logo

Aktuelle og planlagte udbud

På denne side kan du læse mere om vores aktuelle og planlagte udbud.

Indhold

  I forbindelse med afvikling af kommunens udbudsforretninger anvendes den elektroniske udbudsportal ETHICS. Portalen anvendes til kommunikation mellem potentielle tilbudsgivere og Frederiksberg Kommune. Se mere via nedenstående link.

  • Markedshøring vedr. kommende udbud af opstilling og drift af ladestandere

  • Markedshøring vedr. kommende udbud af drift af Dr. Anne-Mariecentret samt hjemmepleje

   Frederiksberg Kommune udbyder drift af Dr. Anne-Mariecentret samt hjemmepleje i to separate delaftaler.

   Der forventes at blive indgået aftale med en leverandør af drift af Dr. Anne-Mariecentret, og 2-3 private leverandører af hjemmepleje ud over den kommunale hjemmepleje.

   Aftalerne forventes at blive udbudt i en aftalelængde på 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3x12 mdr.

   Frederiksberg Kommune er med afholdelse af denne markedshøring interesseret i at modtage input til, hvordan det sikres, at opgaven er interessant at byde på, herunder at de stillede krav modsvarer, hvad markedet kan tilbyde.

   Interesserede aktører kan henvende sig til udbudskonsulent Louise Rasmussen på mail: lora13@frederiksberg.dk for at modtage høringsmateriale.

   Eventuelle bemærkninger til markedshøringsmaterialet bedes sendt til: lora13@frederiksberg.dk senest mandag d. 4. september 2023, kl. 12.00.

    

  Frederiksberg Kommune vil i 2023 arbejde med at sikre relevant aftaledækning på nedenstående indkøbsområder. 

  Oversigten angiver tidspunkt for offentliggørelse (eller forventet offentliggørelse) af materialet.

  1. Kvartal 2023

  • Diabetesprodukter
  • Kompressionshjælpemidler
  • Madservice
  • Transport af lette hjælpemidler
  • Transport af tunge hjælpemidler
  • Digitale læremidler
  • Renhold af fortove
  • Udbud af drift og vedligeholdelse af Frederiksberg Kommunes vejbelysningsanlæg
  • EL-kranbil til renovation
  • Fødevarer
  • Kaffe og The
    

  2. Kvartal 2023

  • Urologiprodukter
  • Psykologbistand
  • Visse støtteydelser og ledsagerydelser
  • Flytteydelser
  • Behandling af træ
  • Affaldsbeholder
  • Energimærkning

  3. Kvartal 2023

  • Dentalprodukter
  • Sygeplejeartikler
  • Drift af plejecenter og hjemmepleje
  • Vinduespolering
  • Måtteservice 
  • Indsamling af glas
  • Rammeaftale om sæsonopgaver
  • Tømning af vejbrønde

  4. Kvartal 2023

  • Affaldssorteringssystem
  • Genbrugshjælpemidler
  • Beskæftigelsesrettet indsats
  • Taxikørsel
  • Kantinedrift
  • EL-ladestandere

  Links

  Kontakt

  Økonomi og Udbud

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 5. sal, værelse 5.056
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 23 00