logo

Mobilt gadesalg eller fast stadeplads

Hvis du vil have mobilt gadesalg eller en fast stadeplads, skal du altid ansøge om dette. Du må ikke foretage mobilt gadesalg eller stille dig et fast sted og foretage salg eller lignende uden at have søgt og fået tilladelse til dette. Hvis du kun ønsker at foretage gadesalg en eller få dage, skal du søge dette som et arrangement.

Indhold

  Ansøg om mobilt gadesalg eller fast stadeplads

  Sådan gør du

  Hvis du skal ansøge om et stade til en klassisk pølsevogn, fast plads til almindelig salgsvogn/-cykel, foodtruck eller mobilt gadesalg, så skal du bruge selvbetjeningsløsningen.

  Du skal have følgende klar inden du søger:

  • NemID/MitID til login
  • Billede af salgsvogn/-cykel, som skal vedhæftes ansøgningen

  Bemærk:

  Det koster 1.500 kroner per halvår for mobilt gadesalg og fast stadeplads i Frederiksberg Kommune.

  En tilladelse til mobilt gadesalg eller fast stadeplads gælder til 31. december i indeværende år – hvis du ønsker at fortsætte, skal du ansøge på ny.

  Så er det blevet tid til at søge om stadeplads til salg af juletræer i Frederiksberg Kommune.

  Ansøgningen om stadeplads til salg af juletræer skal sendes som sikker digital post til Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift via kontaktboksen nedenfor. 

  Ansøgningen skal indeholde oplysning om cvr.nr., kontaktoplysninger, ønsket plads (det er muligt at sende en prioriteret liste over pladserne), samt forventede åbningstider.

  Hvis du ønsker at opsætte lys/lyskæde på stadepladsen, skal du ansøge herom. Ansøgningen skal indeholde en skitse over, hvor og hvordan lyset ønskes opsat.

  Ansøgere til juletræsstade skal være fyldt 18 år.

  Ansøgningsfristen er den 30. september 2023, og sidste års stadeholdere har fortrinsret til det sta-de, de havde i 2022 indtil ansøgningsfristens udløb. Eventuelt resterende stader vil herefter blive fordelt til nye ansøgere efter først-til-mølle i forhold til ønskede (prioriterede) stadepladser. 

  Der opkræves 1.500 kr. i gebyr for erhvervsmæssig råden over vejareal til juletræsstade. Frivillige organisationer – for eksempel spejdere – er undtaget herfor.

  Juletræsstader på Frederiksberg:

  • Stadeplads 1 – Aksel Møllers Have ved Godthåbsvej
  • Stadeplads 2 – Frederiksberg Alle langs kirkegårdsmuren overfor Aveny T
  • Stadeplads 3 – Frederiksberg Alle 55
  • Stadeplads 4 – Frederiksberg Alle 37 (ved Carit Etlars Vej)
  • Stadeplads 5 – Sankt Thomas Plads ved Frederiksberg Alle
  • Stadeplads 6 – Dalgas Boulevard 70 ved Peter Bangs Vej
  • Stadeplads 7 – Finsensvej ved Lindevangsparken
  • Stadeplads 9 – Nyelandsvej 51
  • Stadeplads 11 – Kejserinde Dagmars Plads ved Falkoner Alle
  • Stadeplads 12 – Frederiksberg Rådhusplads
  • Stadeplads 13 – Julius Thomsens Plads i anlægget
  • Stadeplads 14 – Solsortvej hjørnet af Godthåbsvej
  • Stadeplads 15 – Nordre Fasanvej hjørnet af Finsensvej ved Orla Lehmanns Vej
  • Stadeplads 16 – Hjørnet Bag Søndermarken og Valby Langgade
  • Stadeplads 17 – Stig Lommers Plads
  • Stadeplads 18 – Sløjfen
  • Stadeplads 19 – Tommy Seebachs Plads (Nordre Fasanvej/Godthåbsvej)
  • Stadeplads 20 – Smallegade ved Solvej

  Hvis du vil sælge ting på gaden via mobilt gadesalg, skal du ansøge om dette via selvbetjeningen ovenfor.

