Gå til hovedindhold

Jobrotation

Jobrotation er en ordning, hvor du som ledig kan få ansættelse som vikar, mens virksomheden får uddannet sine medarbejdere.

Indhold

  Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

  Du har mulighed for jobrotation, hvis du:

  • Modtager dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp
  • Modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb og ikke er i job eller har selvstændig virksomhed
  • Er i ressourceforløb eller er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse
  • Er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Ved ansættelsen skal du have været ledig i en periode på mindst 3 måneder.

  Du skal som minimum være ansat 10 timer per uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 9 måneder.

  Du får overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn i vikariatet.

  Du skal være opmærksom på, at det arbejde, du udfører som vikar i forbindelse med jobrotation, ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

  Du skal ligeledes være opmærksom på, at du i perioden du er i jobrotation, ikke opbruger af dine dagpenge, men du opbruger af din referenceperiode – det vil sige de 3 års referenceperiode du har i alt til 2 års dagpenge.

  Yderligere information

  Kontakt

  Jobcenter Frederiksberg

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag-torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-12

  Personlig henvendelse

  Mandag-torsdag klokken 8.40-15
  Fredag klokken 8.40-12

  Telefon: 3821 5700

  For borgere: Send sikker digital post til Jobcentret

  For virksomheder: Send sikker digital post til Jobcentret