Gå til hovedindhold

Biblioteksstrategi

Biblioteket er Frederiksbergs største kulturinstitution og er med dets høje
faglighed og brede berøringsflade et væsentligt fyrtårn i borgernes liv og
Frederiksbergs kulturliv.

Indhold

  Indledning

  Biblioteket har rødder i en folkeoplysende tradition, som ønsker at
  understøtte den oplyste borger, der deltager i demokratiet til gavn for
  fællesskabet. Bibliotekets lovmæssigt bestemte formål er at fremme
  oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Dette er bibliotekets ståsted og
  dets mission.

  Målsætninger

  På baggrund af bibliotekets overordnede mission er der følgende fire
  målsætninger for Biblioteket Frederiksberg:

  Biblioteket Frederiksberg understøtter borgernes dannelse – til gavn for det
  enkelte menneske og fællesskabet. Det er en livslang rejse baseret på lyst
  og interesse – en rejse fuld af refleksion, kritisk sans samt viden og indsigt i
  mange emner.

  Biblioteket understøtter den enkeltes adgang til kultur, herunder litteratur,
  viden og fællesskaber, på Frederiksberg, fordi kultur er rødder, udsyn og
  indsigt. Biblioteket understøtter adgangen til kultur, bl.a. gennem
  samarbejder om kultur med Frederiksbergs kulturinstitutioner.

  Biblioteket Frederiksberg understøtter læselyst og læsekompetencer som en
  grundsten i livslang læring og et oplyst fælleskab. Læsning skaber
  fordybelse og ro. Læsning giver adgang til dannelse og kultur og foregår i
  mange formater – såvel fysisk som virtuelt. Læsekompetencen og lysten til
  læsning i klassisk forstand er under pres. Læsning er derfor et særligt og
  prioriteret fokus i en biblioteksstrategi 2020-2023.

  Biblioteket Frederiksberg er borgernes bibliotek, og det indgår i borgernes
  hverdag på måder, borgerne finder relevant. Det gælder alle borgere –
  uanset livssituation – at biblioteket har potentialet til at berige deres liv.
  Ikke alle borgere bruger biblioteket i dag. Borgere, der sjældent eller aldrig
  bruger biblioteket, er derfor et særligt og prioriteret fokus i
  biblioteksstrategi 2020-2023.

  Overordnede indsatsområder

  Biblioteket Frederiksberg fremmer således dannelse, kultur og læsning for alle frederiksbergborgere.

  Dette gøres gennem to overordnede indsatsområder:

  1. Fri og lige adgang til dannelse, kultur og læsning gennem fokus på fysiske biblioteker og formidling virtuelt som fysisk
  2. Fri og lige adgang til dannelse, kultur og læsning gennem fokus på udvalgte målgrupper og med særligt fokus på sjældne brugere og ikke-brugere.

  Indsatsområder

  Indsatsområde 1: Fokus på fysiske biblioteker samt formidling fysisk og virtuelt

  • Udvikling af biblioteksprofiler for (Hovedbibliotek og) filialer
  • Opprioritering af materialesamling
  • Opprioritering af faglig betjening
  • Fortsat udvikling af Biblioteket Frederiksberg som ramme om
   •  Viden, samfundsdebat og fællesskaber
   • Litteratur, læsning og fordybelse
   • Kultur og oplevelse
  • Fortsat udvikling af det virtuelle bibliotek

  Indsatsområde 2: Fokus på udvalgte målgrupper, herunder sjældne brugere og ikke-brugere

  • Understøttelse af børns og unges læselyst og læsekompetencer
  • Understøttelse af børns og unges digitale dannelse
  • Understøttelse af læsning blandt udvalgte ikke-boglige grupper
  • Biblioteksfremmende tiltag for udvalgte målgrupper af sjældne og ikke-brugere
  • Udvikling af mere kultur for borgerne gennem samarbejder med Frederiksbergs kulturinstitutioner

  Der vil blive udarbejdet en handlekatalog som understøtter Biblioteksstrategien. Handlekataloget vil have en mere dynamisk karakter og består af konkrete indsatser under de to indsatsområder samt nødvendige prioriteringer i strategiperioden 2020-2023.

  I det omfang det giver mening, vil der blive arbejdet med konkrete måltal.