Gå direkte til sidens indhold

Velkommen til Affald og Genbrug

Velkommen til Affald og Genbrug

Herunder kan du læse om reglerne for afhentning af affald og indretning af ejendommen til affald og genbrug. I menuen kan du derudover finde hjælp til sortering af affald, information om bioaffald, farligt affald og genbrugsstationen, inspiration til genbrug, nyheder og vores selvbetjeninger til boliger - rigtig god fornøjelse.

Regler om affald

 • Afhentning af affald  

  Affald til forbrænding og genbrug skal sorteres i de korrekte affaldsbeholdere og genbrugsbeholdere. Beholderne varierer i størrelse fra 2-hjulede med 140 liter rumfang til 4-hjulede med 600 liter rumfang. Storskrald og haveaffald afhentes løst, i pæne bunker. Du kan stille storskrald i åbne, klare plastsække, og du kan stille haveaffald i åbne papirsække.

  Læs mere om sortering af affald og ordningerne for affald

  Følgende regler sikrer, at du får hentet dit affald:

  • Affald og genbrug skal altid være sorteret.
  • Låget på beholderen skal være lukket (der må ikke være så meget i, at låget ikke kan lukkes).
  • Håndtag og hjul (bagsiden) på beholderne skal vende udad mod skraldemanden, så skraldemanden har fri adgang. Derfor skal du vende 2-hjulede beholdere på tømmedagen.
  • Storskrald skal sorteres, stilles pænt i adskilte bunker, og alle genstande skal så vidt muligt stå oprejst og må ikke være stablet.
  • Haveaffald skal i affaldsbeholder eller i åbne papirsække.
  • Grene skal bundtes med snor (gælder for villaer og rækkehuse).

  Særligt for boligforeninger med skraldesug

  Skraldesug er en underjordisk container, der bliver tømt med suge-skraldebil.

  • Al restaffald skal i lukkede skraldeposer. Derfor skal pizzabakker og lignende klippes i stykker og puttes i skraldepose.
  • Skraldeposerne må ikke være større end 15 liter.
  • Boligforeninger med skraldesug har ofte affaldsbeholdere til småt brændbart indbo, der ikke må komme i suget - kontakt foreningens affaldsansvarlige eller kør selv dit affald på genbrugsstationen.
 • Standplads for affaldsbeholdere  

  Jeres standplads for jeres beholdere til affald og genbrug, det vil sige afhentningsstedet, skal være godkendt af os.

  • Underlaget skal være fast og uden bump, trin, trapper eller andre forhindringer. Eller der skal være installeret lifte eller slisker, der afhjælper forhindringerne.
  • Der skal være lys til skraldemanden fra klokken 6.00.
  • Ved sne og frost skal der være gruset.

  Information om standplads og adgangsvej

  Læs folderen om standplads og adgangsvej (pdf)

  Regler for standpladsen

  • Standpladsen skal være minimum 5 meter fra beboelses- og køkkenvinduer.
  • Der skal være mindst 130 cm fri plads foran beholderne.
  • Det er en god idé at markere standpladsen.

  Særligt for standplads i lukket affaldsrum

  • Der skal være dør til det fri og rummet skal være ventileret.

  Indretning af standplads

  Skraldemanden skal have plads til at arbejde. Der skal derfor være mindst 130 cm fri plads foran beholderne. Hver affaldsbeholder har sin egen plads. Her kan du se, hvor meget plads, der skal være til hver type affaldsbeholder:

  • Standplads for 180 liter beholder, 2 hjul: 77 cm gange 55 cm
  • Standplads for 240 l beholder, 2 hjul: 77 cm gange 65 cm
  • Standplads for 600 l beholder, 4 hjul: 80 cm gange 135 cm
 • Adgangsvej - porte, døre og nøgleordning  

  Adgangsvejen er vejen fra skraldebilen og indtil standpladsen, hvor beholderne til affald og genbrug står.

