Gå til hovedindhold

Kurser og uddannelser

Her kan du læse om de forskellige muligheder for kurser og uddannelser for dig, der er ledig.

Indhold

  Med den nye beskæftigelsesreform er der først og fremmest lagt vægt på, at du som ledig får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Derudover kan du som ledig få et reelt uddannelsesløft, hvis du har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Derfor er kurser og uddannelse ikke tilbud, som ligger først for i forhold til at hjælpe dig, som er blevet ledig, tilbage på arbejdsmarkedet – det er virksomhedsrettet aktivering.

  Hvis det er relevant, og du vil have gavn af opkvalificering og eventuelt en uddannelse, vil du i samarbejde med din jobkonsulent/vejleder se på, hvilke muligheder, der er for uddannelse.

  Arbejdsgivererklæring på job, hvis du får et bestemt kursus

  Har du talt med en arbejdsgiver i forbindelse med din jobsøgning, og har denne lovet dig et job, hvis du fuldfører et bestemt kursus, vil din jobkonsulent vurdere din ansøgning om dette kursus positivt. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren skriftligt har skrevet under på, at du bliver ansat efter kurset.

  Voksenlærling og uddannelsesløft  - der er forskel på de to ordninger, og det kan du læse mere om nedenfor, men hovedsagen er, at du ender med at stå med et uddannelsesbevis (tidligere svendebrev), som giver dig mulighed for flere job, mere i lønningsposen og en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Voksenlærling

  Når du vælger at blive voksenlærling, får du en faglært uddannelse. Du får styrket dine kompetencer og flere jobmuligheder. Du kan fx blive kok, frisør, smed eller lægesekretær. Du får løn under hele forløbet.

  Du kan blive voksenlærling, hvis du er:

  • over 25 år
  • ledig og ufaglært, eller
  • ledig og har en forældet uddannelse, eller
  • i job og er ufaglært.

  Du kan læse mere om ordningen her:

  Voksenlærling – Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

  Voksenlærling – Uddannelsesguiden.

  Uddannelsesløft

  Du skal være dagpengeberettiget – dvs. medlem af en a-kasse, 30 år og ledig. Derudover er du ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

  Du kan læse mere om ordningen her:

  Uddannelsesløft – Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

  Uddannelsesløft – Uddannelsesguiden.

  Kontakt jobcenter for mere information, se kontaktinformation nederst på siden. 

  Det kan være, du skal realkompetencevurderes – det vil sige, at du kommer på en erhvervsskole eller en af de andre skoler for at blive vurderet i forhold til, hvad du mangler fagligt og praktisk. Efter realkompetencevurderingen finder vi ud af, hvor lang tid du skal bruge på skole og ude i virksomheden for at ende med et uddannelsesbevis. 

  Læs mere om realkompetencevurdering.

  Læs mere om Erhvervs- og Voksenuddannelserne.   

  Du har ret til at deltage i et jobrettet kursus eller uddannelsesforløb, når du har været ledig i mindst 5 uger og modtager dagpenge.

  Kontakt din a-kasse for mere information.

  Læs om 6 ugers jobrettet uddannelse 

  Ledig fleksjobvisiteret: du kan have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kontakt din jobkonsulent for at høre nærmere om dine muligheder.

  Sådan søger du et kursus hos Jobcenter Frederiksberg

  For at komme i betragtning til et kursus, skal du udfylde følgende ansøgningsblanket.

  Inden du skriver ansøgningen, bør du læse retningslinjerne nedenfor.  

  Retningslinjer og opmærksomhedspunkter:

  • Vær omhyggelig med at formulere din motivation. Skriv hvordan det passer ind i din jobsøgningsstrategi.
  • Kurser bevilliges i udgangspunktet i tæt sammenhæng med en virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse eller jobrotation..
  • Det vil være en styrke i din ansøgning, hvis du på forhånd har indgået en aftale med en virksomhed omkring virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse efter kurset, så dine nye kompetencer kan blive sat i spil og blive en del af din erhvervserfaring på dit CV. Flere kursussteder og jobcentret kan i nogle tilfælde hjælper dig med at finde en virksomhedspraktik.
  • Som udgangspunkt bevilges ikke kurser, der ligger mere end en måned frem i tiden fra ansøgningstidspunktet.
  • Hvis du bliver bevilget et kursus, betaler jobcentret kurset samt de materialer, der er beskrevet i kursusbeskrivelsen.

  Bevilling af kursus:

  • Der bevilliges som hovedregel kun kurser fra den regionale positivliste for Hovedstaden. Så kig listerne igennem for at finde et kursus, der kan matche det område, du ønsker at blive opkvalificeret indenfor.
  • Kurser der ikke findes på listen kan bevilliges, hvis arbejdsgiver skriver en erklæring om ansættelse på bagrund af gennemført kursus.
  • Der bevilliges kun kurser til virksomheder, der er registeret i Danmark.

  Som ledig (dog ikke fleksjob) har du mulighed for et kort, erhvervsrettet uddannelsesforløb, indenfor områder, hvor der forventes jobåbninger.

  Kurserne kan findes på den regionale positivliste hovedstaden og den regionale positivliste Sjælland.

  Det er din jobkonsulent som vurderer om du kan få kurset. Det er et krav at du har en arbejdsgivererklæring fra en arbejdsgiver om ordinær ansættelse efter endt kursus.

  Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Kontakt din jobkonsulent for at høre nærmere om dine muligheder.

  For dig, der er elev i 7. - 10. klasse

  Læs om uddannelsesvejledning for dig, der er elev i 7. - 10. klasse her.

  For dig, der er gået ud af folkeskolen

  Er du gået ud af skolen kan du tale med din uddannelsesvejleder om din situation og de tanker, du har om din fremtid.

  Du bliver støttet i din egen proces, så du bliver mere afklaret om, hvad du vil. Der kan være mange veje til uddannelse og job og uddannelsesvejlederens opgave er at folde de mange muligheder ud for dig.

  Hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kan du finde din uddannelsesvejleder her: Find vejleder

  Er du mellem 25-29 år tilbydes du vejledning ved henvendelse til Ungecenter Frederiksberg.

  Læs mere om uddannelsesvejledning på https://ungecenter.frederiksberg.dk/vejledning-7-10-klasse

  Links

  Er du dagpengemodtager, under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan du muligvis kunne bevilges en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse på dagpenge. Det kræver dog følgende:

  • Du har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn eller
  • Du har opbrugt din ret til SU til videregivende uddannelse.

  Derudover skal den erhvervskompetencegivende uddannelse kvalificere til job inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse.

  Kontakt din jobkonsulent i ungecentret, hvis du ønsker at høre nærmere om dine muligheder.

  Har du arbejdet i mink-erhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med 01/01/2020 til og med 22/03/2021 og er du ledig har du mulighed for kursus og uddannelse via dit jobcenter.

  Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarkeds og rekruttering.

  Kontakt din jobkonsulent for at høre nærmere om dine muligheder.

  Yderligere information

  Kontakt

  Jobcenter Frederiksberg

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag-torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Personlig henvendelse

  Mandag-torsdag klokken 8.40-15
  Fredag klokken 8.40-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere: Send sikker digital post til Jobcentret

  For virksomheder: Send sikker digital post til Jobcentret