logo

Ambulant rehabilitering og genoptræning

I Sundhedscentrets afdeling for Rehabilitering & Genoptræning kan du modtage fysioterapi og ergoterapi.

Indhold

  Alle træningsforløb starter med en individuel samtale og undersøgelse, hvor vi afstemmer forventninger og sammen med dig aftaler et realistisk mål for dit træningsforløb.

  Derefter vil det blive aftalt ud fra en terapeutfaglig vurdering, hvordan dit aktuelle træningsforløb skal sættes sammen. Det kan være holdtræning, individueltræning, hjemmetræning, selvtræning eller en blanding af flere af disse forløb. Uanset den aktuelle sammensætning vil vi altid sørge for at inddrage dig som en aktiv part i træningen og instruere og undervise dig i, hvordan du selv skal træne for at opnå dine mål.

  I samarbejde med dig tilrettelægger vi et selvtræningsprogram med udgangspunkt i dine muligheder og mål. Din fysio- eller ergoterapeut vil instruere dig i træningsøvelser og redskaber, som støtter dig i at være en aktiv del af genoptræningsforløbet.

  De fleste genoptræningsforløb foregår som holdtræning i en af Sundhedscentrets multisale eller i vores træningshave. 

  Du kan i særlige tilfælde få individuel træning, hvis der er forhold, der gør, at du ikke kan deltage på holdtræningen. Der kan også være brug for, at du træner en kortere periode individuelt for at blive klar til at træne på hold eller overgå til selvtræning. Det er til enhver tid den terapeut, der undersøger dig, som vurderer, hvilket tilbud du skal have.

  Hvis det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at du kommer til træning på Sundhedscenteret, er det muligt at træne med en fysio- eller ergoterapeut i eget hjem. Det kan være et væsentligt element at inddrage de hjemlige omgivelser i træningen i særlige tilfælde. Det er terapeuten, der vurderer, hvor træningen vil være mest hensigtsmæssig.

  I forbindelse med genoptræningen på Frederiksberg Sundhedscenter ser vi det at klare transport selvstændigt til og fra Sundhedscenteret som en vigtig del af genoptræningen. Kan man selv, skal man derfor selv befordre sig til og fra træning.

  Til nogle af træningstilbuddene kan du få bevilget transport til og fra træning efter behov. Det er den enkelte terapeut, som sammen med dig vurdere, om du har behov for transport, eller om du eventuelt som et led i din træning selv skal gå eller tage bussen til træning.

  Sammenlignet med andre dele af landet er Frederiksberg heldigvis geografisk en lille kommune med gode bus- tog- og metroforbindelser. Frederiksbergbus nummer 74 har stoppested lige ved Sundhedscentret. Ligeledes kører bus 2A ad Godthåbsvej og bus 4A kører ad Nordre Fasanvej nær Sundhedscentret.

  Busskift og eventuel ventetid herimellem kan være et vilkår.

  Kørsel kan altså kun tilbydes i en kort periode til borgere med behov, indtil borgerne er blevet fortrolige med at klare transporten selv. Det kan dreje sig om kørsel begge veje eller den ene vej. 

  Kontakt

  Frederiksberg Sundhedscenter

  Stockflethsvej 4
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Sundhedscenteret

  Åbningstider

  Mandag - fredag kl. 7.30-15

  Telefon: 38 21 54 00