logo

Kurser og uddannelser

Her kan du læse om de forskellige muligheder for kurser og uddannelser for dig, der er ledig.

Indhold

  Med den nye beskæftigelsesreform er der først og fremmest lagt vægt på, at du som ledig får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Derudover kan du som ledig få et reelt uddannelsesløft, hvis du har behov for det. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Derfor er kurser og uddannelse ikke tilbud, som ligger først for i forhold til at hjælpe dig, som er blevet ledig, tilbage på arbejdsmarkedet – det er virksomhedsrettet aktivering.

  Hvis det er relevant, og du vil have gavn af opkvalificering og eventuelt en uddannelse, vil du i samarbejde med din jobkonsulent/vejleder se på, hvilke muligheder, der er for uddannelse.

  Arbejdsgivererklæring på job, hvis du får et bestemt kursus

  Har du talt med en arbejdsgiver i forbindelse med din jobsøgning, og har denne lovet dig et job, hvis du fuldfører et bestemt kursus, vil din jobkonsulent vurdere din ansøgning om dette kursus positivt. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren skriftligt har skrevet under på, at du bliver ansat efter kurset.

  Uddannelsesløft og voksenlærling - der er forskel på de to ordninger, og det kan du læse mere om nedenfor, men hovedsagen er, at du ender med at stå med et uddannelsesbevis (tidligere svendebrev), som giver dig mulighed for flere job, mere i lønningsposen og en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Uddannelsesløft

  Du skal være dagpengeberettiget – dvs. medlem af en a-kasse, 30 år og ledig. Derudover er du ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

  Du kan læse mere om ordningen her:

  Uddannelsesløft – Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

  Uddannelsesløft – Uddannelsesguiden.

  Voksenlærling

  For at blive voksenlærling skal du være over 25 år og:

  • Ledig ufaglært eller ledig faglært med forældet uddannelse
  • Ledig faglært med mere end 3 måneders ledighed
  • Beskæftiget og ufaglært

  Du kan læse mere om ordningen her:

  Voksenlærling – Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

  Voksenlærling – Uddannelsesguiden.

  Er du interesseret i at høre mere om ordningerne, skal du booke en samtale hos Ingelise Sørensen via Min side på Jobnet. 

  I samtalen med Ingelise Sørensen taler I om, hvad der skal til i forhold til at komme i gang. Det kan være, du skal realkompetencevurderes – det vil sige, at du kommer på en erhvervsskole eller en af de andre skoler for at blive vurderet i forhold til, hvad du mangler fagligt og praktisk. Efter realkompetencevurderingen finder I ud af, hvor lang tid du skal bruge på skole og ude i virksomheden for at ende med et uddannelsesbevis. 

  Læs mere om realkompetencevurdering.

  Læs mere om Erhvervs- og Voksenuddannelserne.   

  Hvis du modtager dagpenge og er i målgruppen for det, kan du deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed. Kurser der - på den landsdækkende positivliste – har en stjerne, er identificeret som værende særligt relevante for arbejdsmarkedets behov og dem kan du påbegynde fra første ledighedsdag. Det er din a-kasse, der godkender din deltagelse i 6 ugers jobrettet uddannelse. Du skal bruge ansøgningsskemaet AR 237, når du, som dagpengemodtager, ansøger om 6 ugers jobrettet uddannelse.

  Som ledig fleksjobvisiteret kan du også have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er i målgruppen som beskrevet nedenfor. Kontakt din jobkonsulent for at høre nærmere om dine muligheder for 6 ugers jobrettet uddannelse.

  Målgruppen

  • Ledige dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede som ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse i niveau og varighed.
  • Ledige dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede som ikke har en videregående uddannelse (KVU), der overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau i niveau og varighed og samtidig har en erhvervsuddannelse.

  Læs mere om 6 ugers jobrettet og find den landsdækkende positivliste samt ansøgningsskemaet AR237 på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Sådan søger du et kursus hos Jobcenter Frederiksberg

  For at komme i betragtning til et kursus, skal du udfylde følgende ansøgningsblanket.

  Inden du skriver ansøgningen, bør du læse retningslinjerne nedenfor. Det er retningslinjer, som guider dig i forhold til, hvad du bør være opmærksom på i forbindelse med ansøgningen. 

