logo

Områdefornyelse

Områdefornyelse er en indsats, hvor kommuner med støtte fra staten skal medvirke til en positiv udvikling af problemramte byområder. Herunder kan du læse om de dele af kommunen, hvor vi arbejder med områdefornyelse.

Indhold

  Områdeudvikling Finsensvej Vest er en nedskaleret udgave af en traditionel områdefornyelse, da Frederiksberg Kommune ikke får statslige midler til udvikling af byen. Den vestlige del af Finsensvej er omdrejningspunkt i området, der er afgrænset fra Lindevangsparken og vestpå til kommunegrænsen. Finsensvej Vest er udpeget som byudviklingsområde med fokus på udvikling af fysiske, kulturelle og sociale tiltag. Kommunen vil i samarbejde med borgere og lokale aktører arbejde for at løfte og udvikle områdets potentialer. Områdeudviklingen er en 5-årig indsats, der startede i foråret 2020.

  Området omkring Finsensvej Vest er helt overordnet et velfungerende område med attraktive villaveje og beboelsesejendomme. Strukturen i området varierer fra karrébebyggelser og almene boligblokke til liebhaver villakvarterer. Bygningsmassen og beboersammensætningen er mangfoldig og en stor styrke i området. Området rummer også lommer af udsatte boligområder. Områdeudviklingen arbejder for at give et socialt og fysisk løft til beboelsesområderne i samarbejde med igangværende boligsociale indsatser.

  Den vestlige del af Finsensvej rummer gadestrækninger, byrum og grønne opholdsarealer, hvor kvaliteten kan løftes. En forskønnelse og klimasikring af Finsensvej kan eksempelvis være med til at løfte området. Området rummer en række kvaliteter og udflugtsmål såsom KU.BE, Lindevangsparken og Frederiksberg Idrætspark. Områdeudviklingen vil styrke kendskabet til og brugen af disse udflugtsmål og samtidig skabe liv og synlig aktivitet i området. Ydermere har områdeudviklingen fokus på at skabe en sammenhængende bydel med plads til fællesskaber, grønne netværk og unge.

  Ønsker du at være en del af indsatserne i Områdeudvikling Finsensvej Vest, eller har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte områdeudviklingen på OFV@frederiksberg.dk.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20