Gå til hovedindhold

Ansøg om handicapparkeringsplads

På denne side kan du ansøge om at få en handicapparkeringsplads på Frederiksberg.

Indhold

  Ansøg om handicapparkeringsplads

  Sådan gør du

  Klik på selvbetjeningen ovenfor og udfyld ansøgningsskemaet. Det udfyldte skema kan indsendes som digital post til Byliv og Drift via kontaktboksen nederst på siden.

  Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

  • Kopi af dit handicapparkeringskort - både for- og bagside – således at udløbsdatoen er synlig
  • Kopi af dit kørekort – både for – og bagside – således at udløbsdatoen er synlig
  • Kopi af lægeerklæring (udfærdiget inden for den seneste måned), der dokumenterer behovet for handicapplads, herunder helbredsmæssige årsager samt gangdistance i meter

  Hvis du har et motorkøretøj, der er forsynet med et handicapparkeringskort, kan du parkere:

  • Op til 15 minutter på steder, hvor af- og pålæsning er tilladt; steder med parkeringsforbud; og gågader hvor ærindekørsel er tilladt
  • Op til en time, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt
  • Uden tidsbegrænsning, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning

  Husk at sætte p-skiven.

  Vi anlægger som udgangspunkt kun offentlige handicapparkeringspladser, så flere personer kan benytte sig af den. Du har dog mulighed for at ansøge om en handicapparkeringsplads, der er reserveret til dit køretøj, hvis der er særlige tungtvejende hensyn at tage for eksempel at din gangdistance er meget dårlig.

  Vi anlægger og afholder kun udgifter til reserverede handicappladser på offentlig vej, men vi behandler ansøgninger om reserverede handicappladser på private fællesveje, da vi også er vejmyndighed for disse. Vi står dog men hverken for at anlægge eller afholde udgifterne til en reserveret plads.

  I tilfælde af at vi godkender din ansøgning om en reserveret handicapparkeringsplads, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til 8 uger fra, vi har godkendt din ansøgning, og indtil pladsen er endeligt anlagt med markering og parkeringsskilt.

  Vi placerer som udgangspunkt handicapparkeringspladsen bedst muligt ud fra dine ønsker, men der er lovkrav om, at en handicapparkeringsplads som udgangspunkt skal være 3,5 meter bred, hvilket der kun kan dispenseres fra i helt særlige tilfælde.

  Pladsen skal desuden afmærkes som en parkeringsbås, og så bliver der også opsat en færdselstavle med handicapsymbol og bilens registreringsnummer.

  Skal jeg have p-licens, når jeg har handicapparkeringskort?

  Nej, men det er vigtigt, at dit blå handicapparkeringskort er anbragt i forruden med kortets forside synligt for kontrol. Og så skal du huske at sætte p-skiven, hvis du parkerer på en plads med lokal tidsbegrænsning.

  Kan Frederiksberg Kommune printe og sende ansøgningsskemaet?

  Du kan få hjælp til at printe ansøgningsskemaet i Borgerservicecentret eller på et bibliotek, hvis du ikke kan printe derhjemme. Husk at bestille tid i Borgerservicecentret, før du møder op.

  Er der nogle krav om, hvor ofte jeg skal bruge min handicapplads?

  En reserveret handicapplads skal som udgangspunkt benyttes dagligt. Hvis parkeringspladsen står ubenyttet hen i længere perioder, eksempelvis i forbindelse med bilferie eller i forbindelse med erhvervelse af ny bil efter en totalskade, skal du kontakte Frederiksberg Kommune med henblik på at få afklaret, hvad der skal ske med din parkeringsplads i mellemtiden.

  Hvad gør jeg, hvis jeg skal have mit handicapkort med på ferie eller lignende?

  Dit blå handicapkort er personligt, og kan derfor følge dig på ferie. Hvis du har en reserveret plads behøver du ikke have kortet i forruden. Bemærk dog, at du i dette tilfælde skal betale for parkering, hvis du ikke har en reserveret handicapplads.

  Hvor ny skal lægeerklæringen være?

  Den lægeerklæring, som skal fremsendes sammen med ansøgningsskemaet, må maksimum være en måned gammel på ansøgningstidspunktet. Dette skyldes, at der for mange ansøgere kan være sket store og afgørende ændringer i deres sygdomsforløb, der kan betyde, at vi træffer en forkert afgørelse, hvis erklæringen er ældre.

  Hvor lang er sagsbehandlingstiden i forhold til ansøgninger?

  Vi bestræber os på at besvare ansøgningerne om en reserveret handicapparkeringsplads inden for 14 dage, hvilket kræver at alle relevante oplysninger og bilag medsendes i ansøgningen. Hvis ikke vi når det inden for 14 dage, vil du modtage besked herom.

  Hvis jeg låner en bil eller skifter registreringsnummer?

  Hvis du låner en bil eller ændrer registreringsnummer, skal du benytte selvbetjeningsløsningen "Ændre eller nedlægge handicapplads".
  Hvis der er uoverensstemmelse mellem det oplyste registreringsnummer på dit handicapskilt ved pladsen og bilens nummerplade, risikerer du at modtage en p-afgift, hvis du ikke har informeret kommunen om det.

  Hvad hvis jeg opholder mig i sommerhus i længere perioder for eksempel 6 måneder om året?

  Hvis du hvert år opholder dig i længere perioder i et sommerhus, kan du som udgangspunkt ikke få tildelt en reserveret handicapparkeringsplads.

  Yderligere information

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø