på Kollegiet.
   
  Det overordnede mål med et ophold på Kollegiet, er at skabe afklaringer/vurderinger  af beboernes ressourcer og øge den enkeltes muligheder for at leve et mere selvstændig liv, gennem fokuseret pædagogisk arbejde i forhold til bolig, økonomi, uddannelse, beskæftigelse. 

  Der visiteres fra den centrale myndighed i Kommunen til Kollegiet. Hvis en borger ønsker at bo på Kollegiet skal vedkommende tage kontakt til modtageteamet i Kommunen. 

  Institutionsleder Lise Kivijervi
  Telefon 2898 0281
  E-mail: liki03@frederiksberg.dk


  Om Opgangsfællesskabet:

  Opgangsfællesskabet er et midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107. Opgangsfællesskabet har ikke døgndækning. Lige nu er personalet tilgængeligt fra kl. 08.30 til 20.30 i hverdagene, mens der på søndage er personaledækning fra kl. 09.00 -14.00. 

  Opgangsfællesskabet modtager borgere over 18 år som på grund af sine psykiske lidelser og / eller psykosociale problemstillinger, har behov for socialpædagogisk støtte til genoptræning eller vedligeholdelse af sociale færdigheder. Der er plads til 19 borgere, og der bor både kvinder og mænd i Opgangsfællesskabet. 

  Det overordnede mål med et ophold i Opgangsfællesskabet, er at skabe afklaringer/vurderinger af beboernes ressourcer og øge den enkeltes muligheder for at leve et mere selvstændig liv, gennem fokuseret pædagogisk arbejde i forhold til bolig, økonomi, uddannelse, beskæftigelse. 

  Der visiteres fra den centrale myndighed i Kommunen til Opgangsfællesskabet. Hvis en borger ønsker at bo i Opgangsfællesskabet skal vedkommende tage kontakt til modtageteamet i Kommunen. 

  Institutionsleder Lise Kivijervi
  Telefon 2898 0281
  E-mail: liki03@frederiksberg.dk

  Kontakt

  Socialafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Socialafdelingen

  Åbningstider

  Mandag - torsdag kl. 10-15.30
  Fredag kl.10-12

  Telefon: 38 21 30 70