  Retningslinjer og opmærksomhedspunkter til dig, der vil lave en kursusansøgning

  • Vær omhyggelig med at formulere din motivation for at ansøge kurset. Skriv hvordan det passer ind i din jobsøgningsstrategi.
  • Kurser bevilliges i udgangspunktet i tæt sammenhæng med en virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse eller jobrotation for at sikre en reel anvendelse af de kompetencer og færdigheder, som du opnår gennem kurset.
  • Det vil være en styrke i din ansøgning, hvis du på forhånd har indgået en aftale med en virksomhed omkring virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse efter kurset, så dine nye kompetencer kan blive sat i spil og blive en del af din erhvervserfaring på dit CV. Flere kursussteder og jobcentret kan i nogle tilfælde hjælper dig med at finde en virksomhedspraktik.
  • Vær opmærksom på overensstemmelse og sammenhæng mellem dine jobmål, din jobsøgning og kurset. Du er meget velkommen til at gå i dialog med din jobkonsulent i forbindelse med valg af kurser.
  • Som udgangspunkt bevilges ikke kurser, der ligger mere end en måned frem i tiden fra ansøgningstidspunktet.
  • Hvis du bliver bevilget et kursus, betaler jobcentret kurset samt de materialer, der er beskrevet i kursusbeskrivelsen.

  Bevilling til et kursus foretages altid ud fra en individuel faglig vurdering med afsæt i retningslinjerne

  • Der bevilliges som hovedregel kun kurser fra den regionale positivliste for Hovedstaden. Grundet COVID-19 er kursusudvalget på nuværende tidspunkt også udvidet med kurser, der findes på den regionale positivliste for Sjælland og den regionale positivliste for Bornholm. Så kig listerne igennem for at finde et kursus, der kan matche det område, du ønsker at blive opkvalificeret indenfor.
  • Kurser der ikke findes på den regionale positivliste kan bevilliges, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinært job efterfølgende. Kurset skal ligge inden for økonomisk rimelige rammer.
  • Der bevilliges kun kurser til virksomheder, der er registeret i Danmark.

  Som ledig (dog ikke fleksjob) har du mulighed for et kort, erhvervsrettet uddannelsesforløb, indenfor områder, hvor der forventes jobåbninger.

  Kurserne kan findes på den regionale positivliste hovedstaden og den regionale positivliste Sjælland.

  Det er din jobkonsulent som vurderer om du kan få kurset. Det er et krav at du har en arbejdsgivererklæring fra en arbejdsgiver om ordinær ansættelse efter endt kursus.

  Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Kontakt din jobkonsulent for at høre nærmere om dine muligheder.

  For dig, der er elev i 7. - 10. klasse

  Læs om uddannelsesvejledning for dig, der er elev i 7. - 10. klasse her.

  For dig, der er gået ud af folkeskolen

  Er du gået ud af skolen kan du tale med din uddannelsesvejleder om din situation og de tanker, du har om din fremtid.

  Uddannelsesvejlederen presser ikke noget ned over hovedet på dig, men støtter dig i din egen proces, så du bliver mere afklaret om, hvad du vil. Der kan være mange veje til uddannelse og job. Uddannelsesvejlederens fornemmeste opgave er at folde de mange muligheder ud for dig.

  Hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kan du finde din uddannelsesvejleder her: Find vejleder

  Er du mellem 25-29 år tilbydes du vejledning ved henvendelse til Ungecenter Frederiksberg.

  Læs mere om uddannelsesvejledning på https://ungecenter.frederiksberg.dk/vejledning-7-10-klasse

  Links

  Er du dagpengemodtager, under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan du muligvis kunne bevilges en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse på dagpenge. Det kræver dog følgende:

  • Du har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn eller
  • Du har opbrugt din ret til SU til videregivende uddannelse.

  Derudover skal den erhvervskompetencegivende uddannelse kvalificere til job inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse.

  Kontakt din jobkonsulent i ungecentret, hvis du ønsker at høre nærmere om dine muligheder.

  Har du arbejdet i mink-erhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med 01/01/2020 til og med 22/03/2021 og er du ledig har du mulighed for kursus og uddannelse via dit jobcenter.

  Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarkeds og rekruttering.

  Kontakt din jobkonsulent for at høre nærmere om dine muligheder.