logo

Åbning af ventelister for børn bosiddende uden for Frederiksberg Kommune

Hvis du ikke bor i Frederiksberg Kommune og ønsker at opskrive dit barn på venteliste til børnehaverne her i byen, så har du nu mulighed for at gøre det.

Indhold

    I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev det besluttet at åbne for ventelisterne for børnehavebørn bosat i andre kommuner. Åbningen er gældende, så længe det vurderes, at vi samtidig kan overholde vores forsyningsforpligtigelse (pasningsgarantien).
    Hvis du ønsker at opskrive dit barn på ventelisterne, kan du læse mere om, hvordan du gør det på ”Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser”.