logo

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en kommunal rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens skoler og dagtilbud samt forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge fra 0-17 år.

Indhold

  PPR tilbyder

  Dialogmødet er det første møde mellem forældre, skole/dagtilbud og PPR. 

  Samtalen til mødet tager udgangspunkt i et mødeoplæg, hvor det er beskrevet, hvilke udfordringer barnet/den unge er i. På mødet udarbejdes en samarbejdsaftale, som skal understøtte, at barnet/den unge kommer i bedre læring, trivsel og/eller udvikling.

  Pædagogisk personale, ledelse og forældre til børn og unge i dagtilbud og skole kan kontakte PPR for at høre mere om tilbuddet. 

  Børneterapi er træning og/eller behandling til børn og unge på Frederiksberg som har svære eller varige funktionsnedsættelser eller behov for midlertidig genoptræning. Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har mange års erfaring med behandling og træning af børn.

  Familieafdelingen, Sundhedscentret og egen læge kan henvise til børneterapi.

  I Fællesrådgivningens åbne anonyme rådgivning kan du få hjælp, hvis du oplever problemer med dit barn, eller hvis du som ung har brug for at snakke med en professionel voksen.

  Læs mere om den åbne rådgivning og find kontaktinformation

   

  Behandlingsforløb til 3-17 årige i psykisk mistrivsel

  'Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ (STIME) er et tilbud, der søger at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Frederiksberg Kommune tilbyder forløb til familier med børn og unge i alderen 3-17 år, der har udfordringer med relation til ét af STIMEs fire spor. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt.

  De fire spor er:

  1. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (3-10 år)
  2. Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år)
  3. Når bekymring eller tristhed fylder for meget (13-17 år)
  4. Når svære følelser fører til selvskade (13-17 år)

  Læs mere ved at klikke på ind på et af ovenstående spor. Hvis du eller din familie ønsker at få hjælp til et af de fire spor, skal du kontakte psykologen tilknyttet dit barns skole/dagtilbud (kontaktoplysninger findes på Aula) eller skrive til Fællesrådgivningen/PPR via sikker mail, hvor du beskriver de vanskeligheder, I ønsker hjælp til. Husk at skrive barnets navn og cpr.nr. og et telefonnummer, vi kan kontakte jer på. Link til sikker mail står nederst på siden her. 

  Hvis du vil vide mere om STIME så klik her.