  • Der skal være lys til skraldemanden fra klokken 6.00.
  • Underlaget skal være fast og uden bump, trin, trapper eller andre forhindringer. Eller der skal være installeret lifte eller lignende, der afhjælper forhindringerne.
  • Porte og døre skal kunne stå åbne med kroge eller lignende, så skraldemanden uhindret kan køre beholderne ud til skraldebilen og sætte dem på plads igen.
  • Porte og døre skal være åbne, når skraldemanden henter affald mellem kl. 6.00 og 17.00.
   I kan tilmelde jer en nøgleordning, hvis porte og døre ikke er åbne.
   Kontakt os via vores web-formular i selvbetjeningen 
  • Der skal altid været ryddet og om vinteren gruset, en 1 meter bred vej, fra beholderne og helt ud til midten af kørebanen, hvor affald og genbrug bliver tippet op i skraldebilen.

  Information om adgangsvej og standplads

  Læs folderen om adgangsvej og standplads (nyt vindue, pdf)

  Holdeplads/arbejdsområde

  • Holdepladsen er der, hvor skraldebilen holder for at hente affald og genbrug. Arbejdsområdet er bag skraldebilen, hvor beholderne bliver løftet op og tømt.
  • Der skal være fri adgang, fra standpladsen, hvor beholderne står, til arbejdsområdet bag skraldebilen, hvor beholderne bliver tømt.
  • Der må ikke holde cykler eller biler, der spærrer for skraldebilen. Hvis der er spærret, forsøger skraldemændene igen én gang til senere på dagen. Er der stadig spærret, bliver affald og genbrug ikke hentet og vi kontakter borgeren eller den affaldsansvarlige i boligforeningen.
 • Hvad koster mit affald?  

  Alle ejendomme betaler affaldsgebyrer til kommunen. Affaldsgebyret er delt i:

  • Gebyr for genanvendeligt affald med videre
  • Gebyr for restaffald

  Det er ejendommens ejer eller administrator, der bliver opkrævet gebyret via ejendomsskattebilletten. Affaldsgebyret bliver derefter opkrævet i rater i løbet af året. Eventuelle tilpasninger ved ejendommene fremgår som tillæg eller fradrag på skattebilletten.

  Gebyr for genanvendeligt affald med videre i 2016

  • 870,00 kroner per husstand i ejendommen inklusiv moms.

  Gebyret dækker alle ordninger for affald, genbrug, farligt affald, genbrugsstationer og administration.

  Alle husstande betaler samme gebyr, lige meget hvor meget de benytter ordningerne. Ejendommen bliver opkrævet efter BBR's oplysninger om antallet af husstande. Det er ejendommens ejers ansvar at holde BBR opdateret.

  Gebyr for restaffald i 2016

  • 1,375,00 kroner inklusiv moms per år per afhentningssted (standplads for restaffaldsbeholderen).
  • 635,00 kroner inklusiv moms per år per 100 liter beholderrumfang (per tømning per uge).

  Større ejendomme har ofte mere end en standplads til deres restaffald. Ejendommen bliver opkrævet et gebyr for hver standplads, hvor skraldemanden går hen for at hente affaldsbeholderne (eller tømme skraldesuget).

  Kapaciteten til restaffald er beregnet efter hvor store affaldsbeholdere, affaldscontainere eller skraldesug* ejendommen har, og hvor mange gange de bliver tømt per uge. Kapaciteten bliver beregnet i liter per uge.

  *Særlige tillæg og modregninger
  Skraldesug er en nedgravet container, der bliver tømt med suge-skraldebil. Da det ikke er muligt at fylde containeren helt op, betaler ejendommen kun for 66 procent af kapaciteten. Kapaciteten bliver derfor ganget med 0,66.

  Nogle containere og beholdere har komprimator, der presser affaldet sammen. Disse containere og beholdere kan indeholde mere affald end normalt, og bliver derfor justeret i kapacitet. I beholdere under 1 m3 er kapaciteten rumfanget ganget med 1,4. I ophalercontainere er kapaciteten rumfanget ganget med 2,5.

