logo

Nina Eg Hansen er konstitueret kommunaldirektør

Da Stig Henneberg er blevet departementschef i Økonomiministeriet, er Nina Eg Hansen konstitueret kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune per 1. september.

Indhold

    Nina Eg Hansen har tidligere varetaget stillingen som børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune, og hun kommer til at fungere som konstitueret kommunaldirektør, indtil en ny kommunaldirektør tiltræder.

    Før hun kom til Frederiksberg Kommune har Nina Eg Hansen bl.a. været administrerende direktør i Københavns Kommune, børne- og kulturdirektør i Ringsted samt afdelingschef i Socialministeriet.