logo

I job med handicap

Her kan du læse om, hvilke ordninger og muligheder for hjælpemidler, du kan benytte dig af, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er i job eller ønsker at komme i job.

Indhold

  De handicapkompenserende ordninger understøtter, at borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse.

  Eksempler på funktionsnedsættelse: 

  • ADHD
  • Autismesprektrumforstyrrelser
  • Eftervirkninger efter hjernerystelse
  • Sclerose
  • Ordblindhed
  • Cerebral Parese
  • Kørestolsbruger
  • Blind / Svagtseende
  • Døv / Nedsat hørelse
  • Eftervirkninger efter stress, angst eller hjernerystelse
  • Bevægeapparatsproblemer

  Så hvis du har en af ovenstående funktionsnedsættelse eller andre, så er der en række ordninger, som kan hjælpe dig med af få eller fastholde et job.

  Har du brug for ekstra hjælp til dine arbejdsopgaver på grund af et handicap, kan du søge om en personlig assistent.

  Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage specifikke løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer og så videre.

  Læs mere om personlig assistance her: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - Personlig assistance.

  Har du en funktionsnedsættelse kan du få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap og hvis det er en nødvendig forudsætning for at du kan udføre dine arbejdsopgaver.

  Læs mere om hjælpemidler her: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - Hjælpemidler.

  Som nyuddannet har du en mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud. Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at få erhvervserfaring. Du skal opfylde en række kriteriet for at kunne benytte Isbryderordningen

  Læs mere om isbryderordningen her: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - Isbryderordningen

  Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale på offentligt opslåede stillinger.

  En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav til jobbet og ønsker at anvende fortrinsadgang.

  Læs mere om fortrinsadgang her: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - Fortrinsadgang.

  Tag en snak med din jobrådgiver eller ring til jobcentrets handicapkonsulent John Bjørneboe via jobcentrets kontaktcenter på 3821 5700.

  Kontakt

  Center for Job på særlige vilkår

  For borgere: Send sikker Digital Post til Center for Job på særlige vilkår
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Center for Job på særlige vilkår

   

  Telefonisk henvendelse:

  Mandag - torsdag kl. 8-15
  Fredag kl. 8-12


  Personlig henvendelse:

  Mandag-torsdag kl. 9-15
  Fredag kl. 9-12

  Peter Bangs Vej 26, 1. sal,
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 38 21 57 00