logo

Sygedagpenge

Læs her om din mulighed for at modtage sygedagpenge, hvis du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom eller hvis du er kommet til skade.

Indhold

  Hvis du bliver syg eller kommer til skade og som følge heraf ikke er i stand til at arbejde kan du have mulighed for at modtage sygedagpenge. Hvis du er modtager at dagpenge fra a-kasse og er kommet til skade eller er syg og dermed ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du også have mulighed for at modtaget sygedagpenge.

  Hvis du er syg eller kommet til skade og du er lønmodtager, skal din arbejdsgiver indberette dit sygefravær på virk.dk/nemrefusion.

  Hvis du modtager løn under sygdom

  Din arbejdsgiver skal indberette dit sygefravær på virk.dk/nemrefusion indenfor 5 uger efter første fraværsdag. Herefter vil du modtage et brev i din e-boks, hvor det fremgår at du skal gå på Mit sygefravær og udføre nogle opgaver. Det er vigtigt du udfører alle de opgaver, der fremgår på Mit Sygefravær. Du har op til 8 dage til at fuldføre opgaverne.

  Hvis du ikke modtager løn under sygdom

  Selvom du ikke har ret til løn under sygdom, skal din arbejdsgiver indberette dit sygefravær på virk.dk/nemid. Din arbejdsgiver skal senest indberette din sygdom 2 uger efter første fraværsdag. Herefter vil du modtage et brev i din e-boks, hvor det fremgår at du skal gå på Mit sygefravær og udføre nogle opgaver. Det er vigtigt du udfører alle opgaverne. Du har op til 8 dage til at fuldføre opgaverne.

  Du skal være opmærksom på, at fristen for at søge sygedagpenge er senest 3 uger efter lønophør såfremt de ikke har anmeldt fraværet.

  Du er selvstændig og har en sygeforsikring, der giver ret til refusion fra 1. eller 3. fraværsdag

  Hvis du er selvstændig og har en forsikring efter sygedagpengelovens §45, skal du anmelde fraværet senest 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden – det vil sige 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag afhængigt af din forsikring.

  Hvis du har en §58a-aftale, skal du anmelde fraværet senest 1 uge efter første fraværsdag.

  Du skal indberette sygefravær på virk.dk/nemrefusion.

  Du er selvstændig og har ikke sygeforsikring

  Du skal indberette sygefraværet indenfor 3 uger efter 1. fraværsdag via virk.dk/nemrefusion.

  Hvis du er syg eller kommet til skade og skal sygemeldes og du modtager a-dagpenge, skal du logge ind på din bruger på jobnet.dk og melde dig syg. De første 14 dage vil du have ret til dagpenge fra din a-kasse.

  Hvis du er syg i længere tid skal du ansøge om sygedagpenge. Det foregår på den måde, at din a-kasse indberetter dit sygefravær til sygedagpengeafdelingen i din bopælskommune. Sygedagpengeafdelingen vil herefter sende dig et brev i e-boks, hvor det fremgår at du skal gå på Mit sygefravær og anmode om sygedagpenge.

  Hvis du ikke har modtaget et brev fra os senest ti dage efter de første 14 dages sygdom, er det vigtigt du kontakter os på 3821 5700.

  Du skal være opmærksom på, at fristen for at søge sygedagpenge er senest 3 uger efter ophør af a-kasse dagpenge såfremt de ikke har anmeldt fraværet.

  Yderligere information

  Kontakt

  Ydelsescenter – Sygedagpenge (udbetaling)

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Ydelsescenter
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Ydelsescenter

  Telefonisk henvendelse:

  Mandag - torsdag kl. 8-15
  Fredag kl. 8-12

  Personlig henvendelse:

  Mandag-torsdag 8.40-15
  Fredag kl. 8.40-12

  Telefon: 38 21 57 00