logo

By-, Kultur- og Miljødirektør hjemsendes

Frederiksberg Kommune har valgt at hjemsende Ulrik Winge, som har været direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet siden 2011.

Indhold

    Torsdag den 31. august lagde tidligere HR-chef Birgitte Rømer et opslag på LinkedIn, som både omhandler en konkret episode og som udtrykker bekymring for kulturen i organisationen. 

    I oktober 2022 fik Ulrik Winge en skriftlig påtale for den konkrete episode. Påtalen var udformet efter juridisk rådgivning fra KL, som vurderede, at påtalen var proportional med episodens karakter. Frederiksberg Kommune har fulgt denne rådgivning til punkt og prikke. 

    I lyset af Birgitte Rømers opslag i torsdags har Magistraten besluttet at iværksætte en ekstern undersøgelse. Herudover vil håndteringen af den konkrete sag blive vurderet eksternt. 

    Jesper Dahl er udpeget som konstitueret direktør for By-, Kultur- og Miljøområdet, så længe Ulrik Winge er hjemsendt.