logo

Revalidering

Se dit forløb i jobcentret, når du er i revalidering.

Indhold

  Kan jeg få revalidering?

  For at få støtte til revalidering skal du have begrænsninger i arbejdsevnen af fysisk, psykisk eller social karakter. Revalideringen skal ligeledes vurderes, at kunne føre dig til hel eller delvis selvforsørgelse og det skal være den kortest mulige vej til selvforsørgelse.

  En revalidering vil typisk bestå af uddannelse, virksomhedspraktik, omskoling, men kan også foregå som en ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

  Læs mere om, hvilke krav, der er for at få støtte med revalidering samt hvilke muligheder for revalidering, der er på borger.dk.

  Du skal som udgangspunkt selv søge om revalidering. Hvis du har en jobkonsulent i jobcentret skal han/hun også være opmærksom på denne mulighed. Du søger om revalidering ved at oplyse din jobkonsulent om, at du ønsker at søge revalidering. Hvis du ikke har en jobkonsulent i jobcentret, men ønsker at vide mere og eventuelt søge om revalidering kan du kontakte jobcentret på 3821 5700.

  Afklaring af din arbejdsevne

  Når du har informeret jobcentret om, at du ønsker at søge revalidering, skal jobcentret afklare og vurdere, om du har begrænsninger i arbejdsevnen, der sammen med din situation i øvrigt kan begrunde, om du har brug for hjælp i form af revalidering.

  Afklaring af din arbejdsevne kan blandt andet ske via en virksomhedspraktik og din helbredsmæssige situation belyses gennem indhentelse af lægeakter, ligesom der også vil blive taget stilling til om der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan.

  Læs mere om afklaring af arbejdsevne, herunder Min Plan og Forrevalidering på borger.dk.

  Hvor lang sagsbehandlingstid er der på min ansøgning om revalidering?

  Sagsbehandlingsfristen er seks måneder.

  Hvor lang til kan man få revalidering?

  Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år.

  Kan jeg få revalidering, hvis jeg er godkendt til fleksjob?

  Hvis du er ansat i et fleksjob, eller får ledighedsydelse og skal ud i et bestemt fleksjob, kan du søge om en mindre revalideringsstøtte. Det kan for eksempel være til opkvalificering, så du bliver i stand til at løse opgaverne i fleksjobbet.

  Kan jeg få revalidering, hvis jeg får førtidspension?

  Hvis du får førtidspension og gerne vil have et skånejob (job med løntilskud for førtidspensionister), kan du søge om en mindre revalideringsstøtte. Det kan for eksempel være til opkvalificering, så du bliver i stand til at løse opgaverne i skånejobbet.

  Kan jeg få revalidering til, at starte en selvstændig virksomhed?

  Når du er godkendt som revalidend, kan kommunen i helt særlige situationer give støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed. Det kræver, at du har særlige faglige og forretningsmæssige forudsætninger. Kommunen skal vurdere, at det er den eneste realistiske mulighed for, at du bliver selvforsørgende.

  Inden for de første 6 måneder skal der i henhold til lovgivningen afholdes mindst 4 samtaler. Herefter skal der afholdes mindst 4 samtalen inden for 12 måneder.

  Samtalerne skal bl.a. sikre at du følger Min plan og afdække om du har behov for støtteforanstaltninger undervejs. Efter første samtale kan du selv vælge om samtalerne skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt.

  Hvis du allerede har fået tilkendt revalidering og efterfølgende flytter til Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at Frederiksberg Kommune får dine sagsakter hurtigst muligt efter tilflytning.

  Du kan enten selv bede din fraflytningskommune om sagens akter, som du efterfølgende selv sender til Frederiksberg Kommune via sikker post.

  Du er også velkommen til at henvende dig i jobcentrets modtagelse Smallegade 1, 2. sal, 2000 Frederiksberg og underskrive en samtykkeerklæring, hvorefter vi kan indhente sagens akter fra din fraflytningskommune.

  Kontakt

  Jobcenter Frederiksberg

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Jobcentret

  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Jobcentret

   

  Telefonisk henvendelse:

  Mandag-torsdag kl. 8-15
  Fredag kl. 8-12


  Personlig henvendelse:

  Mandag-torsdag kl. 8.40-15
  Fredag kl. 8.40-12

  Telefon: 38 21 57 00