  Du skal leve op til en række betingelser:

  • Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
  • Du må ikke tage ophold mere end 2 timer om dagen på samme sted (plads/vej) inklusive opstilling og nedtagning. Hvis du står samme sted dagligt, vil det blive betragtet som en fast stadeplads, og derved ulovligt mobilt gadesalg.
  • Gadesalget må ikke være til gene for færdslen og tilgængeligheden på pladsen.
  • Gadesalg må ikke foretages på pladser, hvor der foregår arrangementer eller er udeservering.
  • Der må ikke foretages salg fra parkeringspladser/-båse af hensyn til trafiksikkerheden.
  • Der må ikke fastgøres pæle eller lignende i belægningen.
  • Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole eller lignende.
  • Eventuelt affald og andet der har med salget at gøre skal fjernes. Hvis der ligger affald, vil det blive fjernet af Frederiksberg Kommune, og regningen vil blive sendt til gadesalgets indehaver.
  • Mobilt gadesalg skal registreres hos Erhvervsstyrelsen på www.mobiltreg.dk i henhold til ”Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer i henhold til § 5 i lov om næring”. Kopi af registrering hos Erhvervsstyrelsen skal fremsendes til Vej, Park og Miljø.
  • Henstillinger fra Frederiksberg Kommune, politiet og beredskabet skal straks efterkommes.

  Tilladelse til mobilt gadesalg gælder til alle offentlige pladser i Frederiksberg Kommune i indeværende år.

  En tilladelse til mobilt gadesalg i Frederiksberg Kommune gælder ikke på privat grund – herunder Søndermarken og Frederiksberg Have. Søndermarken og Frederiksberg Have hører under Slots- og Kulturstyrelsen.

  I Frederiksberg Kommune er der følgende typer faste stadepladser, som skal ansøges via selvbetjeningen ovenfor:

  • Pølsestader, der kun er til klassiske pølsevogne
  • Fast plads til almindelig salgsvogn/-cykel
  • Foodtruck

  Hvis du vil sælge ting på gaden via en fast stadeplads, skal du leve op til en række betingelser:

  • Stadepladsen kan ikke overdrages til andre ved salg, udlejning, bortforpagtning eller lignende.
  • Stadet skal være mobilt og fjernes fra stedet uden for åbningstiden.
  • Det er ikke tilladt at tage en anden plads end den tildelte eller fylde mere end det aftalte areal.
  • Pladsen skal benyttes minimum 80 % af den tildelte periode.
  • Tilladelse til fast stadeplads - med undtagelse af pølsestader - gælder for indeværende år, og skal søges én gang hvert år.
  • Tilladelse til klassisk pølsevogn tildeles som udgangspunkt til personer med fortrinsret, som på grund af fysisk eller psykisk handicap har svært ved at finde almindeligt arbejde. For at kunne tildeles et pølsestade med fortrinsret, skal du have bopæl i Frederiksberg Kommune og godkendes af jobcentret.
  • Pølsestader kan tildeles personer uden fortrinsret, såfremt der er ledige stader, og ikke er personer med fortrinsret på venteliste. Der er ikke bopælspligt i Frederiksberg Kommune, hvis du ønsker et pølsestade uden fortrinsret.

  Forhåndsgodkendte pladser:

  Klassisk pølsevogn:

  • Frederiksberg Metroplads
  • Hjørnet Frederiksberg Allé 104/Allégade

  Foodtruck:

  • Rosenørns Allé på pladsen langs anlægget på Julius Thomsens Plads (ikke mulighed for tilslutning af strøm)
  • Stig Lommers Plads (mulighed for tilslutning af strøm)
  • Kjeld Petersens Plads (ikke mulighed for tilslutning af strøm)

  Links

  Kontakt

  Vej, Park og Miljø – Byliv og Drift

  For borgere: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Vej, Park og Miljø

   

  Telefonisk henvendelse
  Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-14
  Tirsdag kl. 10-14
  Fredag kl. 9-13


  Personlig henvendelse
  Kun efter forudgående aftale

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 42 20