logo

Ressourceforløb

Her kan du læse mere om dit forløb, hvis du er i ressourceforløb.

Indhold

  Hvad er et ressourceforløb?

  Et ressourceforløb er et tværfagligt og helhedsorienteret forløb, som har en varighed mellem 1-3 år. Under et ressourceforløb modtager du ressourceforløbsydelse.

  Du kan tilkendes ressourceforløb når din sag har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam og de har udarbejdet en indstilling til ressourceforløb med beskrivelse og vurdering af de tværfaglige indsatser der skal iværksættes under dit ressourceforløb med henblik på at udvikle din funktions- og arbejdsevne.

  Når du er beviliget et ressourceforløb

  Når der er truffet afgørelse om bevilling af ressourceforløb, vil du blive tildelt en koordinerende sagsbehandler som vil invitere dig til en 1. samtale med henblik på at gennemgå rammerne for deltagelse i ressourceforløb samt den indstilling som rehabiliteringsteamet har udarbejdet.

  Samtaler

  Der er lovpligtigt krav om 4 personlige samtaler inden for de første 26 uger af ressourceforløbet og i denne periode skal du sammen med din koordinerende sagsbehandler aftale og iværksætte relevante kommunale indsatser inden for enten lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service eller sundhedsloven. Sideløbende med de kommunale indsatser kan der også pågå behandling via Region Hovedstadens behandlingstilbud. Du har ligeledes ret til en personlig jobformidler, hvilket din sagsbehandler vil vejlede dig om.

  Efter de første 26 uger vil der blive afholdt samtaler efter behov, dog minimum cirka hver 8 uge. Samtale hyppigheden planlægges sammen med dig og som udgangspunkt booker du selv samtalerne via selvbook. Efter første samtale kan du selv vælge om samtalerne skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt.

  Se vejledningen på Jobnet.dk om, hvordan du booker et møde. Hvis du har brug for it-hjælp til at booke et møde, kan du ringe på 3821 5700 mandag–torsdag 8-15 og fredag 8-12 for at bestille en tid til it-hjælp.

  Du har under dit ressourceforløb pligt til at stå til rådighed for de indsatser som aftales og iværksættes, samt samtaler med din koordinerende sagsbehandler. Du vil løbende blive vejledt om din rådighedsforpligtigelse under ressourceforløbet.

  Ressourceteamet er lokaliseret på F86, Center for arbejdsrehabilitering, Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg.

  Yderligere information

  Kontakt

  Center for Arbejdsrehabilitering

  Finsensvej 86, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Center for Arbejdsrehabilitering
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Center for Arbejdsrehabilitering

  Telefonisk henvendelse

  Mandag-torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Personlig henvendelse

  Mandag-torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Telefon: 38 21 36 82