Gå til hovedindhold

Cookies og informationssikkerhedspolitik

Frederiksberg Kommunes Cookie- og informationspolitik gælder for alle, der udfører opgaver eller hverv for kommunen, herunder kommunalbestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

Indhold

  Cookiepolitik

  Informationssikkerhedspolitik

  Frederiksberg Kommunes informationssikkerhedspolitik gælder for alle der udfører opgaver eller hverv for kommunen, herunder kommunalbestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

  Det vil sige, at alle former for information som du ejer, opbevarer eller behandler i forbindelse med dit arbejde i kommunen er omfattet af politikken. Derfor er den gældende for både elektronisk information i it-systemerne og for information i andre former, fx papirbaseret.

  Informationssikkerhed handler om:

  • Fortrolighed (at information ikke kommer til uvedkommendes kendskab)
  • Integritet (at information er pålidelig, korrekt og intakt)
  • Tilgængelighed (at relevant information kan tilgås og anvendes, når der er behov for det!)

  Politiken fastsætter:

  • Holdninger og principper
  • Omfang og afgrænsninger
  • Kommunens sikkerhedsniveau
  • Organisering og ansvar
  • Krav til hvordan brud på informationssikkerheden skal håndteres
  • Rammer for hvordan forvaltningen udmønter og foretager opfølgning på politikken

  Kommunens informationssikkerhedspolitik er vedtaget af Magistraten den 18. maj 2009. Seneste revision af politikken er tiltrådt af direktionen 16. maj 2023.