  Se alle gebyrer via linket nederst på denne side.

 • Byggeaffald  

  Det gælder særlige regler for affald fra byggerier. Du skal anmelde til os hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.
  • Du fjerner asbestholdige materialer, fjerner farligt affald, fx bly i maling, PCB.

  Farligt byggeaffald som asbest, pcb og bly med videre skal anmeldes på et særlig skema. Almindeligt byggeaffald under et tons, som mursten, gips med videre kan du aflevere uden anmeldelse på genbrugsstationen.

  Læs mere om byggeaffald og anmeldelser

 • Skybrud, oversvømmelse og vandskade  

  Vådt affald skal til forbrænding. Det gælder flyttekasser, bøger, tøj, sko, møbler og lignende. Det er kun farligt affald som maling, batterier og kemikalier og elektronik som lamper, pærer, fjernsyn, højtalere med mere som skal sorteres fra.

  Hvis du har brug for at pakke affaldet i sække, så pak brændbart affald i sorte sække og farligt affald og elektronik i klare sække. Men husk, at på genbrugsstationen må du altid kun komme med affaldet i klare sække.

  Boligforeninger

  Hvis I har plads i jeres affaldsbeholdere til restaffald, så brug dem til at fylde op med det våde affald. På den måde vil I løbende få hentet jeres affald. Større ting kan I aflevere på genbrugsstationen, eller I kan bestille afhentning af storskrald (herunder elektronik) og farligt affald i selvbetjeningen. Alt småt affald under 1 meter skal pakkes i sorte sække, flyttekasser skal pakkes om til sorte sække, store, våde papkasser skal rives i stykker og pakkes i sorte sække. Der kan være 2-5 ugers ventetid på afhentning af affald, især hvis mange har været udsat for vandskader. Kan I ikke vente, så sørg selv for transport til genbrugsstationen.

  Vær opmærksom på, at man ikke må stille affald på fortov og vej. Bruger I fortov og vej, må I først stille affaldet frem, den dag I får hentet storskrald.

  I kan også leje en container til stort og småt brændbart affald. Der må bare ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.

  Se mere om bestilling af afhentning af storskrald, elektronik og farligt affald og leje af container i Selvbetjeningen for boligforeninger

  Se mere om genbrugsstationen og åbningstider

  Villa, villalejlighed og rækkehus

  Brug genbrugsstationen til dit våde affald. Husk at bruge klare sække, hvis du har brug for at pakke affaldet ind. Hvis du stiller affald frem til storskrald, skal det være pakket i klare sække. Vær opmærksom på, at man ikke må stille affald på fortov og vej. Bruger du fortov og vej, må du først stille affaldet frem, den dag du får hentet storskrald.

  Se i affaldskalenderen, hvornår du får hentet storskrald næste gang

  Har du meget affald, kan du leje en container til brændbart affald. Eller dele en container med dine naboer. Der må bare ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.

  Se mere om, hvordan du lejer en container i selvbetjeningen for villaer og rækkehuse

  Se mere om genbrugsstationen og åbningstider

   

 • Spørg os om affald og genbrug  

  Du kan stille spørgsmål til vores affaldskonsulenter om reglerne for affald og indretning af affaldsrum, standpladser og adgangsveje. Brug selvbetjeningen til at skrive til os.

  Spørg vores affaldskonsulenter

   

Rotter

Anmeld rotter

Rotter er skadedyr, som kan sprede sygdomme til mennesker. Derfor skal du fortælle kommunen, hvis du ser rotter.

Klik her og læs magasin GENBRUG, hvor du får tips og gode råd til at genbruge

magasin GENBRUG

Læs vores magasin om genbrug, hvor du får tips, gode råd og inspiration. Det er nemt at gøre en forskel - læs hvordan!

Glas bliver til nyt glas - husk at sortere alt hvad du kan!

Glas bliver til nyt glas

Husk at sortere alt hvad du kan!

Læs mere om glas på genbrug.frederiksberg.dk