Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Aktiv information

Frederiksberg Kommune ønsker at bidrage til øget åbenhed i den offentlige sektor. Frederiksberg Kommune arbejder derfor løbende for at sikre, at kommunens borgere og andre interesserede på kommunens hjemmeside kan finde aktuel, lettilgængelig og pålidelig information om kommunens virksomhed.

Indhold

  Ifølge § 17 i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, har centrale forvaltningsmyndigheder som kommuner en forpligtelse til aktivt at informere om deres virksomhed på deres hjemmesider, ligesom myndighederne skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer herfor.

  Frederiksberg Kommunes har fastsat følgende retningslinjer for aktiv information på kommunens hjemmeside:

  1. Frederiksberg Kommunes hjemmeside skal indeholde følgende informationer:
   Overordnet information om Frederiksberg Kommunes politiske organisation, herunder oplysninger om Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg, kommunens styrelsesvedtægt og kommunalbestyrelsens forretningsorden. Der informeres endvidere om råd og nævn nedsat i og betjent af kommunen.
   Konkret information vedrørende den politiske organisations arbejde, herunder mødeplan samt dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs møder.
   Overordnet information og vejledning om Frederiksberg Kommunes opgaver og arbejdsområder.
   Aktuelle nyheder som er relevante for borgerne og offentligheden
   Overordnet information om Frederiksberg Kommunes administrative organisation, herunder organisationsdiagram, ledelsesgrundlag og personalepolitik.
   Vedtagne politikker.
   Kommunes årsregnskab og budget.
   Diverse fakta om kommunen, herunder indbyggertal, befolkningsprognose, kommuneplanen og lokalplaner.
    
  2. På Frederiksberg Kommunes hjemmeside skal der linkes til følgende:
   Relevante myndigheder, selvbetjeningsløsninger og blanketter.
    
  3. Oplysninger og links på kommunens hjemmeside ajourføres løbende, så det sikres, at oplysninger er aktuelle og retvisende.
    
  4. Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2014

  Kontakt